Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

заступника керівника управління організаційно-методичного забезпечення та моніторингу – завідувача відділу експертизи нормативно-правових актів та моніторингу Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки:

  • організація роботи відділу;
  • контроль за виконанням завдань керівництва;
  • організаційна підтримка у розробці проектів нормативно-правових актів на виконання стратегічних документів розвитку держави;
  • опрацювання документів, надісланих Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, які стосуються нормативно-правових актів;
  • проведення експертизи (фахової та юридичної) проектів нормативно-правових актів;
  • розроблення та опрацювання розроблених проектів нормативно-правових актів та документів, які готуються Координаційним центром;
  • підготовка проектів звернень до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, об'єднань громадян з питань, що стосуються проведення експертизи проектів нормативно-правових актів;
  • підготовка експертно-аналітичних матеріалів щодо результатів моніторингу упровадження Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади завдань та заходів, визначених актами Президента України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, а також реформ, передбачених стратегічними документами розвитку держави, тощо;
  • взаємодія під час здійснення своїх повноважень з іншими працівниками Координаційного центру, допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з комітетами та Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Умови оплати праці:

Відповідно до Закону України "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів":

посадовий оклад у розмірі 8470 грн на місяць;

надбавка до посадового окладу за ранг;

надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності від 1 року стажу державної служби).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі встановленого зразка із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби. До заяви додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки і на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про вищу освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

Строк подання документів для участі в
конкурсі
15 календарних днів з дня офіційного оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Документи приймаються з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11.

Останній день прийому документів – 28 листопада
2017 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу:

12 грудня 2017 року з 10.00 за адресою:
м. Київ, вул. Банкова, 11.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Кузняк Світлана Юріївна,

тел.255-64-87,
e-mail: svitlana.kuzniak@apu.gov.ua

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Освіта

Ступінь вищої освіти – не нижче магістра у галузі знань «правознавство».

Досвід роботи

На посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ефективність аналізу та висновків

- здатність ефективно узагальнювати інформацію;

- здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;

- здатність робити коректні висновки.

Командна робота

- орієнтація на командний результат;

- відкритість в обміні інформацією.

Комунікація та взаємодія

- вміння здійснювати ефективну комунікацію;

- володіння навичками ділового мовлення та етики ділового спілкування.

Досягнення результатів

- чітке бачення результату;

- сфокусовані зусилля для досягнення результату;

- вміння раціонально розподілити завдання для досягнення результату;

- запобігання та ефективне подолання перешкод.

Стресостійкість

- розуміння своїх емоцій;

- управління своїми емоціями.

Робота з інформацією

- аналіз державної політики в інформаційній сфері та знання методів державного управління в інформаційній сфері.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

  1. Знання законодавства

 

 

 

 

 

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції».

 

1) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

2) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;

3) знання основ державного управління в галузі реалізації державної політики.

 

3. Професійні та технічні знання

1) знання основ нормопроектувальної техніки, у тому числі вміння формулювати правову норму (ініціативу) у проектах законодавчих актів;

2) знання методів аналізу державної політики та державного управління;

3) системні знання про діяльність Кабінету Міністрів України у відповідних сферах та прийняті ним за останній рік рішень;

4) вміння шукати релевантну інформацію у різних сферах діяльності органів виконавчої влади для виконання відповідних завдань та підготовка відповідних аналітичних довідок;

5) володіння англійською мовою на рівні "А2" і вище;

2) володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння  працювати з програмами Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) інтернет-браузерами (Internet Explorer, Opera, Firefox) та пошуковими системами.