Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 5 грудня 2014 року № 174

«Про заходи щодо виконання Розпорядження Президента України від 22 листопада 2014 року № 1262 «Деякі питання організації проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Згідно із Законом України "Про очищення влади", постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади" та на виконання Розпорядження Президента України від 22 листопада 2014 року № 1262 "Деякі питання організації проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади":

1. Покласти персональну відповідальність за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (далі – перевірка), стосовно таких посадових і службових осіб, які займають посади, призначення на які і звільнення з яких здійснюється Президентом України:

голів місцевих державних адміністрацій та осіб, які претендують на зайняття цих посад, – на Керівника Головного департаменту регіональної політики;

Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, їх перших заступників, заступників та осіб, які претендують на зайняття цих посад, – на Керівника Головного департаменту реформування Адміністрації Президента України;

голів та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та осіб, які претендують на зайняття цих посад, – на Керівника Головного департаменту з питань впровадження реформ;

Генерального прокурора України, посадових і службових осіб, які займають посади в Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, призначення на які і звільнення з яких здійснюється Президентом України, та осіб, які претендують на зайняття цих посад, – на Керівника Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції;

інших військових посадових осіб, які займають посади у військових формуваннях, посади керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, призначення на які і звільнення з яких здійснюється Президентом України, та осіб, які претендують на зайняття цих посад, – на Керівника Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони.

2. Головному департаменту регіональної політики, Головному департаменту реформування Адміністрації Президента України, Головному департаменту з питань впровадження реформ, Головному департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції, Головному департаменту з питань національної безпеки та оборони:

розпочати проведення перевірки відповідно до Розпорядження Президента України від 22 листопада 2014 року № 1262 "Деякі питання організації проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" стосовно зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 1 названого Розпорядження Президента України посадових і службових осіб та забезпечити проведення такої перевірки в строки і порядку, визначені законодавством;

проводити перевірку достовірності відомостей, зазначених у заявах осіб, які претендують на зайняття посад, призначення на які здійснюється Президентом України, щодо незастосування до них заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади", на підставі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 – 8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону України "Про очищення влади".

3. Департаменту з управління персоналом Головного департаменту реформування Адміністрації Президента України забезпечувати засвідчення заяв про проведення перевірки, копій декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, що подаються посадовими і службовими особами, які займають посади, призначення на які і звільнення з яких здійснюється Президентом України, та особами, які претендують на зайняття таких посад (крім голів місцевих державних адміністрацій та осіб, які претендують на зайняття посад голів місцевих державних адміністрацій).

4. Департаменту інформаційно-комунікаційних систем Головного департаменту реформування Адміністрації Президента України здійснювати технічне супроводження проведення перевірки, в тому числі виготовлення сканованих копій рішень, виданих на виконання Закону України "Про очищення влади", у форматі pdf.

5. Головному департаменту інформаційної політики забезпечити розміщення цього Розпорядження та дальше оприлюднення відомостей, поданих відповідно до Закону України "Про очищення влади" (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України у строки, встановлені законодавством.

6. Контроль за виконанням цього Розпорядження залишаю за собою.

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН