Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Методичні матеріали

Науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Київ-2012 (.pdf, 2,09 МБ)

Це видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації», що був ухвалений 13 січня і набув чинності 9 травня 2011 року. Цей Коментар ініційований Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, який Законом «Про Комітети Верховної Ради України» наділений правом в межах своєї компетенції «надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України».

Текст Коментаря підготовлений авторитетними медіа-юристами, які входили до складу робочої групи з підготовки Закону «Про доступ до публічної інформації» та нової редакції Закону «Про інформацію» - Романом Головенком, Дмитром Котляром, Оксаною Нестеренко і Тарасом Шевченком. При підготовці коментаря до статей 13 та 23 допомогу надав Роман Куйбіда.

У Коментарі розкрито терміни, що вживаються в Законі, детально роз'яснено зміст його положень та наведено приклади і рекомендації щодо його застосування. У випадках, коли це необхідно, автори роз'яснюють механізм застосування норм Закону у взаємодії з іншими законами України - зокрема, з новою редакцією Закону «Про інформацію», яка ухвалювалася і набула чинності синхронно із Законом «Про доступ до публічної інформації». Для розуміння Закону у світлі міжнародних стандартів у Коментарі використовувалася практика Європейського суду з прав людини, Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів та інші документи. При підготовці коментаря також було враховано першу адміністративну та судову практику застосування Закону після набуття їм чинності.

При тлумаченні положень Закону, особливо спірних, автори виходили з його головних принципів - забезпечення права на доступ до інформації, презумпції відкритості публічної інформації, максимального спрощення отримання інформації.

Коментар розрахований на якнайширше коло читачів, але, насамперед, на тих. хто використовує Закон у своїй щоденній практиці, - державних службовців, службовців місцевого самоврядування, суддів, журналістів, громадських активістів.

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації». Перше видання. Київ-2011 (.pdf, 2,09 МБ)

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації». Друге видання (доповнене). Київ-2012 (.pdf, 2,8 МБ)

Практичні рекомендації щодо організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в органах державної влади і місцевого самоврядування, підготовлені Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) за підтримки Спільного проекту Європейського Союзу і Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі».

Подано рекомендації щодо організації роботи структурного підрозділу, відповідального за доступ до публічної інформації, організації реєстру публічної інформації, організації розгляду запиту на інформацію, оприлюдненню інформації на офіційній веб-сторінці, віднесення інформації до службової таємниці та виконання інших вимог закону.