Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Розпорядження Президента України № 298/2015-рп від 27 березня 2015 року «Деякі питання організації проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

1. Провести з 31 березня 2015 року перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (далі - перевірка), щодо таких посадових і службових осіб, які займають посади, призначення на які і звільнення з яких здійснюється Президентом України:

Першого заступника та заступників Глави Адміністрації Президента України;

першого заступника та заступників Керівника Державного управління справами;

першого заступника та заступників Голови Служби зовнішньої розвідки України;

першого заступника та заступників начальника Управління державної охорони України;

керівників відповідних державних підприємств оборонно-промислового комплексу.

2. Главі Адміністрації Президента України забезпечити виконання відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента України, визначеними Розпорядженням Президента України від 22 листопада 2014 року № 1262 "Деякі питання організації проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади", функцій відповідального за проведення перевірки структурного підрозділу, передбачених Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади".

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

27 березня 2015 року


Розпорядження Глави Адміністрації Президента України № 86

Про заходи щодо виконання Розпорядження Президента України від 27 березня 2015 року № 298 "Деякі питання організації проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади"

Згідно із Законом України "Про очищення влади", постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади" та на виконання Розпорядження Президента України від 27 березня 2015 року № 298 "Деякі питання організації проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади":

1. Головному департаменту реформування Адміністрації Президента України, Головному департаменту з питань національної безпеки та оборони розпочати проведення перевірки відповідно до Розпорядження Президента України від 27 березня 2015 року № 298 "Деякі питання організації проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" стосовно зазначених у пункті 1 названого Розпорядження Президента України посадових і службових осіб (далі - перевірка) та забезпечити проведення такої перевірки у визначені законодавством строки та порядку.

2. Головному департаменту реформування Адміністрації Президента України у зв'язку з початком проведення перевірки забезпечити здійснення заходів, передбачених пунктами 3 і 4 Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 5 грудня 2014 року № 174 "Про заходи щодо виконання Розпорядження Президента України від 22 листопада 2014 року № 1262 "Деякі питання організації проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

3. Головному департаменту інформаційної політики забезпечити розміщення цього Розпорядження та дальше оприлюднення відомостей, поданих відповідно до Закону України "Про очищення влади" (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України у строки, встановлені законодавством.

4. Контроль за виконанням цього Розпорядження залишаю за собою.

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН

27 березня 2015 року