Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України

Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України

1. Внести до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України, затвердженого Розпорядженням Глави Адміністрації Президента України від 19 листопада 2014 року № 160 (зi змінами, внесеними Розпорядженням від 25 лютого 2016 року № 19), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 2 слова «інвалідів війни» замінити словами «осіб з інвалідністю внаслідок війни»;

2) у пункті 7:

а) в абзаці першому слова «та недієздатних» виключити;

б) в абзаці п’ятому цифри «226-20-77» замінити цифрами «255-70-42», а слова «доставлені поштою або кур’єром» замінити словами «доставлені поштою, кур’єром або надіслані з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку»;

в) абзац дев’ятий виключити;

З) абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

«Для участі B особистому прийомі посадовими особами Адміністрації Президента України громадяни пред’являють документи, що посвідчують особу, зазначені в абзаці другому пункту 7 цього Порядку».

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН

19 листопада 2018 року

№ 68