Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1008/2011

Питання демаркації державного кордону України

1. Затвердити персональний склад делегації України для участі у засіданнях спільних міждержавних комісій з питань демаркації державного кордону України в такому складі:

ОСАВОЛЮК Леонід Васильович - Представник України з питань договірно-правового оформлення державного кордону України, глава делегації
КАЛЮЖНИЙ Микола Никифорович - заступник Голови Державного агентства земельних ресурсів України
КОРНІЄНКО Володимир Володимирович - заступник Міністра інфраструктури України - керівник апарату
ЛУТКОВСЬКА Валерія Володимирівна - Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
МАКАРЧУК Ярослав Іванович - перший заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України
МЕЛЬНИК Сергій Іванович - заступник Міністра аграрної політики та продовольства України - керівник апарату
ПОРОДЬКО Володимир Михайлович - заступник Голови Служби безпеки України
ТРЕГУБОВ Борис Дмитрович - помічник Голови Державної прикордонної служби України.

До персонального складу делегації України також входять:

для участі у засіданнях Спільної українсько-російської демаркаційної комісії:

ДЕРГУНОВ Сергій Геннадійович - перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації
РЕПИЦЬКИЙ Анатолій Васильович - заступник голови Луганської обласної державної адміністрації
СТРІЛЕЦЬ Микола Іванович - заступник голови - керівник апарату Чернігівської обласної державної адміністрації
ХОМА Василь Васильович - заступник голови - керівник апарату Харківської обласної державної адміністрації
ЦУПРО Олександр Миколайович - заступник голови - керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації;

для участі у засіданнях Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії:

ГАЙНИЧЕРУ Михайло Іванович - заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації
МАЛІН Олександр Львович - заступник голови Одеської обласної державної адміністрації
ЧЕРНІЙ Василь Васильович - заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації;

для участі у засіданнях Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії:

БАШКАЛЕНКО Олександр Костянтинович - перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації
ЛАВРЕНЧУК Андрій Олександрович - заступник голови - керівник апарату Рівненської обласної державної адміністрації
МОСКАЛЕНКО Ярослав Миколайович - перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації
ОЛЕЩЕНКО Микола Миколайович - перший заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації
СТРІЛЕЦЬ Микола Іванович - заступник голови - керівник апарату Чернігівської обласної державної адміністрації.

2. Делегації України для участі у засіданнях спільних міждержавних комісій з питань демаркації державного кордону України забезпечити здійснення комплексу заходів із демаркації державного кордону України з Російською Федерацією, із демаркації державного кордону України з Республікою Молдова, із демаркації державного кордону України з Республікою Білорусь згідно з чинними міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

3. Визначити відповідальними за виконання заходів, пов'язаних із демаркацією державного кордону України:

Міністерство аграрної політики та продовольства України - за виконання інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування;

Державне агентство земельних ресурсів України - за виконання землевпорядних робіт;

Державне агентство лісових ресурсів України - за виконання лісогосподарських і лісовпорядних робіт у межах земельних ділянок лісового фонду на державному кордоні;

Адміністрацію Державної прикордонної служби України - за дотримання режиму державного кордону під час виконання заходів, пов'язаних із демаркацією державного кордону, забезпечення елементами прикордонних знаків та супутніми матеріалами;

обласні державні адміністрації - за організаційно-технічне забезпечення виконання заходів із демаркації державного кордону, в тому числі забезпечення проведення переговорів на територіях відповідних областей.

Покласти загальну координацію виконання заходів, здійснюваних органами виконавчої влади України з демаркації державного кордону України, на Міністерство закордонних справ України.

4. Кабінету Міністрів України забезпечувати в установленому порядку фінансування заходів, пов'язаних із демаркацією державного кордону України, в межах видатків, передбачених на зазначену мету в Державному бюджеті України на відповідний рік.

5. Внести до пункту 5 Положення про делегацію України для участі у засіданнях спільних міждержавних комісій з питань демаркації державного кордону України, затвердженого Указом Президента України від 28 квітня 2011 року №509 «Питання договірно-правового оформлення державного кордону України», зміни, виклавши його в такій редакції:

«5. Делегація України утворюється у складі глави та інших членів делегації.

Главою делегації України є Представник України з питань договірно-правового оформлення державного кордону України.

До складу делегації України включаються представники центральних органів виконавчої влади, визначених відповідальними за виконання заходів, пов'язаних із демаркацією державного кордону України, інших центральних органів виконавчої влади, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, а також представники місцевих державних адміністрацій прикордонних областей для участі у засіданнях відповідних спільних міждержавних комісій.

Персональний склад делегації України затверджує Президент України за поданням Представника України з питань договірно-правового оформлення державного кордону України, погодженим із Міністром закордонних справ України, керівниками заінтересованих центральних органів виконавчої влади, головами відповідних обласних державних адміністрацій.

Глава та інші члени делегації України беруть участь у її роботі на громадських засадах».

6. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 14 грудня 2010 року №1122 «Про деякі заходи з демаркації державного кордону між Україною і Російською Федерацією»;

Розпорядження Президента України від 5 жовтня 2001 року №265 «Про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Молдова»;

Розпорядження Президента України від 13 березня 2006 року №45 «Про новий склад української делегації Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії»;

Розпорядження Президента України від 27 серпня 2007 року №188 «Про внесення змін до складу української делегації Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії»;

Розпорядження Президента України від 24 жовтня 2008 року №307 «Про внесення змін до складу української делегації Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії»;

Розпорядження Президента України від 13 жовтня 2009 року №216 «Про склад української делегації Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії».

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

31 жовтня 2011 року