Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Порядок прийому громадян

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України «Про Порядок організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України»

(зі змінами відповідно до Розпорядження Глави Адміністрації Президента України
від 25 лютого 2016 №19)

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18 лютого 2011 року № 17 «Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України»;

пункт 1 Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від, 13 березня 2013 року № 29 «Про деякі питання організації проведення особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України».

Глава Адміністрації Президента України Б.Ложкін

м. Київ

19 листопада 2014 року

№160


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Глави
Адміністрації Президента України
від 19 листопада 2014 року № 160

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України.

2. Особистий прийом громадян в Адміністрації Президента України проводять Глава Адміністрації Президента України, перші заступники та заступники Глави Адміністрації Президента України (далі — посадові особи Адміністрації Президента України) відповідно до графіка (крім святкових, неробочих та вихідних днів), як правило, у приміщенні Приймальні Президента України (м.Київ, вул.Шовковична, 12). Особистий прийом громадян посадовими особами Адміністрації Президента України проводиться за записом.

Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, громадян, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу та Герой Соціалістичної Праці, інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, інвалідів війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», учасників бойових дій проводиться першочергово.

3. Графік проведення особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України затверджується Главою Адміністрації Президента України.

4. Інформація про порядок і графік проведення особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України розміщується на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України та у приміщенні Приймальні Президента України Адміністрації Президента України (далі — Приймальня) в доступному для вільного ознайомлення місці.

5. Запис громадян на особистий прийом посадовими особами Адміністрації Президента України проводиться працівниками Приймальні у її приміщенні щосереди, крім святкових, неробочих та вихідних днів, з 9.00 до 12.00.

Проведення запису громадян на особистий прийом посадовими особами Адміністрації Президента України завершується за дванадцять днів до передбаченої графіком дати прийому відповідною посадовою особою Адміністрації Президента України.

6. Вхід громадян до приміщення Приймальні не потребує оформлення перепустки.

Вхід до приміщення Приймальні осіб, які мають при собі зброю, громіздкі речі тощо, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, мають явні ознаки психічного розладу або поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, не допускається.

7. Громадянин може записатися на особистий прийом посадовими особами Адміністрації Президента України особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх та недієздатних осіб на особистий прийом записуються їх законні представники.

Для запису на особистий прийом посадовими особами Адміністрації Президента України громадяни пред’являють документи, що посвідчують особу, передбачені Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", або військовий квиток (для військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів), або видане органом Пенсійного фонду України пенсійне посвідчення (далі - документи, що посвідчують особу), а в разі представлення інтересів інших осіб — також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Для запису, попереднього запису громадян на особистий прийом посадовими особами Адміністрації Президента України працівник Приймальні, який проводить запис, попередній запис, фіксує прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (а для внутрішньо переміщених осіб — адресу, за якою особі може бути вручена офіційна кореспонденція), номери контактних телефонів громадянина, який записується на прийом, чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. Під час запису на особистий прийом громадянин (його представник) надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою Адміністрації Президента України, та копії наявних рішень, прийнятих із цих питань, а також інші документи по суті порушуваних питань. У разі якщо особа з обмеженими фізичними можливостями не може здійснити письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою Адміністрації Президента України, оформлення такого письмового викладу питань здійснює працівник Приймальні.

З’ясування інших відомостей про громадянина (його представника), одержання іншої інформації, яка не стосується змісту порушуваних питань, під час запису, попереднього запису на особистий прийом посадовими особами Адміністрації Президента України не допускається.

У разі якщо громадянин (його представник) через стан здоров’я, інвалідність або з інших причин не може прибути особисто для запису на особистий прийом посадовими особами Адміністрації Президента України, попередній запис здійснюється у визначений для запису час за контактним телефонним номером Приймальні 226–20–77, а запис — після надходження на адресу Адміністрації Президента України (01220, м.Київ, вул.Банкова, 11) відповідних матеріалів. Ці матеріали мають містити за особистим підписом громадянина (його представника) письмовий виклад змісту питань, копії наявних рішень, прийнятих із цих питань, а також інші документи по суті питань, що порушуються (з позначкою «Матеріали для запису на особистий прийом»), та бути доставлені поштою або кур’єром не пізніше ніж за дванадцять днів до дня проведення особистого прийому.

