Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача відділу опрацювання звернень громадян Приймальні Президента України

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки:

 1. здійснення керівництва та організація роботи відділу з опрацювання звернень громадян, забезпечення та персональна відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на відділ завдань, розподіл обов’язків між працівниками відділу та контроль за їх виконанням;
 2. забезпечення реалізації єдиних державних вимог у сфері законодавства про звернення громадян у відділі, роботи з системою автоматизації документообігу, впровадженою в Приймальні;
 3. організація реєстрації звернень громадян та здійснення контролю за якісним і своєчасним виконанням головними консультантами відділу функціональних обов’язків та наданих ним доручень;
 4. візування проектів актів і документів, що подаються на підпис Керівнику Приймальні та керівництву Адміністрації Президента України, у підготовці яких брав участь відділ; підписання підготовлених відділом листів-повідомлень та листів-роз’яснень авторам про результати опрацювання їхніх звернень у Приймальні;
 5. організація та здійснення заходів щодо опрацювання електронних петицій, що розміщені на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України;
 6. підготовка доповідних (службових) записок, з якими звернення громадян передаються за належністю до структурних підрозділів Адміністрації для організації розгляду відповідно до компетенції;
 7. проведення аналізу стану роботи відділу та внесення керівництву Приймальні пропозицій з питань удосконалення їх роботи, усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги; внесення пропозицій керівництву Приймальні щодо вдосконалення опрацювання звернень громадян та організації діловодства;
 8. забезпечення взаємодії відділу із структурними підрозділами Приймальні;
 9. здійснення контролю за дотриманням головними консультантами відділу нормативно-правових актів з питань державної служби, трудової та виконавської дисципліни, правил охорони праці та протипожежного захисту; сприяння у вивченні ними нормативно-правових актів з питань звернень громадян та у підвищенні їх кваліфікації;
 10. участь у підготовці та опрацюванні проектів актів Президента України, а також законопроектів з питань звернень громадян, що вносяться Главою держави в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України, у проведенні експертизи законів, що надходять на підпис Президентові України, з питань, що належать до компетенції Приймальні.

Умови оплати праці:

Відповідно до Закону України "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів":

посадовий оклад у розмірі 11125 грн на місяць;

надбавка до посадового окладу за ранг;

надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності від 1 року стажу державної служби).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
 3. письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 4. копія (копії) документа (документів) про освіту;
 5. посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
 6. заповнена особова картка встановленого зразка;
 7. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 18.00 26 лютого 2018 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу:

6 березня 2017 року з 10.00 за адресою: м. Київ,
вул. Банкова, 11.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Кузняк Світлана Юріївна,

телефон: (044) 255-64-87,

e-mail: svitlana.kuzniak@apu.gov.ua

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Вища освіта – не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

1.

Командна робота

- командна робота та орієнтація на командний результат;

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

2.

Комунікація та взаємодія

- вміння ефективно слухати, дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);

- володіння навичками ділового мовлення та знання етики ділового спілкування;

3.

Досягнення результатів

- чітке бачення результату та сфокусовані зусилля для його досягнення;

- запобігання та ефективне подолання перешкод;

4.

Робота з інформацією

- вміння швидко і правильно орієнтуватися в реальних правових ситуаціях;

- вміння складати ділові документи, здійснювати їх оцінку, формулювати правові висновки та надавати консультації;

- відмінні аналітичні навички та вміння застосовувати законодавчі акти на практиці.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

1.

Знання законодавства

 1. Конституція України;
 2. Закон України "Про державну службу";
 3. Закон України "Про запобігання корупції".

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1. Закон України «Про звернення громадян»;
 2. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 3. Закон України «Про інформацію»;
 4. Закон України «Про державну таємницю»;
 5. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
 6. Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
 7. Положення про Адміністрацію Президента України, затверджене Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504.

3.

Професійні та технічні знання

 1. професійний досвід за напрямом роботи;
 2. системні знання про діяльність Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади у відповідних сферах;
 3. володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння працювати з програмами Microsoft Office (Word, Excel, Power Point та ін.), інтернет-браузерами та пошуковими системами.