Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №61/2016

Про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова

З метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективного механізму взаємодії державних органів та засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства з цих питань, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова (далі — Рада) як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Призначити співголовами Ради ТАРАНОВА Андрія Івановича — Заступника Глави Адміністрації Президента України та ЦЕГОЛКА Святослава Петровича — Прес-секретаря Президента України.

3. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова;

персональний склад Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова.

4. Співголовам Ради забезпечити у місячний строк проведення її першого засідання.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

23 лютого 2016 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 лютого 2016 року
№ 61/2016

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова

1. Рада з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова (далі — Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

моніторинг стану забезпечення захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова в Україні;

аналіз законодавства з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова і підготовка пропозицій щодо його вдосконалення та приведення у відповідність із європейськими демократичними стандартами, напрацювання узгоджених пропозицій щодо першочергових заходів з цих питань;

сприяння налагодженню ефективного механізму взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства, зокрема засобів масової інформації, з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) залучати до розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, експертів (за їх згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів із питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада утворюється у складі двох співголів, секретаря та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Персональний склад Ради затверджує Президент України.

Співголови Ради:

спільно організовують діяльність Ради та почергово головують на її засіданнях;

ініціюють проведення засідань Ради, забезпечують підготовку питань до розгляду Радою.

Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів до порядку денного роботи Ради, здійснює моніторинг реалізації прийнятих Радою рішень та регулярно (не рідше одного разу на квартал) інформує співголів Ради про хід їх виконання, виконує за дорученням співголів Ради інші завдання.

6. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які скликаються за дорученням співголів Ради секретарем Ради і проводяться за потребою.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

7. Рішення Ради приймаються не менш як двома третинами голосів присутніх на засіданні членів Ради та оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні співголова та секретар Ради.

Копії протоколів засідань Ради надаються усім членам Ради.

Рішення Ради в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

8. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 лютого 2016 року № 61/2016

СКЛАД
Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова

ТАРАНОВ Андрій Іванович — Заступник Глави Адміністрації Президента України, співголова Ради

ЦЕГОЛКО Святослав Петрович — Прес-секретар Президента України, співголова Ради

БІДЕНКО Артем Ігорович — заступник Міністра інформаційної політики України — керівник апарату

БУХТАТИЙ Олександр Євгенійович — головний консультант відділу аналізу інформаційного простору департаменту інформаційних стратегій Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України, секретар Ради

ВАКУЛЕНКО Олександр Федорович — заступник Голови Національної поліції України — начальник Головного слідчого управління

ГАНЖА Олена Миколаївна — член громадської організації "Центр ЮЕЙ", редактор Інтернет-сайту "Доступ до правди" (за згодою)

ЄГОРОВ Олександр Миколайович — прокурор першого наглядового відділу за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України (за згодою)

КОЛОМІЄЦЬ Сергій Володимирович — начальник управління Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України

КОСТИНСЬКИЙ Сергій Анатолійович — член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

КОТЮЖИНСЬКА Тетяна Григорівна — президент громадської організації "Асоціація медіа-юристів" (за згодою)

ОСТАПА Світлана Віталіївна — член громадської організації "Телекритика" (за згодою)

РОМАНЮК Оксана Миколаївна — виконавчий директор громадської організації "Інститут масової інформації" (за згодою)

СЮМАР Вікторія Петрівна — голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики (за згодою)

ТАРАСОВ Олександр Вікторович — заступник голови комітету Всеукраїнської професійної спілки "Незалежна медіа-профспілка України" (за згодою)

ТОМІЛЕНКО Сергій Антонович — перший секретар Національної спілки журналістів України (за згодою)

ЦУЦКІРІДЗЕ Максим Сергійович — заступник начальника управління — начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції України

ЧИЖЕВСЬКИЙ Віктор Броніславович — заступник начальника управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (за згодою)

ШЕВЧЕНКО Артем Валерійович — директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України

ЯКОВЕНКО Сергій Сергійович — заступник начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України (за згодою).

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН