Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №660/2021

​Про присудження Національної премії України імені Бориса Патона 2021 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Національну премію України імені Бориса Патона 2021 року:

за роботу "Динамічна взаємодія твердих і деформівних тіл з рідиною":

БОРИСЮКУ Андрію Олександровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, провідному науковому співробітникові Інституту гідромеханіки Національної академії наук України

БАГНУ Олександру Михайловичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту механіки ім. С.П.Тимошенка Національної академії наук України

ЖУКУ Олександру Петровичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту механіки ім. С.П.Тимошенка Національної академії наук України

СЕМЕНЕНКУ Євгену Володимировичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова Національної академії наук України

ТРОЦЕНКУ Юрію Володимировичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України

ЯНЧЕВСЬКОМУ Ігорю Владиславовичу – докторові фізико­-математичних наук, професорові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

за роботу "Фізико-технічні засади створення керованих нано- і мікроструктур на поверхні твердих тіл":

ВОЙТЕНКУ Олександру Івановичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики Національної академії наук України

ГАБОВИЧУ Олександру Марковичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики Національної академії наук України

РУДЕНКУ Едуарду Михайловичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова Національної академії наук України

КОРОТАШУ Ігорю Васильовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова Національної академії наук України

ГОРШКОВУ В'ячеславу Миколайовичу – докторові фізико-­математичних наук, професорові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

КУЗЬМИЧЄВУ Анатолію Івановичу – докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СЕМЕНЮКУ Валерію Федоровичу – кандидатові фізико-математичних наук, директорові товариства з обмеженою відповідальністю "ГРЕСЕМ ІНОВЕЙШН"

СЕМЕНЮК Надії Іванівні – провідному науковому співробітникові товариства з обмеженою відповідальністю "ГРЕСЕМ ІНОВЕЙШН";

за роботу "Електрохімія функціональних матеріалів та систем":

КОЛБАСОВУ Геннадію Яковичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського Національної академії наук України

КУБЛАНОВСЬКОМУ Валерію Семеновичу – докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського Національної академії наук України

БЕРСІРОВІЙ Оксані Леонідівні – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського Національної академії наук України

РЕШЕТНЯКУ Олександру Володимировичу – докторові хімічних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

САХНЕНКУ Миколі Дмитровичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

КУНТОМУ Оресту Івановичу – докторові технічних наук, професорові Національного університету "Львівська політехніка"

ПОСУДІЄВСЬКОМУ Олегу Юлійовичу – докторові хімічних наук, пенсіонерові

ВЕДЬ Марині Віталіївні – докторові технічних наук (посмертно);

за роботу "Новітні багатокомпонентні високоентропійні матеріали конструкційного та функціонального призначення":

ГОРБАНЮ Віктору Федоровичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича Національної академії наук України

БРОДНІКОВСЬКОМУ Миколі Павловичу – кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича Національної академії наук України

КРАПІВКІ Миколі Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича Національної академії наук України

РОГУЛЬ Тамарі Григорівні – кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича Національної академії наук України

ФІРСТОВУ Георгію Сергійовичу – докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова Національної академії наук України

АНДРЕЄВУ Анатолію Опанасовичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"

ТАБАЧНІКОВІЙ Олені Дмитрівні – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна Національної академії наук України

КАРПЦЮ Мирославу Васильовичу – докторові фізико-математичних наук, виконувачеві обов'язків завідувача кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

за роботу "Фізичні основи та інноваційні технології ультразвукового оброблення матеріалів":

МОРДЮКУ Богдану Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова Національної академії наук України

КЛОЧКОВУ Іллі Миколайовичу – кандидатові технічних наук, ученому секретареві Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона Національної академії наук України

СОЛОВ'Ю Сергію Олександровичу – кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона Національної академії наук України

ВОЛОШКО Світлані Михайлівні – докторові фізико-математичних наук, професорові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЛУГОВСЬКОМУ Олександру Федоровичу – докторові технічних наук, науковому керівникові кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЛИННИКУ Георгію Олеговичу – кандидатові технічних наук, заступникові директора департаменту акціонерного товариства "Українська залізниця"

ПОДОБНОМУ Олександру Віталійовичу – заступникові директора, головному інженерові державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка

ПРОКОПЕНКУ Георгію Івановичу – докторові технічних наук (посмертно);

за роботу "Засоби і системи інерціальної навігації та початкового орієнтування ракетної та космічної техніки":

СЛАДКОМУ Анатолію Михайловичу – начальникові комплексу, головному конструкторові напрямку Казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал"

ЮР'ЄВУ Юрію Юрійовичу – заступникові начальника комплексу – начальнику відділу Казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал"

ПРИХОДЬКУ Сергію Миколайовичу – заступникові начальника відділу Казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал"

СЛЮСАРЮ Віктору Михайловичу – кандидатові технічних наук, провідному  інженерові Казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал"

ЧЕРНЯКУ Миколі Григоровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

БАСАНЕЦЬ Ользі Павлівні – кандидатові технічних наук, начальникові сектору державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч"

