Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача відділу промислової та енергетичної політики департаменту реального сектору економіки Головного департаменту з питань економічної політики

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 

Посадові обов'язки:

 • аналіз державної політики у сферах промисловості, енергетики, інфраструктури, аграрного сектору, житлово-комунального господарства, приватизації, підприємництва та інших сферах економічної діяльності;
 • підготовка пропозицій щодо удосконалення державної політики у зазначених сферах, а також сприяння їх узгодженому впровадженню Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади;
 • здійснення моніторингу та аналізу стану упровадження органами виконавчої влади завдань і заходів, визначених актами Президента України, а також передбачених стратегічними документами розвитку держави у зазначених сферах;
 • розроблення проектів законів України, що вносяться Президентом України, актів Президента України;
 • супроводження у Верховній Раді України законопроектів, внесених Президентом України, а також пріоритетних для удосконалення державної політики у зазначених сферах;
 • проведення експертної оцінки проектів актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів та підготовка відповідних висновків, пропозицій.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів":

посадовий оклад у розмірі 7590 грн на місяць;

надбавка до посадового окладу за ранг;

надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності від 1 року стажу державної служби).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
 3. письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 4.  копія (копії) документа (документів) про освіту;
 5.  посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
 6. заповнена особова картка встановленого зразка;
 7. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів для участі в
конкурсі
15 календарних днів із дня офіційного оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Документи приймаються з 9.00 до 18.00

за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, каб. 210. Останній день прийому документів – 25 вересня
2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

27 – 28 вересня 2017 року

з 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кузняк Світлана Юріївна,

телефон: (044) 255-64-87,

e-mail: svitlana.kuzniak@apu.gov.ua

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти – магістр.

2.

Досвід роботи

На посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Професійна компетентність

 

Професійні чи технічні знання

1) Знання основ нормопроектувальної техніки;

2) аналіз державної політики та знання методів державного управління;

3) системні знання про діяльність Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади у відповідних сферах;

4) вміння вирішувати комплексні завдання, надавати пропозиції, аргументувати їх та презентувати;

5) вміння здійснювати ефективну комунікацію;

6) володіння навичками ділового мовлення та знання етики ділового спілкування.

 

Спеціальний досвід роботи

На посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування не менше двох років.

 

Особистісні якості

Відповідальність; вміння аргументувати власну думку;  вміння працювати у команді; ініціативність;  орієнтація на саморозвиток; вміння працювати у стресових ситуаціях.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (Положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

2) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;

3) законодавство у сферах промисловості, підприємництва, енергетики, інфраструктури, аграрного сектору, житлово-комунального господарства, приватизації, підприємництва та інших сферах економічної діяльності;

4) Положення про Адміністрацію Президента України, затверджене Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 (зі змінами).