President of Ukraine

Address by Volodymyr Zelenskyy to the citizens of Ukraine

15 November 2021 - 21:12