ВОРОНЧЕНКУ Вячеславу Георгійовичу – директорові з комплексного проектування та бортового програмування Науково-виробничого підприємства Хартрон-Аркос ЛТД (товариства з обмеженою відповідальністю)

ТИХОВСЬКОМУ Володимиру Макаровичу – кандидатові технічних наук, начальникові лабораторії Науково-виробничого підприємства Хартрон-­Аркос ЛТД (товариства з обмеженою відповідальністю);

 – за роботу "Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України":

ОСАДЧОМУ Сергію Дмитровичу – голові правління приватного акціонерного товариства "УКРГІДРОПРОЕКТ"

РАССОВСЬКОМУ Вадиму Леонідовичу – головному інженерові приватного акціонерного товариства "УКРГІДРОЕНЕРГО"

ХОРЄВУ Олегу Миколайовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного Національної академії наук України

КОРШУНОВУ Олексію Олеговичу – заступникові генерального директора акціонерного товариства "Українські енергетичні машини"

БУРАКОВУ Олександру Сергійовичу – заступникові генерального конструктора акціонерного товариства "Українські енергетичні машини"

ЄФИМЕНКУ Віктору Миколайовичу – першому заступникові головного конструктора гідротурбін акціонерного товариства "Українські енергетичні машини"

КОБЗАРЮ Ігорю Володимировичу – завідувачеві відділення акціонерного товариства "Завод "Електроважмаш"

КОВАЛЬОВУ Юрію Миколайовичу – голові правління товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж";

за роботу "Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення":

САРІБЄКОВІЙ Юлії Георгіївні – докторові технічних наук, завідувачеві лабораторії Херсонського національного технічного університету

ЧЕПЕЛЮК Олені Валеріївні – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Херсонського національного технічного університету

СЕМЕШКО Ользі Яківні – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Херсонського національного технічного університету

ОСТАПЕНКО Наталії Валентинівні – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

КОЛОСНІЧЕНКО Олені Володимирівні – докторові мистецтвознавства, професорові Київського національного університету технологій та дизайну

ВАНКЕВИЧУ Петру Івановичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ЧЕРНЕНКУ Альберту Дмитровичу – кандидатові військових наук, начальникові відділу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, полковнику

ПРОХОРОВСЬКОМУ Андрію Станіславовичу – директорові товариства з обмеженою відповідальністю "РА.ДА";

 – за роботу "Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної служби в Україні":

ЗНАМЕНСЬКІЙ Тетяні Костянтинівні – докторові медичних наук, заступникові директора державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України"

СЛЄПОВУ Олексію Костянтиновичу – докторові медичних наук, керівникові відділення державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України"

АВРАМЕНКО Тетяні Василівні – докторові медичних наук, науковому керівникові відділення державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України"

ВОРОБЙОВІЙ Ользі Володимирівні – докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України"

ДОБРЯНСЬКОМУ Дмитру Олександровичу – докторові медичних наук, професорові Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ПОХИЛЬКУ Валерію Івановичу – докторові медичних наук, проректорові Полтавського державного медичного університету

КЛИМЕНКО Тетяні Михайлівні – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти

МАВРОПУЛО Тетяні Карлівні – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Дніпровського державного медичного університету;

за роботу "Новітні методи застосування стовбурових клітин і біоінженерних технологій у регенеративній медицині":

ГАБРІЄЛЯНУ Артуру Володимировичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

ГОЛЮКУ Євгену Леонтійовичу – кандидатові медичних наук, завідувачеві центру державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"

КИРИКУ Віталію Михайловичу – кандидатові медичних наук, завідувачеві лабораторії державної установи "Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України"

РУДЕНКУ Сергію Анатолійовичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Національний інститут серцево-­судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України"

МЕДВЕДЄВУ Володимиру Вікторовичу – докторові медичних наук, професорові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

ДОМБРОВСЬКОМУ Дмитру Борисовичу – докторові медичних наук, виконувачеві обов'язків генерального директора обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня"

ШАБЛІЮ Володимиру Анатолійовичу – кандидатові біологічних наук, заступнику директора кріобанку товариства з обмеженою відповідальністю "Інститут клітинної терапії";

за роботу "Збереження і відновлення рослинного різноманіття України":

ЗАІМЕНКО Наталії Василівні – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка Національної академії наук України

НЕЦВЕТОВУ Максиму Вікторовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора державної установи "Інститут еволюційної екології Національної академії наук України"

ЦАРЕНКУ Петру Михайловичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного Національної академії наук України

ВИНОГРАДОВІЙ Оксані Миколаївні – докторові біологічних наук, заступникові директора Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного Національної академії наук України

ГЕЛЮТІ Василю Петровичу – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного Національної академії наук України

МИХАЙЛЮК Тетяні Іванівні – докторові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного Національної академії наук України

КЛИМЕНКО Світлані Валентинівні – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка Національної академії наук України

МИХАЛЬСЬКІЙ Людмилі Миколаївні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України.

2. Установити розмір Національної премії України імені Бориса Патона на 2021 рік триста тисяч гривень кожна.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

16 грудня 2021 року