ЗАКОН УКРАИНЫ № 2433–VІ

О внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255) такі зміни:

1) друге речення абзацу восьмого статті 1 після слів «установ і організацій» доповнити словами «що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)»;

2) абзац десятий статті 15 після слів «що належать до сфери їх управління» доповнити словами «або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)»;

3) у статті 17:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«доводять (встановлюють) мобілізаційні завдання (замовлення) до органів місцевого самоврядування, а в разі потреби також до місцевих органів виконавчої влади нижчого рівня з передачею їм необхідних фінансових ресурсів»;

у тексті статті слова «що перебувають у державній або комунальній власності (у тому числі у спільній власності територіальних громад і передані до сфери їх управління)» виключити;

4) у статті 18:

в абзаці п'ятому слова «що перебувають у комунальній власності» виключити, а слово «або» замінити словом «які»;

абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:

«доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними договори (контракти);

керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)».

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

6 липня 2010 року


Официальные документы

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 148/2015
О Дне Национальной гвардии Украины

Фотоальбом

Видео

Виртуальная экскурсия