Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками роботи Приймальні Президента України протягом першого кварталу 2018 року

1. Протягом першого кварталу 2018 року до Президента України надійшло 13765 звернень громадян, при цьому (з урахуванням колективних звернень) звернулося близько 148,8 тис. громадян, якими порушено 15898 різноманітних питань. Із загальної кількості звернень 13079 (95,0 відсотків) надійшло поштою (з яких 3030 звернень – засобами електронного зв’язку і 896 – з сайту петицій Офіційного Інтернет-представництва Президента України) та 686 звернень (5,0 відсотків) отримано на особистому прийомі в приймальні громадян Адміністрації Президента України.

2. Як свідчить аналіз надходження звернень громадян за територіальною ознакою, протягом звітного періоду найбільше звернень до Адміністрації Президента України надійшло від жителів таких регіонів:

 • м. Києва (1735, або 12,6 відсотка від загальної кількості звернень);

 • Харківської області (701, або 5,1 відсотка);

 • Дніпропетровської області (695, або 5,0 відсотків);

 • Київської області (586, або 4,3 відсотка);

 • Одеської області (474, або 3,4 відсотка).

Найменша кількість звернень громадян надійшла з таких регіонів:

 • Чернівецької області (127, або 0,9 відсотка);

 • Волинської області (127, або 0,9 відсотка);

 • Автономної Республіки Крим (20, або 0,1 відсотка).

Слід зазначити, що тенденції, які спостерігалися у попередньому році, дещо змінилися. До першої п’ятірки увійшли Київська та Одеська області.

Проте більш наочним є показник зведеної кількості звернень громадян у розрахунку на 100 тис. населення відповідного регіону. У середньому по Україні на 100 тис. населення у січні – березні 2018 року припадало 21 звернення громадян до Президента України, проти 28 звернень за підсумками аналогічного періоду попереднього року. Однак в окремих регіонах цей показник перевищує середній по країні.

Найбільше звернень громадян у розрахунку на 100 тис. населення протягом першого кварталу 2018 року надійшло до Адміністрації Президента України з таких регіонів: м. Києва (59), Миколаївської (36), Київської (33), Черкаської (32) та Кіровоградської (28) областей. Найменше звернень у розрахунку на 100 тис. населення надійшло із Закарпатської (11), Донецької (9) та Луганської (7) областей.

3. Протягом першого кварталу 2018 року до Адміністрації Президента України надійшло 664 повторні звернення громадян, що складає 4,8 відсотка від загальної кількості звернень за цей період. При цьому слід зазначити, що наявність повторного звернення не завжди свідчить про невирішеність питання. Іноді заявники надсилають звернення поштою, а потім дублюють його на особистому прийомі, або включають у своє наступне звернення нові питання на додаток до тих, на які одержали відповідь.

Найбільше повторних звернень надійшло від жителів міста Києва (130 звернень, або 7,5 відсотка від їх загальної кількості з даного регіону), Запорізької (43, або 10,6 відсотка), Харківської (42, або 6,0 відсотків), Київської (41, або 7,0 відсотків) та Львівської (31, або 6,7 відсотка) областей.

4. Протягом першого кварталу 2018 року до Адміністрації Президента України надійшло 1507 колективних звернень громадян, що складає 10,9 відсотка від загальної кількості звернень за цей період. У порівнянні з попереднім роком кількість таких звернень зросла на 39,9 відсотка, а їх питома вага – на 2,0 відсотка.

Найбільше колективних звернень надійшло з м. Києва (177, або 10,2 відсотка від загальної кількості з даного регіону) – 11,7 відсотка від усіх колективних звернень до Президента України протягом січня – березня 2018 року. До першої п’ятірки за цим показником увійшли також Дніпропетровська (50, або 7,2 відсотка), Київська (45, або 7,7 відсотка), Одеська (34, або 7,2 відсотка) і Харківська (33, або 4,7 відсотка) області. Найменше колективних звернень надійшло з Чернівецької (7), Миколаївської та Закарпатської (по 5) областей.

Привертає увагу факт зменшення на 33,6 відсотка кількості та питомої ваги масових (акційних) звернень за підсумками січня – березня 2018 року (2705, або 19,7 відсотка від загальної кількості звернень до Президента України), порівняно із попереднім роком.

5. Значна частина звернень громадян у звітному періоді надійшла до Адміністрації Президента України від громадян, що потребують соціального захисту та підтримки, зокрема:

за соціальним станом: від пенсіонерів – 1702 звернення, або 12,4 відсотка від загальної кількості за цей період;

за категоріями авторів – 1227 звернень, зокрема:

 • від інвалідів І, ІІ і ІІІ груп – 564 звернення, або 4,1 відсотка;

 • від інвалідів, учасників війни та бойових дій – 239 звернень, або 1,7 відсотка;

 • від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, жінок, що мають звання «Мати-героїня» – 182 звернення, або 1,3 відсотка;

 • від ветеранів праці – 73 звернення, або 0,5 відсотка;

 • від дітей війни – 53 звернення, або 0,4 відсотка;

 • від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 107 звернень, або 0,8 відсотка.

