ЗАКОН УКРАЇНИ № 1158-VІ

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 11-12, ст. 41, № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34, № 27, ст. 213, № 38, ст. 318; 2001 р., № 48, ст. 252; 2002 р., № 50, ст. 366; 2003 р., № 4, ст. 31):

1) у частині першій статті 20:

пункт «б» після слів «економічної зони республіки» доповнити словами «дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів навколишнього природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі»;

доповнити пунктом «м» такого змісту:

«м) здійснення процедури попередньої обґрунтованої згоди відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття щодо можливості транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище»;

2) частину першу статті 27 доповнити пунктом «е» такого змісту:

«е) документація щодо генетичне модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі»;

3) частину другу статті 35 доповнити словами «а також дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів навколишнього природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетичне модифікованих організмів у відкритій системі»;

4) частину першу статті 40 доповнити пунктом «є» такого змісту:

«є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетичне модифікованими організмами»;

5) у статті 53:

у частині першій слова «предметів біотехнології» замінити словами «продуктів біотехнології»;

частину четверту після слів «та інших біологічно активних речовин» доповнити словами «а також генетичне модифікованих організмів, продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів»;

6) частину другу статті 68 доповнити пунктом «н» такого змісту:

«н) порушенні природоохоронних вимог під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами».

2. У Законі України «Про екологічну експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 8, ст. 54; 2000 р., № 27, ст. 213):

1) частину першу статті 7 після слова «продукції» доповнити словами «генетично модифікованих організмів»;

2) частину першу статті 14 доповнити пунктом 6 такого змісту:

«6) документація щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі».

3. Статтю 32 Закону України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198) після слів «об'єктів рослинного світу» доповнити словами «крім генетично модифікованих».

4. Статтю 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) доповнити пунктом 78 такого змісту:

«78) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі».

5. Статтю 53 Закону України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97) після слів «об'єктів тваринного світу» доповнити словами «крім генетичне модифікованих».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

19 березня 2009 року 


Офіційні документи

Графік Президента

Фотоальбом

Відео