Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №186/2020

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

КОВАЛЕНКА Володимира Миколайовича – директора державної установи "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска Національної академії медичних наук України", академіка НАМН України, м.Київ

ПОНОМАРЕНКА Олександра Миколайовича – академіка-секретаря Відділення Національної академії наук України, директора Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка Національної академії наук України, академіка НАН України, м.Київ

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

БІТАЄВА Валерія Анатолійовича – віце-президента Національної академії мистецтв України, м.Київ

ВОЙТЮКА Дмитра Григоровича – професора кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, м.Київ

ГОРБАЧУКА Івана Тихоновича – завідувача кафедри Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ

ПОЗІГУНА Дмитра Володимировича – заступника генерального директора з наукової роботи товариства "ІНТЕРХІМ", кандидата хімічних наук, м.Одеса

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

САУХА Петра Юрійовича – академіка-секретаря Відділення Національної академії педагогічних наук України, м.Київ

СОЛОНЕНКА Анатолія Миколайовича – ректора Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Запорізька область

ТАРАДІЯ Володимира Кириловича – директора Міжнародного центру астрономічних та медико-екологічних досліджень Національної академії наук У країни, м.Київ

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

ЖЕЖЕЛЕНКА Ігоря Володимировича – професора кафедри державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет", Донецька область

ЛЮТОГО Ігоря Олексійовича – завідувача кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МАЛІКА Миколу Йосиповича – головного наукового співробітника відділу Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", м.Київ

МОРОЗОВА Анатолія Миколайовича – головного лікаря державної установи "Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України", м.Київ

СКРИПНИКА Ігоря Миколайовича – професора кафедри Української медичної стоматологічної академії, м.Полтава

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ВЕРМЕНИЧ Ярославу Володимирівну – завідувача відділу Інституту історії України Національної академії наук України, м.Київ

ГРИНЬОВУ Марину Вікторівну – декана факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

РОЙ Ірину Володимирівну – ученого секретаря державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України", м.Київ

Нагородити орденом Данила Галицького

РОМАНЧЕНКА Ігоря Сергійовича – директора Центрального науково­-дослідного інституту Збройних Сил України, генерал-лейтенанта запасу

Присвоїти почесні звання:

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ"

ДАЧКОВСЬКОМУ Володимиру Олександровичу – доцентові кафедри інституту забезпечення військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України, полковнику

САЛДАНУ Йосипу Романовичу – професорові кафедри Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, доктору медичних наук

УЧАНІНУ Валентину Миколайовичу – завідувачеві лабораторії Фізико-механічного інституту імені  Г.В.Карпенка Національної академії наук У країни, доктору технічних наук, м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"

БАЦЕВИЧУ Флорію Сергійовичу – професорові кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, доктору філологічних наук, професорові

ВИШНІ Володимиру Борисовичу – професорові кафедри Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктору технічних наук, професорові

ЖИЛІНСЬКІЙ Оксані Іванівні – проректорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору економічних наук, професорові

ЖУКОРСЬКОМУ Остапу Мирославовичу – академікові-секретарю Відділення Національної академії аграрних наук України, доктору сільськогосподарських наук, професору, м.Київ

ІВАНОВІЙ Наталі Георгіївні – начальникові лабораторії науково­-організаційного центру Національної академії Служби безпеки України, доктору психологічних наук, професорові, полковнику

КРИНИЦЬКОМУ Ігорю Євгеновичу – завідувачеві кафедри Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктору юридичних наук, професору

КУЧЕРУ Дмитру Борисовичу – професорові кафедри інституту Військово-морських Сил Національного університету "Одеська морська академія", доктору технічних наук, професорові

ЛОКШИНІЙ Олені Ігорівні – завідувачеві відділу Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктору педагогічних наук, професорові, м.Київ

МАКСИМОВІЙ Світлані Василівні – завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України, доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику, м.Київ

МАТАСАРУ Ігнату Тимофійовичу – завідувачеві лабораторії Інституту експериментальної радіології державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, професорові, м.Київ

ПЕЛЬО Ігорю Михайловичу – деканові факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктору медичних наук, професорові, м.Київ

ПРИЛУЦЬКОМУ Юрію Івановичу – професорові кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору фізико­-математичних наук, професорові

СУВОРІНУ Олександру Вікторовичу – завідувачеві кафедри Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктору технічних наук, професорові, Луганська область

ФІЛІППОВУ Михайлу Михайловичу – професорові кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктору біологічних наук, професорові, м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"

ВАСИЛЬЧУКУ Володимиру Миколайовичу – професорові кафедри Київського національного лінгвістичного університету

ВІННИКУ Максиму Олександровичу – проректорові Херсонського державного університету

КІКІНЕЖДІ Оксані Михайлівні – завідувачеві кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

КУКУРУДЗІ Семену Іллічу – професорові кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

ЛАЗУРЕНКУ Валентину Миколайовичу – проректорові Черкаського державного технологічного університету

МАНДРИКУ Олегу Миколайовичу – першому проректорові Івано­-Франківського національного технічного університету нафти і газу

МАЦЬКУ Олександру Йосиповичу – начальникові інституту забезпечення військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України, полковнику

МЕХ Наталії Олександрівні – професорові кафедри державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", Київська область

ПУСТЮЛЬЗІ Сергію Івановичу – професорові кафедри Луцького національного технічного університету, Волинська область

САВЕЛЬЄВУ Володимиру Леонідовичу – деканові факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ

СІКОРІ Віталію Зіновійовичу – професорові кафедри Сумського державного університету

СКАБУ Мар'яну Стефановичу – завідувачеві кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

СЛИНЬКУ Георгію Івановичу – завідувачеві кафедри Національного університету "Запорізька політехніка"

СОРОЦІ Валерію Степановичу – проректорові Національного університету водного господарства та природокористування, м.Рівне

ТРОФИМЕНКУ Миколі Валерійовичу – проректорові Маріупольського державного університету, Донецька область

ШАУЛЬСЬКІЙ Ларисі Володимирівні – деканові факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, м.Вінниця

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"

ДМИТРІЄВУ Сергію Костянтиновичу - завідувачеві відділу державної установи "Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова НАМН України", доктору медичних наук, м.Одеса

МАРУШКУ Юрію Володимировичу – завідувачеві кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктору медичних наук, м.Київ

САФОНОВУ Ніколаю Костянтиновичу – провідному науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України, доктору медичних наук, м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"

АЗАРОВУ Юрію Івановичу – професорові кафедри Національної академії внутрішніх справ, кандидату юридичних наук, м.Київ

ГРИНЬКО Світлані Дмитрівні – завідувачеві кафедри Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, доктору юридичних наук

СИЗОНЕНКУ Антону Степановичу – заступникові директора Департаменту – начальнику управління професійної освіти та науки МВС України, кандидатові юридичних наук, полковнику поліції.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 травня 2020 року