Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №656/2015

Про внесення змін до Статуту Національного інституту стратегічних досліджень

1. Внести до Статуту Національного інституту стратегічних досліджень, затвердженого Указом Президента України від 16 грудня 2002 року № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень" (зі змінами, внесеними Указами від 5 грудня 2003 року № 1408, від 19 травня 2004 року № 557, від 4 лютого 2008 року № 83, від 2 квітня 2010 року № 471, від 2 червня 2010 року № 662, від 5 серпня 2014 року № 633 та від 9 квітня 2015 року № 205), такі зміни:

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Інститут є консультативно-дорадчим органом при Президентові України";

2) пункт 15 доповнити абзацами такого змісту:

"Самостійним структурним підрозділом Інституту є Центр досліджень проблем Російської Федерації, основними завданнями якого є:

дослідження ключових аспектів та проблем внутрішнього розвитку Російської Федерації, її економічних, фінансових, військових, інтелектуальних, інформаційних та політичних ресурсів, аналіз її зовнішньополітичної діяльності і тенденцій у міждержавних відносинах з Україною;

аналіз і оцінка проблем і перспектив реалізації національних інтересів та забезпечення національної безпеки України у сферах внутрішньої і зовнішньої політики у контексті взаємовідносин з Російською Федерацією, підготовка для внесення в установленому порядку на розгляд Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України відповідних пропозицій;

опрацювання питань українсько-російських відносин в рамках супроводження Інститутом проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України".

2. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо віднесення посади керівника Центру досліджень проблем Російської Федерації до відповідної категорії посад державних службовців та визначення для нього умов оплати праці.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

24 листопада 2015 року