Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного консультанта відділу цивільного, господарського та земельного законодавства департаменту законодавства з соціально-економічних та фінансових питань Головного державно-правового департаменту

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки:

 • розроблення, проведення юридичної експертизи проектів актів Президента України, їх ґрунтовне редакційне опрацювання;
 • здійснення правової експертизи законів України, що надходять на підпис Президентові України, підготовка за її результатами пропозицій стосовно підписання закону або застосування щодо нього права вето, підготовка проекту пропозицій Президента України до відповідного закону;
 • розроблення, опрацювання законопроектів, у тому числі проведення їх юридичної експертизи, підготовка для подання в установленому порядку для їх внесення Президентом України в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України;
 • участь у підготовці проектів конституційних подань, звернень Президента України до Конституційного Суду України, а також у підготовці пропозицій щодо правової позиції Президента України у справах, які розглядаються Конституційним Судом України;
 • здійснення аналізу актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних адміністрацій щодо їх відповідності Конституції та законам України, іншим актам законодавства України і за наявності підстав внесення пропозицій стосовно забезпечення приведення таких актів у відповідність із Конституцією та законами України, актами Президента України або щодо зупинення їх дії, скасування;
 • підготовка проектів розпоряджень Глави Адміністрації Президента України;
 • вивчення питань, порушених у зверненнях громадян, юридичних осіб, запитах на інформацію, підготовка проектів відповідей на такі звернення (запити).

 

Умови оплати праці:

Відповідно до Закону України "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів":

посадовий оклад у розмірі 6490 грн на місяць;

надбавка до посадового окладу за ранг;

надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності від 1 року стажу державної служби).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Безстрокове призначення на посаду.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх

подання:

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
 3. письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 4.  копія (копії) документа (документів) про освіту;
 5.  посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
 6. заповнена особова картка встановленого зразка;
 7. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Строк подання документів для участі в конкурсі15 календарних днів із дня офіційного оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Документи приймаються з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11.

Останній день прийому документів – 28 листопада
2017 року.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу:

12 грудня 2017 року з 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Кузняк Світлана Юріївна,

телефон: (044) 255-64-87,

e-mail: svitlana.kuzniak@apu.gov.ua

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Вища освіта – не нижче бакалавра у галузі знань «правознавство».

2.

Досвід роботи

Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

1.

Ефективність аналізу та висновків

- здатність ефективно узагальнювати інформацію;

- здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;

- здатність робити коректні висновки.

2.

Командна робота

- орієнтація на командний результат;

- відкритість в обміні інформацією.

3.

Комунікація та взаємодія

- вміння ефективно слухати та сприймати думки;

- вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово).

4.

Досягнення результатів

- чітке бачення результату;

- сфокусовані зусилля для досягнення результату;

- запобігання та ефективне подолання перешкод.

5.

Стресостійкість

- розуміння своїх емоцій;

- управління своїми емоціями.

6.

Робота з інформацією

- здатність працювати з базами даних законодавства.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

1.

Знання законодавства

 1. Конституція України;
 2. Закон України "Про державну службу";
 3. Закон України "Про запобігання корупції".

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Цивільний кодекс України;

2) Господарський кодекс України;

3) Земельний кодекс України;

4) Закон України "Про центральні органи виконавчої влади";

5) Закон України "Про Кабінет Міністрів України";

6) Закон України "Про інформацію";

7) Закон України "Про звернення громадян";

8) Закон України "Про доступ до публічної інформації";

9) Закон України "Про державну таємницю";

10) інші акти законодавства у сферах цивільного, господарського, земельного, житлового права та суміжних сферах;

11) Положення про Адміністрацію Президента України, затверджене Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 (зі змінами).

3.

Знання основ підготовки проектів нормативно-правових актів та порядку їх внесення

 1. знання нормопроектувальної техніки;
 2. знання та володіння мовними нормами, вміння викладати матеріал у логічній послідовності;
 3. знання порядку підготовки, опрацювання та внесення проектів актів Президента України, порядку підготовки та внесення законопроектів, знання законодавчої процедури.