Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №284/2016

Про внесення змін до Положення про почесні звання України

1. Внести до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476 «Про почесні звання України» (зі змінами, внесеними Указами від 21 серпня 2004 року № 963 та від 28 липня 2007 року № 674), такі зміни:

1) пункт 12 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня», що порушуються органами місцевого самоврядування згідно із заявою жінки, яка претендує на присвоєння такого почесного звання, розглядаються відповідними місцевими державними адміністраціями протягом місяця з дати надходження такої заяви»;

2) абзац другий пункту 15 доповнити реченням такого змісту: «У нагородному листі про присвоєння почесного звання «Мати-героїня», до якого додаються підтверджуючі документи, зазначаються дані про кількість дітей, дати народження дітей, місце проживання або місце перебування кожної дитини із зазначенням адреси житла, конкретні заслуги матері у вихованні дітей, а також у відповідних випадках — причини, обставини та дати смерті дітей»;

3) пункт 17 доповнити абзацом шостим такого змісту:

«при представленні до присвоєння почесного звання «Мати-героїня» — копія паспорта громадянина України, копія паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах; копії свідоцтв про народження дітей; копії документів про освіту дітей; характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо); виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягай 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ; довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років; за наявності та за бажанням матері - копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

2 липня 2016 року