Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №355/2015

Про внесення зміни до Указу Президента України від 14 квітня 1999 року № 379

Про внесення зміни до Указу Президента України від 14 квітня 1999 року № 379

1. Внести до Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 14 квітня 1999 року № 379 (зі змінами, внесеними Указами від 10 березня 2009 року № 148, від 25 квітня 2013 року № 236, від 20 травня 2014 року № 481 та від 16 грудня 2014 року № 934), зміну, виклавши абзац перший пункту 8 у такій редакції:

”8. Центр очолює керівник, який призначається із числа заступників Голови Служби безпеки України та увільняється від виконання обов'язків Президентом України".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

23 червня 2015 року