Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Конституційного Суду України

18 жовтня 2017 року - 22:47

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом № 1 засідання Комісії

від 18 жовтня 2017 рjоку

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Конституційного Суду України

 

1. Конкурсна комісія для здійснення відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України, утворена Указом Президента України від 4 жовтня 2017 року №306/2017 (далі – Комісія).

2. Конкурс на зайняття вакантних посад суддів Конституційного Суду України (далі – конкурс) проводиться Комісією для здійснення відбору кандидатів на 2 вакантні посади суддів Конституційного Суду України, яких призначає Президент України.

3. До участі у конкурсі допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені Умовами проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Конституційного Суду України (далі – Умови), подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають вимогам до судді Конституційного Суду України, встановленим Конституцією  України.

4. Строк подання документів для участі у конкурсі – 30 календарних днів починаючи з 19 жовтня 2017 року.

5. Документи подаються до Комісії поштою (рекомендованим листом) або особисто (у закритому конверті, засвідченому особистим підписом) за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11.

Документи для участі у конкурсі подані до Комісії в інший спосіб (електронною поштою тощо) не приймаються.

6. Комісія приймає документи для участі в конкурсі:

- надані особисто до 16:45 год. 17 листопада 2017 року;

- надіслані рекомендованим листом до 18.00 год. 18 листопада 2017 року.

7. Для участі у конкурсі кандидат подає до Комісії:

1) письмову заяву про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Конституційного Суду України (далі – заява);

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

5) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

7) декларацію родинних зв’язків судді;

8) декларацію доброчесності судді;

9) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

10) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, крім копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

11) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);

12) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

13) інші документи, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» для проведення спеціальної перевірки, а саме:

- медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

- копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Документи, визначені підпунктами 2–13 пункту 7 Умов, оформлюються у вигляді додатка до заяви.

8. Копія паспорта громадянина України подається у вигляді копії всіх заповнених сторінок.

9. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подається особою як кандидатом на посаду судді шляхом відповідного її заповнення і підписання на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Для підтвердження факту подання цієї декларації особою подається до Комісії роздрукована копія відповідної декларації.

10. Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді та декларація доброчесності судді заповнюється у паперовій формі.

11. За достовірність поданих до Комісії документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає.

12. Дати заповнення (засвідчення) документів повинні відповідати строку, визначеному для подання документів.

13. Комісія на основі поданих документів встановлює відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, вимогам, встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України».

14. Інформація про кандидатів, які відповідають вимогам до судді Конституційного Суду України, їхні автобіографії та мотиваційні листи оприлюднюється на oфіційному інтернет-представництві  Президента України.

15. Комісія забезпечує проведення спеціальної перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».

16. Комісія призначає дату співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України та повідомляє про це кандидатів.

17. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними конкурсна комісія ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду.

18. Конкурсна комісія за результатами конкурсу вносить Президенту України список кандидатів, рекомендованих на посаду суддів Конституційного Суду.