Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного консультанта управління аналізу суспільно-політичних процесів Головного департаменту з питань внутрішньої політики

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки:

 • моніторинг та аналіз процесів, що відбуваються у внутрішньополітичній сфері України та її регіонів;
 • аналіз ситуації та процесів у середовищі політичних партій, громадських об'єднань, інших інститутів громадянського суспільства;
 • підготовка проектів нормативно-правових актів, що стосуються внутрішньополітичної сфери;
 • підготовка пропозицій щодо заходів суспільно-політичного та ідеологічного характеру;
 • здійснення моніторингу та аналізу стану виконання завдань, визначених актами Президента України, підготовка за їх результатами відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів, а також передбачених стратегічними документами розвитку держави у зазначених сферах;
 • надання в межах компетенції центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування консультативної допомоги з питань виконання актів та реалізації ініціатив Президента України у внутрішньополітичній сфері, взаємодії з громадянським суспільством і політичними партіями;
 • взаємодія з підрозділами обласних, Київської міської державних адміністрацій, які займаються суспільно-політичними питаннями та питаннями міжнаціональних відносин, щодо організації їх роботи, надання їм методичної допомоги та в разі потреби підготовка пропозицій стосовно вдосконалення діяльності зазначених підрозділів;
 • супровід діяльності створених у встановленому порядку консультативно-дорадчих органів при Президентові України;
 • проведення експертної оцінки проектів актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів та підготовка відповідних висновків, пропозицій.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»:

посадовий оклад у розмірі 6490 грн на місяць;

надбавка до посадового окладу за ранг;

надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності від 1 року стажу державної служби).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
 3. письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 4.  копія (копії) документа (документів) про освіту;
 5.  посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
 6. заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів для участі в
конкурсі
15 календарних днів з дня офіційного оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Документи приймаються з 9.00 до 18.00

за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, каб. 210. Останній день прийому документів – 25 вересня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

27-28 вересня 2017 року

з 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кузняк Світлана Юріївна,

телефон: (044) 255-64-87,

e-mail: svitlana.kuzniak@apu.gov.ua

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра.

2.

Досвід роботи

Без досвіду.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Професійна компетентність

Професійні чи технічні знання

 1. Знання загальних особливостей та тенденцій суспільно-політичного розвитку, партійної системи  України;
 2. вміння здійснювати моніторинг, аналіз, прогнозування процесів, що відбуваються у внутрішньополітичній сфері України та її регіонів;
 3. вміння отримувати, узагальнювати та систематизувати інформацію, аналізувати ситуацію та процеси у середовищі політичних партій, громадських об'єднань, інших інститутів громадянського суспільства, визначати тенденції та формувати висновки;
 4. знання щодо механізму підготовки та змістовної частини проектів нормативно-правових актів, які стосуються внутрішньополітичної сфери; вміння застосовувати ці знання на практиці;
 5. знання щодо практики підготовки пропозицій стосовно державних заходів суспільно-політичного та ідеологічного характеру; вміння застосовувати ці знання на практиці;
 6. знання та вміння надавати центральним і місцевим органам виконавчої влади консультативну допомогу з питань виконання актів та реалізації ініціатив Президента України у внутрішньополітичній сфері, взаємодії з громадянським суспільством;
 7. знання механізму взаємодії Головного департаменту з питань внутрішньої політики з державними органами, які займаються суспільно-політичними питаннями та питаннями міжнаціональних відносин;
 8. вміння застосовувати свої знання у  супроводі діяльності консультативно-дорадчих органів при Президентові України;
 9. знання та вміння щодо проведення експертної оцінки проектів актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів та підготовки відповідних висновків, пропозицій;
 10. вміння здійснювати моніторинг та аналіз стану виконання завдань, визначених актами Президента України, підготовку за їх результатами відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів;
 11. системні знання про діяльність Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади у суспільно-політичній сфері;
 12. вміння вирішувати комплексні завдання, надавати пропозиції, аргументувати їх;
 13. здатність оперативно виробляти у межах компетенції варіанти вирішення актуальних питань суспільно-політичного розвитку;
 14. володіння навичками ділового мовлення та знання етики ділового спілкування.

Спеціальний досвід роботи

 

Без досвіду.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння  працювати з програмами Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), ЛІГА:ЗАКОН, інтернет-браузерами (Internet Explorer, Opera, Firefox) та пошуковими системами.

Особистісні якості

відповідальність, вміння аргументувати власну думку; ініціативність; орієнтація на саморозвиток; вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»;

3) Закон України «Про державну службу»;

4) Закон України «Про запобігання корупції»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (Положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

2) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;

3) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

4) Закон України «Про національні меншини в Україні»;

5) Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6) Закон України «Про інформацію»;

7) Закон України «Про звернення громадян»;

8) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

9) Закон України «Про державну таємницю»;

10) Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

11) нормативно-правові акти у сфері внутрішньої політики, забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, правові засади створення та діяльності політичних партій і громадських об’єднань, в інших сферах суспільно-політичного життя;

12) Положення про Адміністрацію Президента України, затверджене Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504.