Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади координатора Групи координаторів з питань інституціонального розвитку Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки:

 • здійснення моніторингу діяльності Кабінету Міністрів України з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах державного управління, нотаріату, державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб і громадських формувань та підготовка пропозицій щодо її удосконалення, сприяння узгодженому впровадженню таких пропозицій Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади (далі – у визначених сферах);

 • вивчення та аналіз стану впровадження Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади завдань та заходів, визначених актами Президента України, а також реформ у визначених сферах, передбачених стратегічними документами розвитку держави, зокрема Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020", схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційною угодою, та результатами внесення відповідних пропозицій;

 • здійснення експертної оцінки проектів законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів щодо діяльності Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та з інших питань, підготовка відповідних висновків і пропозицій;

 • вивчення та аналіз іноземного досвіду проведення реформ у визначених сферах і внесення пропозицій стосовно можливості та доцільності його використання й впровадження;

 • здійснення експертизи прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України, з питань удосконалення державної політики у визначених сферах, підготовка пропозицій щодо підписання законів або застосування щодо них права вето;

 • участь у розробленні законопроектів з питань діяльності органів виконавчої влади, а також з інших питань, що вносяться Президентом України або за його дорученням Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи;

 • підготовка актів Президента України з питань удосконалення державної політики у визначених сферах, а також з інших питань.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів":

 • посадовий оклад у розмірі 14250 грн на місяць;

 • надбавка до посадового окладу за ранг;

 • надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності від 1 року стажу державної служби).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1. копія паспорта громадянина України;

 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

 3. письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 4. копія (копії) документа (документів) про освіту;

 5. посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (оригінал);

 6. заповнена особова картка встановленого зразка;

 7. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Останній день прийому документів – 27 червня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

11 липня 2018 року

з 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кузняк Світлана Юріївна,

телефон: (044) 255-64-87,

e-mail: svitlana.kuzniak@apu.gov.ua

Бирдіна Ольга Анатоліївна,

телефон: (044) 255-70-08,

e-mail: olga.byrdina@apu.gov.ua

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Вища, магістр (або спеціаліст).

2.

Досвід роботи

На посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

 1. оперативність прийняття рішення;

 2. швидкість реагування на зміни в обстановці;

 3. уміння працювати в команді;

 4. уміння організовувати та забезпечувати результативну роботу;

 5. вміння визначати пріоритети;

 6. здатність самостійно вирішувати складні завдання;

 7. стресостійкість;

 8. вміння визначати та ідентифікувати проблеми, навички розв’язання проблем;

 9. вміння вносити конкретні пропозиції та варіанти їх вирішення, аргументувати позицію, пропозиції, доводити та презентувати їх.

2.

Особистісні якості

 1. відповідальність;

 2. інноваційність;

 3. дисциплінованість;

 4. креативність та ініціативність;

 5. комунікабельність;

 6. інтелектуальна та емоційна зрілість;

 7. неупередженість та об’єктивність;

 8. позитивна репутація;

 9. орієнтація на саморозвиток.

3.

Уміння працювати з комп'ютером

 1. уміння користуватися системою електронного документообігу.

 2. вміння працювати з програмами Microsoft Word, Microsoft Exel, Outlook, Microsoft PowerPoint, Skype for Business, інтернет- браузерами (Internet Explorer, Opera, Firefox) та пошуковими системами.

4.

Прийняття ефективних рішень

 1. вміння здійснювати всебічний аналіз та моніторинг впровадження державної політики.

 2. вміння шукати релевантну інформацію у різних сферах діяльності органів виконавчої влади для виконання відповідних завдань.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

Вимога

Компоненти вимоги

1.

 

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства

 1. Закон України «Про інформацію»;

 2. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

 3. Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;

 4. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

 5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

 6. Закон України «Про нотаріат»;

 7. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

 8. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

 9. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

 10. Закон України «Про адміністративні послуги»;

 11. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 12. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

3.

Знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

 1. знання основ нормопроектувальної техніки, у тому числі вміння формулювати правову норму (ініціативу) у проектах законодавчих актів;

 2. знання методів державного управління;

 1. знання засад аналізу законодавства України, Європейського Союзу та здійснення експертизи нормативно-правових актів;

 2. розуміння суті реформ у сферах суспільного життя, які відповідають напряму діяльності посади державної служби;

 3. знання основних принципів проектного управління та стратегічного планування;

 4. знання ділової мови та етики ділового спілкування.