Президент Украины

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №275/2010

Об образовании Национального антикоррупционного комитета

З метою кардинального поліпшення ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні, забезпечення узгодженості дій правоохоронних органів у цій сфері, здійснення реальних кроків для повернення довіри громадян до влади, суттєвого поліпшення інвестиційного клімату, зміцнення партнерських відносин із міжнародним співтовариством, неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини в інтересах утвердження законності і правопорядку, керуючись Законом України «Про основи національної безпеки України», яким поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності визначено основними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві та відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1 і 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Національний антикорупційний комітет як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Основним завданням Національного антикорупційного комітету є забезпечення сприяння Президентові України в реалізації його повноважень, передбачених частиною другою статті 102, пунктом 1 частини першої статті 106 Конституції України.

Для реалізації основного завдання Національний антикорупційний комітет:

здійснює системний аналіз стану корупції в Україні та заходів, що вживаються для запобігання і протидії їй;

розробляє антикорупційні заходи, в тому числі з метою гармонізації законодавства та усунення наявних у ньому протиріч;

готує пропозиції про спрощення дозвільних та інших процедур щодо ведення малого і середнього бізнесу та ліквідації причин, які зумовлюють порушення у цій сфері;

розробляє з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, рекомендацій провідних світових організацій проекти актів законодавства з питань посилення боротьби з корупцією;

бере участь у підготовці проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України в частині, що стосується питань запобігання та протидії корупції.

3. Установити, що:

Національний антикорупційний комітет утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів;

Головою Національного антикорупційного комітету є Президент України;

виконавчим секретарем Національного антикорупційного комітету є Секретар Ради національної безпеки і оборони України;

персональний склад Національного антикорупційного комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету.

4. Виконавчому секретареві Комітету внести у двотижневий строк проект Положення про Національний антикорупційний комітет та пропозиції щодо його персонального складу, передбачивши входження в установленому порядку до його складу керівників правоохоронних та інших державних органів, представників профільних комітетів Верховної Ради України, громадських організацій, провідних учених та інших фахівців.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

26 лютого 2010 року