Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №898/2007

Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року № 1104

Кабінетом Міністрів України 5 вересня 2007 року видано постанову № 1104 «Деякі питання Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних військ».

Названою постановою відновлено Одеський ордена Леніна інститут Сухопутних військ (пункт 1), Міністерству оборони України доручено здійснити заходи щодо відновлення навчального процесу в цьому інституті (пункт 3) і передбачено, що курсанти Військового інституту Одеського національного політехнічного університету продовжують навчання у відновленому інституті (пункт 2).

Зазначена постанова не відповідає завданням щодо реформування та розвитку Збройних Сил України, визначеним Указом Президента України від 27 грудня 2005 року № 1862-25т, що виданий згідно зі статтею 106 Конституції України та на виконання Законів України «Про основи національної безпеки України» та «Про організацію оборонного планування». Ця постанова також не дозволяє ефективно оптимізувати систему військової освіти відповідно до сучасних завдань, структури та чисельності Збройних Сил України, які вимагають існування в Україні для підготовки військових фахівців для Сухопутних військ Збройних Сил України Львівського інституту Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка» та факультету військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

На відміну від Львівського інституту, який здійснює підготовку військових фахівців для Сухопутних військ за всіма спеціальностями, має для цього сучасну навчально-лабораторну та польову бази, що дає змогу проводити навчальні стрільби штатним пострілом з усіх зразків артилерійського та танкового озброєння, набувати досвід у спільних діях під час проведення міжнародних навчань за участю військовослужбовців з інших держав, відновлений постановою Кабінету Міністрів України Одеський інститут Сухопутних військ, штат та навчально-матеріальну базу якого значно скорочено (в тому числі надлишкове озброєння, військову техніку та підрозділи забезпечення), не може забезпечувати підготовку військових фахівців відповідного рівня. Відтак, відновлення Одеського інституту, наявна навчально-матеріальна база якого не дозволяє забезпечити підготовку військових фахівців для виконання сучасних завдань Збройних Сил України, створює загрозу національній безпеці України.

З огляду на наведене зазначене рішення Кабінету Міністрів України не відповідає статті 17 Конституції України, за якою забезпечення захисту суверенітету і територіальної цілісності України визнається найважливішими функціями держави, пункту 7 статті 116 Конституції України, яким на Кабінет Міністрів України покладено здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, частині третій статті 113 Конституції України, згідно з якою Кабінет Міністрів України зобов'язаний керуватися у своїй діяльності Конституцією України, а також, зокрема, указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

За наведених обставин постанова Кабінету Міністрів України № 1104 не відповідає й частині другій статті 8 Конституції України, згідно з якою нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції України і відповідати їй.

Ураховуючи викладене, відповідно до пунктів 1, 15 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року № 1104 «Деякі питання Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних військ».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

20 вересня 2007 року


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента

України від 20 вересня 2007 року № 898/2007 «Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року № 1104» згідно з пунктами 1, 15 і 17 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року № 1104 «Деякі питання Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних військ».

У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність названої постанови Кабінету Міністрів України, яка на даний момент не опублікована.

Названою постановою відновлено Одеський ордена Леніна інститут Сухопутних військ (пункт 1), Міністерству оборони України доручено здійснити заходи щодо відновлення навчального процесу в цьому інституті (пункт 3) і передбачено, що курсанти Військового інституту Одеського національного політехнічного університету продовжують навчання у відновленому інституті (пункт 2).

Зазначена постанова не відповідає завданням щодо реформування та розвитку Збройних Сил України, визначеним Указом Президента України від 27 грудня 2005 року № 1862-25т, що виданий згідно зі статтею 106 Конституції України та на виконання Законів України «Про основи національної безпеки України» та «Про організацію оборонного планування». Ця постанова також не дозволяє ефективно оптимізувати систему військової освіти відповідно до сучасних завдань, структури та чисельності Збройних Сил України, які вимагають існування в Україні для підготовки військових фахівців для Сухопутних військ Збройних Сил України Львівського інституту Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка» та факультету військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

На відміну від Львівського інституту, який здійснює підготовку військових фахівців для Сухопутних військ за всіма спеціальностями, має для цього сучасну навчально-лабораторну та польову бази, що дає змогу проводити навчальні стрільби штатним пострілом з усіх зразків артилерійського та танкового озброєння, набувати досвід у спільних діях під час проведення міжнародних навчань за участю військовослужбовців з інших держав, відновлений постановою Кабінету Міністрів України Одеський інститут Сухопутних військ, штат та навчально-матеріальну базу якого значно скорочено (в тому числі надлишкове озброєння, військову техніку та підрозділи забезпечення), не може забезпечувати підготовку військових фахівців відповідного рівня. Відтак, відновлення Одеського інституту, наявна навчально-матеріальна база якого не дозволяє забезпечити підготовку військових фахівців для виконання сучасних завдань Збройних Сил України, створює загрозу національній безпеці України.

З огляду на наведене зазначене рішення Кабінету Міністрів України не відповідає статті 17 Конституції України, за якою забезпечення захисту суверенітету і територіальної цілісності України визнається найважливішими функціями держави, пункту 7 статті 116 Конституції України, яким на Кабінет Міністрів України покладено здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, частині третій статті 113 Конституції України, згідно з якою Кабінет Міністрів України зобов'язаний керуватися у своїй діяльності Конституцією України, а також, зокрема, указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

За наведених обставин постанова Кабінету Міністрів України № 1104 не відповідає й частині другій статті 8 Конституції України, згідно з якою нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції України і відповідати їй.

Ураховуючи викладене, прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року № 1104 «Деякі питання Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних військ».

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України – Представника Президента України у Конституційному Суді України М.Ставнійчук.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО