Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Орієнтовні питання для співбесід з кандидатами на посади членів НКРЕКП

 1. Бюджетна система України. Основні положення.
 2. Система оподаткування України. Основні податки.
 3. Статус, мета, завдання, форми та принципи діяльності НКРЕКП.
 4. Забезпечення незалежності НКРЕКП, взаємовідносини з іншими органами влади, правомочність,  призначення, статус та функції членів та Голови НКРЕКП.
 5. Обмеження, що застосовуються до членів НКРЕКП та працівників  апарату НКРЕКП. Правила професійної етики.
 6. Порядок прийняття рішень та форми роботи НКРЕКП.
 7. Функції та повноваження НКРЕКП.
 8. Засади забезпечення відкритості діяльності НКРЕКП.
 9. Ліцензування. Мета, принципи, вимоги законодавства.
 10. Єдина енергетична система України, та її складові.
 11. Нормативно-правові акти, на яких ґрунтується політика ціноутворення .
 12. Як регулюється оплата праці та трудові відносини на підприємствах?
 13. Система законодавства України.
 14. Законодавство в галузі електроенергетики, комунальної та  нафтогазової сфери.
 15. Конкурентні та регульовані види діяльності на ринку електроенергії, газу та комунальних послуг.
 16. Методи тарифного регулювання природних монополій (COST+, стимулююче).Сутність, переваги, недоліки.
 17. Особливості ціноутворення у сфері діяльності суб’єктів природних монополій.
 18. Диференційований тариф. Для чого він введений.
 19. Межа балансової та експлуатаційної відповідальності розподільчої компанії.
 20. Які послуги належать до житлово-комунальних .
 21. Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  енергетики так комунальних послуг?
 22. Визначення «Анбандлінг», чи доцільно застосовувати «анбандлінг» щодо теплопостачальних підприємств?
 23. Діючий  порядок формування тарифів на виробництво та транспортування теплової енергії. Механізм врахування втрат теплової енергії при транспортуванні. Недоліки та шляхи удосконалення цього механізму.
 24. Витрати, які нормуються при формуванні тарифів на теплову енергію водопостачання та водовідведення. Основні принципи та методи нормування.
 25. Основні позитивні та негативні аспекти функціонування рахунків зі спеціальними режимом використання у теплопостачанні. Чи потрібна така система , якщо так, то що в ній потрібно удосконалити.
 26. Впровадження ЕСКО-механізму з метою підвищення енергоефективності будівель. 
 27. Суб’єкти нового ринку електричної енергії та їх функції.
 28. Класи напруги електромережі  та тарифи на електроенергію для суб’єктів господарювання.
 29. Формування та складові тарифів з розподілу електроенергії.
 30. Особливості формування роздрібних  тарифів  на електроенергію для населення.
 31. Аварійна, екологічна та технологічна броня електропостачання споживачів.
 32. Дозволена потужність споживання електроенергії.
 33. Спільне використання технологічних електромереж.
 34. Порядок приєднання споживача до електричної мережі, та проблемні питання.
 35. Договірна величина споживання електроенергії для суб’єктів господарювання.
 36. Держенергонагляд, його функції та завдання.
 37. Реформування ринку електричної енергії (цілі, завдання, терміни, організація).
 38. Договірні засади існуючого та майбутнього ринку електроенергії' (сторони, предмет, особливості).
 39. Структура балансу потужності та електроенергії України (виробництво, споживання, імпорт/експорт, втрати). Проблемні питання балансу потужності та електроенергії.
 40. Міждержавний обмін електроенергією. Інтеграція  ОЕС України в ENTSО-E.
 41. Види генерації електроенергії в Україні. Тарифне регулювання в існуючому  та майбутньому ринку електроенергії.
 42. Передавальна та розподільчі компанії в Україні. Тарифне регулювання в існуючому та майбутньому ринку електроенергії для цих компаній.
 43. Оператор системи передачі. Функції та ролі в існуючому  та майбутньому ринку електроенергії.
 44. Ціноутворення на електричну енергію в існуючому та майбутньому ринку електроенергії (оптовий рівень).
 45. Ціноутворення на електричну енергію в існуючому та майбутньому ринку електроенергії (роздрібний рівень).
 46. Споживачі електроенергії  в існуючому  та майбутньому ринку електроенергії.Класіфікація, права та обов'язки,  механізми захисту.
 47. Спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у майбутньому ринку електроенергії. Види, принципи, механізми реалізації.
 48. Система моніторингу та регулювання якості послуг в електроенергетиці.
 49. Зелений тариф. Проблемні питання.
 50. Чи передбачено законом України про енергоринок право вибору населенням на конкурентній основі постачальника електроенергії? Світова практика. Ваше ставлення до даного питання.
 51. Функції, засади діяльності та повноваження Ради Оптового Ринку електроенергії.
 52. Активна та реактивна електроенергія. Чому справляється плата за реактивну електроенергію?
 53. Показники якості електроенергії та газу.
 54. Облік електроенергії та газу.
 55. Стан ринку природного газу в Україні відповідно  до Закону України «Про ринок природного газу». Пропозиції з покращення ситуації. Роль НКРЕКП.
 56. Проблеми взаємовідносин  побутових споживачів із газопостачальними та газорозподільними  компаніями. Захист побутових споживачів. Роль НКРЕКП.
 57. Істотні умови договорів на електропостачання, газопостачання, теплопостачання.
 58. Які аналітичні задачі розв'язуються у процесі фінансово-економічного аналізу?
 59. Які економічні показники використовуються та завдання, що вирішуються при проведенні фінансово-економічного аналізу? Мета впровадження та зміст стимулюючого тарифоутворення та його сутність.
 60. Рахунки зі спеціальним режимом використання. Доцільність використання цього механізму у новому ринку електроенергії.
 61. Технологічні та комерційні витрати електроенергії при її транспортуванні і розподілі та шляхи їх зменшення.
 62. Принципи функціонування існуючого та майбутнього ринку електроенергії.
 63. Відокремлення енергопостачальних компаній. Мета розділення.
 64. Реформування НАК «Нафтогаз України», анбандлінг як вимога Закону України «Про ринок природного газу».
 65. «Абонентська плата» для газорозподільчих компаній, її сутність, переваги та недоліки. Роль НКРЕКП.
 66.  Проблеми обліку природного газу побутовими споживачами, шляхи їх подолання. Норми споживання природного газу. Роль НКРЕП.
 67.  Роль та місце газопостачальних компаній на ринку природного газу. Мета відокремлення газопостачальних компаній від газорозподільних, стан цієї роботи. Можливість зміни споживачем постачальника газу (побутовим, промисловим). Перспективи. Роль НКРЕКП.
 68. Цінова політика,  яка проводиться в Україні на природний газ для промислових та побутових споживачів, її відповідність  Закону України  «Про ринок природного газу».
 69. Основні зобов’язання у сфері теплопостачання, встановлені  Директивою 2017/27/ЄС, стан їх виконання в Україні та можливі шляхи для забезпечення виконання цих зобов’язань.
 70.  «Стимулююче тарифоутворення» у тепловодопостачанні та водовідведенні. Відмінності від класичного тарифоутворення.
 71. Основні сильні та слабкі сторони діючого порядку формування тарифів у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення. Що можливо у ньому  удосконалити?

Даний перелік питань не є вичерпним.

Конкурсантам можуть бути запропоновані також ситуативні  завдання та поставлені інші питання задля кращого розуміння обсягу та глибини їх знань і навичок та здатності аналізувати проблеми, робити висновки та приймати адекватні рішення.