Питома вага звернень від цих категорій громадян за січень – березень 2018 року склала 8,9 відсотка від їх загальної кількості за цей період.

Окремо слід відзначити надходження 146 звернень від вимушених переселенців, зареєстрованих у зоні проведення АТО, що складає 1,0 відсоток від загальної кількості звернень до Президента України за січень – березень 2018 року, та на 58,7 відсотків більше порівняно із попереднім роком.

6. У зверненнях до Президента України громадяни протягом першого кварталу 2018 року порушили 15898 різноманітних питань, що на 8,7 відсотка більше аналогічного показника попереднього року. Насамперед, за актуальністю, це питання щодо забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, соціального захисту, комунального господарства та охорони здоров’я.

Найчастіше у звітному періоді громадяни порушували у своїх зверненнях питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації − 3106 питань означеної тематики (19,5 відсотка від загальної кількості).

Найбільше таких питань у розрахунку на 100 тис. населення порушувалося жителями Кіровоградської (27 звернень) області, м. Києва (20), Миколаївської (13), Київської (10) та Черкаської (9) областей, при середньому показнику по країні – 7 звернень.

Проблеми, які найчастіше порушуються у зверненнях громадян з правоохоронної тематики:

 • неправомірні дії працівників національної поліції (220 питань, що складає 7,1 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики);

 • невиконання судових рішень (193, або 6,2 відсотка);

 • скарги на дії суддів (149, або 4,8 відсотка);

 • неправомірні дії працівників прокуратури (122, або 6,0 відсотків).

На другому місці за актуальністю – питання соціального захисту – 1476 питань, що складає 9,3 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 15,5 відсотка, а питома вага – на 1,4 відсотка порівняно із попереднім роком.

У розрахунку на 100 тисяч населення найбільше звернень з питань соціального захисту надійшло до Адміністрації Президента України від жителів м. Києва (6), Житомирської, Черкаської, Київської і Харківської (по 5) областей, при середньому показнику по Україні – 3 звернення. Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • призначення та перегляду розміру пенсій (478 питань, що складає 32,4 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • надання матеріальної допомоги (351, або 23,8 відсотка);

 • призначення і виплати соціальної допомоги (81, або 5,5 відсотка);

 • виплати пенсії (42, або 2,8 відсотка).

На третьому місці за актуальністю перебувають питання комунального господарства 1014 питань, або 6,4 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 19,4 відсотка, а питома вага майже дорівнює аналогічному показнику попереднього року.

У розрахунку на 100 тис. населення найбільше звернень з питань комунального господарства надійшло до Адміністрації Президента України з м. Києва (10 звернень), Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Одеської та Харківської (по 3) областей, при середньому показнику по Україні – 2 звернення.

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • плати за житло та комунальні послуги, у тому числі підвищення тарифів (169 питань, що складає 16,7 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • експлуатації та ремонту житла (123, або 12,1 відсотка);

 • оформлення субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги (101, або 10,0 відсотків);

 • опалення, забезпечення паливом (91, або 9,0 відсотків).

Питання охорони здоров’я перебувають на четвертому місці – 546 питань, що складає 3,4 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 20,3 відсотка порівняно з аналогічним показником попереднього року, а питома вага майже дорівнює аналогічному показнику 2017 року. Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • надання безоплатної медичної допомоги (161 питання, або 29,5 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • неправомірних дій працівників закладів охорони здоров’я (71, або 13,0 відсотків);

 • роботи МСЕК, встановлення групи інвалідності (55, або 10,1 відсотка);

 • забезпечення ліками (42, або 7,7 відсотка).

П’яте місце за актуальністю посіли питання житлової політики 494 питання, що складає 3,1 відсотка від загальної кількості порушених питань. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року кількість цих питань зросла на 18,5 відсотка. У цій тематичній групі найчастіше порушувалися питання:

 • забезпечення житлом (241 питання, що складає 48,8 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • поліпшення житлових умов (79, або 16,0 відсотків);

 • порушення житлового законодавства (54, або 10,9 відсотка).

Питання фінансової, податкової, митної політики посіли шосте місце – 425 питань, що складає 2,7 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 19,5 відсотка, а питома вага практично дорівнює аналогічному показнику попереднього року.

Найчастіше громадяни зверталися з питань повернення вкладів, цінних паперів з банків, довірчих товариств (140 питань, або 32,9 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики), кредитування (90, або 21,2 відсотка), повернення грошових заощаджень вкладникам Ощадбанку СРСР (62, або 14,6 відсотка). При цьому за підсумками січня – березня 2018 року кількість звернень з питань повернення вкладів з банків порівняно з 2017 роком зменшилася у два рази.

