Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного консультанта сектору духовного розвитку департаменту освіти, науки та духовного розвитку Головного департаменту з питань гуманітарної політики (тимчасово вакантна посада)

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки:

 • забезпечення реалізації Президентом України визначених Конституцією України повноважень у гуманітарній сфері стосовно духовного розвитку, мовної політики та релігії;
 • аналіз стану та тенденцій духовного розвитку в Україні та світі, за його результатами підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики в сфері релігії, мовної політики;
 • забезпечення підготовки та проведення заходів за участю Президента України;
 • розробка проектів нормативно-правових актів з питань релігії, мовної політики, проведення експертизи таких актів, концепцій, програм тощо;
 • підготовка матеріалів до проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, доповідей, промов, радіо- і телезвернень Президента України;
 • підготовка робочих поїздок Президента України та необхідних для цього аналітичних матеріалів;
 • експертиза прийнятих Верховною Радою України законів України, які надходять на підпис Президентові України, внесення у встановленому порядку вмотивованих пропозицій стосовно підписання законів або застосування щодо них права вето;
 • здійснення аналізу актів Кабінету Міністрів України, рішень голів місцевих державних адміністрацій, підготовка за результатами такого аналізу відповідних висновків і пропозицій.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів":

посадовий оклад у розмірі 6490 грн на місяць;

надбавка до посадового окладу за ранг;

надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності від 1 року стажу державної служби).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове призначення (на період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника).

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
 3. письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 4.  копія (копії) документа (документів) про освіту;
 5.  посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
 6. заповнена особова картка встановленого зразка;
 7. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів для участі в
конкурсі
15 календарних днів із дня офіційного оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Документи приймаються з 9.00 до 18.00

за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, каб. 210. Останній день прийому документів – 28 листопада
2017 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу:

12 грудня 2017 року

з 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кузняк Світлана Юріївна,

телефон: (044) 255-64-87,

e-mail: svitlana.kuzniak@apu.gov.ua

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти – не нижче бакалавра, у гуманітарній сфері.

2.

Досвід роботи

Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

1.

Ефективність аналізу та висновків

- здатність ефективно узагальнювати інформацію;

- здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;

- здатність робити коректні висновки.

2.

Командна робота

- орієнтація на командний результат;

- відкритість в обміні інформацією.

3.

Комунікація та взаємодія

- вміння ефективно слухати та сприймати думки;

- вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово).

4.

Досягнення результатів

- чітке бачення результату;

- сфокусовані зусилля для досягнення результату;

- запобігання та ефективне подолання перешкод.

5.

Стресостійкість

- розуміння своїх емоцій;

- управління своїми емоціями.

6.

Робота з інформацією

- здатність працювати із великими об’ємами інформації щодо мовної політики, релігії та духовного розвитку.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

2.

Знання спеціального законодавства

1) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

2) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;

3) законодавство у сферах культури, мовної політики та державно-церковних відносин;

4) Положення про Адміністрацію Президента України, затверджене Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 (зі змінами).

3.

Професійні та технічні знання

1) вимоги нормопроектувальної техніки та етапів нормотворчого процесу;

2) основні принципи використання інформаційних технологій, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, офісного обладнання, іншого спеціального обладнання.