Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади координатора Групи координаторів з питань фінансово-економічної політики Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки:

 • аналіз державної політики у сферах містобудування, архітектурної діяльності, житлової політики;
 • підготовка пропозицій щодо удосконалення державної політики у зазначених сферах, а також сприяння їх узгодженому впровадженню Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади;
 • супроводження діяльності Організаційного комітету з питань розвитку Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності;
 • здійснення моніторингу та аналізу стану упровадження органами виконавчої влади завдань і заходів, визначених актами Президента України, а також реформ, передбачених стратегічними документами розвитку держави у відповідних сферах;
 • надання експертної та організаційної підтримки центральним органам виконавчої влади у розробці проектів нормативно-правових актів у зазначених сферах на виконання стратегічних документів розвитку держави, доручень Президента України;
 • розроблення проектів законів України, що вносяться Президентом України або за його дорученням Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України;
 • супроводження у Верховній Раді України законопроектів, внесених Президентом України, а також пріоритетних для удосконалення державної політики у відповідних сферах;
 • проведення експертної оцінки проектів законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів та підготовка відповідних висновків, пропозицій.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»:

посадовий оклад у розмірі 9537 грн на місяць;

надбавка до посадового окладу за ранг;

надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності від 1 року стажу державної служби).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
 3. письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 4.  копія (копії) документа (документів) про освіту;
 5.  посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
 6. заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Дата, час і місце проведення конкурсу

Строк подання документів для участі в
конкурсі
15 календарних днів з дня офіційного оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Документи приймаються з 9.00 до 18.00

за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, каб. 210. Останній день прийому документів – 25 вересня
2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

27-28 вересня 2017 року

з 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кузняк Світлана Юріївна,

телефон: (044) 255-64-87,

e-mail: svitlana.kuzniak@apu.gov.ua

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти – магістр.

2.

Досвід роботи

На посадах державної служби категорій «Б» чи «В», досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Професійна компетентність

 

Професійні чи технічні знання

1) Знання основ нормопроектувальної техніки, у тому числі вміння формулювати правову норму (ініціативу) у проектах законодавчих актів;

2) аналіз державної політики та знання методів державного управління; системні знання про діяльність Кабінету Міністрів України у відповідних сферах та прийнятих ним за останній рік рішень; вміння шукати релевантну інформацію у різних сферах діяльності органів виконавчої влади для виконання відповідних завдань;

3) розуміння суті реформ у сферах суспільного життя, які відповідають напряму діяльності посади державної служби;

4) вміння вирішувати комплексні завдання, надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати; вміння ефективної координації, вміння організовувати та проводити консультації із зацікавленими сторонами, представниками громадянського суспільства;

5) володіння навичками ділового мовлення та знання етики ділового спілкування;

6) здатність приймати зміни та змінюватись.

 

Спеціальний досвід роботи

На посадах державної служби категорій «Б» чи «В», досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

 

Особистісні якості

Відповідальність, професіоналізм, системне мислення, командна робота, креативність та ініціативність, комунікабельність, інтелектуальна та емоційна зрілість, неупередженість та об’єктивність, позитивна репутація, орієнтація на саморозвиток, стійкість до стресу.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (Положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;

2) знання законодавства у сферах містобудування, архітектурної діяльності, житлової політики;

3) знання системи державного управління у сферах  містобудування, архітектури, житлової політики, а також засад здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду.