Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Керівника Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

- здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Адміністрації Президента України;

- розроблення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням у Адміністрації Президента України, а також здійснення контролю за їх проведенням;

- надання структурним підрозділам Адміністрації Президента України та їх окремим працівникам роз’яснень, консультацій та методичних рекомендацій щодо дотримання та застосування антикорупційного законодавства;

- вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства стосовно врегулювання конфлікту інтересів;

- надання консультативної допомоги працівникам Адміністрації Президента України в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

- розгляд повідомлень щодо причетності працівників Адміністрації Президента України до вчинення корупційних правопорушень. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами Адміністрації Президента України, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, в установленому порядку інформувати Керівника Апарату Адміністрації Президента України;

- ведення обліку працівників Адміністрації Президента України, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

- взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції органів державної влади, органів місцевого самоврядування та спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

- участь у проведенні службових розслідувань (перевірок), що спрямовані на виявлення причин та умов вчинення корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів":

посадовий оклад у розмірі 9075 грн на місяць;

надбавка до посадового окладу за ранг;

надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності від 1 року стажу державної служби).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1. копія паспорта громадянина України;

 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

 3. письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 4. копія (копії) документа (документів) про освіту;

 5. посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

 6. заповнена особова картка встановленого зразка;

 7. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються з 9.00 до 18.00

за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11.

Останній день прийому документів – 26 грудня 2017 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу:

4 січня 2018 року з 10.00
за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кузняк Світлана Юріївна,

телефон: (044) 255-64-87,

e-mail: svitlana.kuzniak@apu.gov.ua

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра у галузі «правознавство».

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, у юридичній сфері.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

1.

Ефективність аналізу та висновків

- здатність ефективно узагальнювати інформацію;

- здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;

- здатність робити коректні висновки.

2.

Командна робота

- орієнтація на командний результат;

- відкритість в обміні інформацією.

3.

Комунікація та взаємодія

- вміння здійснювати ефективну комунікацію;

- володіння навичками ділового мовлення та етики ділового спілкування.

4.

Досягнення результатів

- чітке бачення результату;

- сфокусовані зусилля для досягнення результату;

- вміння раціонально розподілити завдання для досягнення результату;

- запобігання та ефективне подолання перешкод.

5.

Стресостійкість

- розуміння своїх емоцій;

- управління своїми емоціями.

6.

Робота з інформацією

- недопустимість розголошення службової інформації;

- дисциплінованість.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

1.

Знання законодавства

 1. Конституція України;

 2. Закон України «Про державну службу»;

 3. Закон України «Про запобігання корупції»;

2.

Знання спеціального законодавства

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення;

 2. Кодекс адміністративного судочинства України;

 3. Закон України «Про державну таємницю»;

 4. Кримінальний кодекс України;

 5. Кримінальний процесуальний кодекс України;

 6. Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України"

 7. Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"

 8. Положення про Адміністрацію Президента України, затверджене Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 (зі змінами).

3.

Професійні та технічні знання та навички

 1. системні знання у сфері протидії корупції;

 2. вміння вирішувати комплексні завдання, аналізувати, прогнозувати, надавати пропозиції, аргументувати їх, документально оформлювати (тексти, графіка).