Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, 04.10.2023

4 жовтня 2023 року відбулося засідання конкурсної комісії із добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя у складі, утвореної Указом Президента України від 23 липня 2022 року № 527/2022.

Конкурсна комісія підтримала заяву Сергія ОЧЕРЕТНОГО про припинення виконання обов’язків голови конкурсної комісії за власним бажанням.

Головою конкурсної комісії обрано Захара ТРОПІНА, секретарем – Тараса ДІДИЧА.

Відповідно до Положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя конкурсна комісія затвердила текст оголошення про проведення конкурсу.


Затверджено Протоколом № 16
асідання конкурсної комісії від 4 жовтня 2023 року

Оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя

Конкурсна комісія з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, утворена Указом Президента України від 23 липня 2022 року № 527/2022, оголошує про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на одну вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя.

Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, вимоги до члена Вищої ради правосуддя, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, строки їх прийому та способи подання визначені Законом України "Про Вищу раду правосуддя" та Положенням про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, затвердженим Указом Президента України від 23 липня 2022 року № 527/2022.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" на посаду члена Вищої ради правосуддя може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності, а також критеріям професійної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Згідно з частиною п’ятою статті 6 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" член Вищої ради правосуддя має відповідати критерію політичної нейтральності. Зокрема, не може бути призначена членом Вищої ради правосуддя особа, яка на день призначення:

1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;

2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади (крім судової) чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;

3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

Відповідно до частини десятої статті 6 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" не можуть бути членами Вищої ради правосуддя:

1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";

5) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (крім посади Голови Верховного Суду);

6) особи, які не відповідають вимогам Закону України "Про Вищу раду правосуддя" щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш ніж протягом тридцяти календарних днів із дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності, чи іншого строку, встановленого Вищою радою правосуддя відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя";

7) особи, які порушили вимоги Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти.

Перебування особи на посаді члена Вищої ради правосуддя також несумісне із наявністю заборони такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, визначеному Законом України "Про очищення влади" (частина дванадцята статті 6 Закону України "Про Вищу раду правосуддя").

Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений у цьому оголошенні строк такі документи:

1) письмову заяву щодо призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, за формою затвердженою Вищою радою правосуддя;

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої ради правосуддя;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

5) відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, копію послужного списку (за наявності);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України "Про запобігання корупції", декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності судді;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;

9) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

10) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, крім копій документів, визначених пунктами 4, 8, 9 частини першої статті 8 Закону України "Про Вищу раду правосуддя";

11) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді правосуддя відповідно до статті 6 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої ради правосуддя;

12) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки;

13) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;

14) копію документа, що підтверджує відповідний статус (для суддів, адвокатів та прокурорів).

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься впродовж п’ятнадцяти  календарних днів, з 5 по 19 жовтня 2023 року (включно).

Документи подаються до конкурсної комісії у паперовій формі через відділення поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення з позначенням на конверті "Конкурс з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення члена Вищої ради правосуддя"), адреса надсилання: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.

У разі подання документів у паперовій формі кандидат також подає до конкурсної комісії флеш-накопичувач зі сканованими копіями усіх документів у форматі pdf (кожен документ окремим файлом).

Особи, які претендують на участь у конкурсі, можуть також подати документи в електронній формі, надіславши їх на електронну адресу konkurs_vrp@apu.gov.ua. Скановані копії усіх документів у форматі pdf (кожен документ окремим файлом) повинні бути підписані електронним цифровим підписом.

Прийом документів завершується 19 жовтня 2023 року о 24 годині. Документи, що надійшли після закінчення зазначеного строку, не розглядаються.