Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади координатора – заступника керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

 • аналіз державної політики у сферах регуляторної політики, адміністративних послуг, державного нагляду (контролю), технічного регулювання;
 • підготовка пропозицій щодо удосконалення державної політики у зазначених сферах, а також сприяння їх узгодженому впровадженню Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади;
 • здійснення моніторингу і аналізу стану упровадження органами виконавчої влади завдань та заходів, визначених актами Президента України, а також реформ, передбачених стратегічними документами розвитку держави у зазначених сферах;
 • розроблення проектів законів України, що вносяться Президентом України або за його дорученням Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України;
 • супроводження у Верховній Раді України законопроектів, внесених Президентом України, а також пріоритетних для удосконалення державної політики у зазначених сферах;
 • проведення експертної оцінки проектів законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів та підготовка відповідних висновків, пропозицій;
 • організація роботи управління організаційно-методичного забезпечення та моніторингу.

Умови оплати праці

 

Відповідно до Закону України "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів":

 • посадовий оклад у розмірі 9357 грн на місяць;
 • надбавка до посадового окладу за ранг;
 • надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності від 1 року стажу державної служби).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі встановленого зразка із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби. До заяви додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки і на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про вищу освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

Строк подання документів для участі в
конкурсі
15 календарних днів з дня офіційного оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Документи приймаються з 09.00 до 18.00

до 3 березня 2017 року

за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, каб. 210.

Дата, час і місце проведення конкурсу

з 9 по 10 березня 2017 року

з 10.00 години за адресою:  м.Київ, вул.Банкова, 11.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кузняк Світлана Юріївна,

телефон: (044) 255-64-87,

e-mail: svitlana.kuzniak@apu.gov.ua.

 

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Загальні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра.

2.

Досвід роботи                                                      

На посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістра (спеціаліста) за спеціальностями в галузі знань «Право», «Економіка».

2.

Знання законодавства

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про державну службу»;
 3. Закон України «Про запобігання корупції»;
 4. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
 5. Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
 6. знання законодавства у сферах регуляторної політики, адміністративних послуг, державного нагляду (контролю), технічного регулювання.

3.

Професійні чи технічні знання

 1. знання основ нормопроектувальної техніки, у тому числі вміння формулювати правову норму (ініціативу) у проектах законодавчих актів;
 2. аналіз державної політики та знання методів державного управління;
 3. системні знання про діяльність Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади у відповідних сферах та прийняті ними за останній рік рішення; вміння шукати релевантну інформацію у різних сферах діяльності центральних органів виконавчої влади для виконання відповідних завдань;
 4. вміння вирішувати комплексні завдання, надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
 5. вміння проведення ефективних консультацій із заінтересованими сторонами;
 6. володіння навичками ділового мовлення та знання етики ділового спілкування;
 7. здатність приймати зміни та змінюватись;
 8.  розвинуті організаційні здібності.

4.

Спеціальний досвід роботи

На посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння  працювати з програмами Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), інтернет-браузерами (Internet Explorer, Opera, Firefox) та пошуковими системами.

6.

Особистісні якості

Відповідальність, системне мислення, командна робота, вміння працювати в умовах багатозадачності, вміння обгрунтовувати та відстоювати власну позицію, розрізняти інноваційні зміни і слідувати їм.