Серед актуальних питань у зверненнях можна відзначити проблеми сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту – 371 питання (восьме місце), що складає 2,3 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 27,9 відсотка, а питома вага практично дорівнює аналогічному показнику попереднього року.

Найчастіше громадяни зверталися з питань порушення прав дітей (215 питань, або 58,0 відсотків від загальної кількості питань цієї тематики), виплати допомоги на дитину (75, або 20,2 відсотка).

На дев’ятому місці за актуальністю перебувають питання праці і заробітної плати – 361 питання, що складає 2,3 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 20,7 відсотка, а питома вага практично дорівнює аналогічному показнику попереднього року.

У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:

 • оплати праці, виплати зарплати (83 питання, або 23,0 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • працевлаштування (67, або 18,6 відсотка).

Серед актуальних у зверненнях громадян до Президента України можна відзначити також питання аграрної політики і земельних відносин (десяте місце за актуальністю) – 361 питання, що складає 2,3 відсотка від загальної кількості порушених питань. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість цих питань зросла на 6,5 відсотка. У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:

 • індивідуального землекористування (169 питань, або 46,8 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • передача в оренду земельних та майнових паїв (45, або 12,5 відсотка);

 • паювання земель та видача майнових паїв (33, або 9,1 відсотка).

7. Після анексії Російською Федерацією у березні 2014 року Автономної Республіки Крим суттєво зменшилася кількість звернень до Президента України від жителів цього регіону порівняно із попередніми роками. Так, протягом першого кварталу 2018 року до Адміністрації Президента України надійшло: з Автономної Республіки Крим – 20 звернень (у січні – березні 2017 року – 5, протягом першого кварталу 2014 року – 686), з міста Севастополя – 0 звернень (у січні – березні 2017 року – 1, протягом першого кварталу 2014 року – 93).

Не зважаючи на продовження проведення Антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) на сході України, завдяки поступовій імплементації Мінських угод (перш за все з боку керівництва нашої держави в контексті припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України) ситуація з надходженням звернень від жителів Донецької і Луганської областей залишається стабільною.

За підсумками першого кварталу 2018 року порівняно з 2017 роком кількість звернень з Донецької області зросла на 4,4 відсотка, а з Луганської області – на 6,2 відсотка. При цьому до Глави держави надійшло 146 звернень від вимушених переселенців (на 58,7 відсотка більше, ніж у січні – березні 2017 року), у яких 30,9 відсотка порушених питань стосувалося соціального захисту та 15,2 відсотка – забезпечення житлом.

8. За підсумками першого кварталу 2018 року вирішено позитивно 32,6 відсотка питань, порушених у 479 зверненнях громадян, розгляд яких органами державної влади перебував на контролі в Адміністрації Президента України, на 66,0 відсотків питань – надано роз’яснення, 0,4 відсотка – відмовлено у задоволенні.

У розрізі органів влади, на рівні облдержадміністрацій вирішено 39,6 відсотка звернень громадян, які надсилались на розгляд до місцевих органів виконавчої влади, на рівні міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – 25,2 відсотка, на рівні органів прокуратури – 8,8 відсотка.

9. Протягом першого кварталу 2018 року працівники Приймальні залучалися у м. Києві до 10 заходів на 10 об’єктах за участю Глави держави. Проведена відповідна робота з учасниками 21 (у березні – 10) акцій пікетування біля адміністративних будівель Адміністрації Президента України, отримувалися звернення, організовувалися особисті прийоми за участю представників профільних структурних підрозділів Адміністрації Президента України, подані відповідні матеріали та пропозиції керівництву Адміністрації.

Організовано проведення п’яти особистих прийомів посадовими особами Адміністрації Президента України, на яких прийнято 18 громадян. На довідкові телефони Приймальні протягом січня – березня 2018 року надійшло 1660 дзвінків (у березні – 584) від громадян щодо стану опрацювання їх звернень до Глави держави.

10. За підсумками першого кварталу 2018 року до Адміністрації Президента України надійшло 365 листів (протягом березня – 128 листів) з пропозиціями громадян з різних сфер суспільно-політичного життя та соціально-економічних питань країни.

11. 28 серпня 2015 року видано Указ Президента України № 524 «Про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України», яким, зокрема, затверджено Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України. Працівники Приймальні залучаються до опрацювання електронних петицій громадян до Глави держави. Загалом, станом на 01.04.2018 опрацьовано 34072 петиції, з яких: на 39 петицій було надано відповідь Президента України; триває збір підписів 856 петицій, в установлений строк не набрало необхідну кількість голосів 28670 петицій.

Приймальня Президента України