Запис на особистий прийом посадовими особами Адміністрації Президента України не проводиться у разі звернення:

одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо це питання вирішено по суті;

з питання оскарження рішення з порушенням терміну подання скарги, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

особи, визнаної судом недієздатною.

Про відмову у запису та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення працівником Приймальні, який проводить запис.

Забороняється відмова громадянинові в запису на особистий прийом посадовими особами Адміністрації Президента України з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

8. Список громадян, які записалися на особистий прийом посадовими особами Адміністрації Президента України, разом з інформаційними записками щодо змісту питань, пропонованих для розгляду, які готуються відповідними працівниками Приймальні, та копіями документів і матеріалів стосовно цих питань передаються Приймальнею відповідній посадовій особі Адміністрації Президента України не пізніше ніж за сім днів до передбаченого графіком дня особистого прийому.

9. Приймальня інформує записаного на особистий прийом посадовими особами Адміністрації Президента України громадянина (його представника) про час та місце проведення особистого прийому.

10. Послідовність прийому громадян визначається у день особистого прийому посадовою особою Адміністрації Президента України, яка проводить такий особистий прийом, з урахуванням положень абзацу другого пункту 2 цього Порядку.

11. Для участі в особистому прийомі посадовими особами Адміністрації Президента України громадяни пред’являють документи, що посвідчують особу, а в разі представлення інтересів інших осіб — також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Під час особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України можуть бути присутні представники громадян.

Особа віком від 14 років, малолітня особа, здатна сформулювати власні погляди, має право бути присутня і заслухана безпосередньо на особистому прийомі посадовими особами Адміністрації Президента України з питань щодо реалізації своїх прав і законних інтересів.

За дорученням посадових осіб Адміністрації Президента України до участі в особистому прийомі громадян у встановленому порядку можуть у разі необхідності залучатися працівники Адміністрації Президента України, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Присутність на особистому прийомі інших осіб не допускається.

12. За відсутності посадової особи Адміністрації Президента України, яка має проводити особистий прийом громадян, особистий прийом проводить уповноважена нею посадова особа або працівник Адміністрації Президента України, про що відповідний працівник Приймальні повідомляє громадян, які прибули на особистий прийом.

У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою або працівником Адміністрації Президента України громадянин має право подати письмове звернення, яке реєструється та опрацьовується відповідно до Закону України «Про звернення громадян», або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом відповідною посадовою особою Адміністрації Президента України.

13. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі посадовою особою Адміністрації Президента України неможливо, громадянин подає письмове звернення, яке має бути оформлене та розглядається згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Про результати розгляду звернення громадянинові повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

14. За результатами особистого прийому громадян посадові особи Адміністрації Президента України вживають у межах своїх повноважень заходів, передбачених законодавством.

15. За результатами особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України може бути за наявності підстав підготовлено та внесено на розгляд Президентові України пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

16. Особи, які не є громадянами України і перебувають в Україні на законних підставах, користуються таким самим правом на звернення щодо особистого прийому посадовими особами Адміністрації Президента України, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

17. Особистий прийом громадян в інші дні, ніж передбачено графіком проведення особистого прийому громадян посадовими особами Адміністрації Президента України, проводиться працівниками Приймальні з понеділка по четвер з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00, у п’ятницю — з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 16.45, в суботу — з 9.00 до 13.00, крім святкових та неробочих днів.

18. У приміщенні Приймальні в доступному для громадян місці встановлюється скринька з написом "Для листів", у якій громадяни (їх представники) мають право залишити письмове звернення. Звернення зі скриньки регулярно виймаються працівниками Приймальні, реєструються та опрацьовуються відповідно до Закону України "Про звернення громадян".