Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №110/2019

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2018 року:

— за роботу «Якісні методи дослідження моделей математичної фізики»:

КОЧУБЕЮ Анатолію Наумовичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту математики НАН України

ФЕЛЬДМАНУ Геннадію Михайловичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Фізико- технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

ЩЕРБИНІ Марії Володимирівні — члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

РЕБЕНКУ Олексію Лукичу — докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту математики НАН України

МИКИТЮКУ Ігорю Володимировичу — докторові фізико- математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

САМОЙЛЕНКУ Валерію Григоровичу — докторові фізико- математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРИКАРПАТСЬКОМУ Анатолію Карольовичу — докторові фізико-математичних наук, професорові Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

— за роботу «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних IT-інфраструктур»:

ПОГОРІЛОМУ Сергію Дем’яновичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КРИВОМУ Сергію Лук’яновичу — докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВОЛОХОВУ Віктору Миколайовичу — кандидатові фізико- математичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БОЙКУ Юрію Володимировичу — кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТЕЛЕНИКУ Сергію Федоровичу — докторові технічних наук, деканові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

РОЛІКУ Олександру Івановичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ГЛИБОВЦЮ Миколі Миколайовичу — докторові фізико-математичних наук, деканові Національного університету «Києво-Могилянська академія»

ОПАНАСЕНКУ Володимиру Миколайовичу — докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України;

— за роботу «Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях»:

КОНОВАЛЕНКУ Олександру Олександровичу — академікові Національної академії наук України, заступникові директора Радіоастрономічного інституту НАН України

ЗАХАРЕНКУ Вячеславу Володимировичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Радіоастрономічного інституту НАН України

КАЛІНІЧЕНКУ Миколі Миколайовичу — докторові фізико- математичних наук, завідувачеві відділу Радіоастрономічного інституту НАН України

МЕЛЬНИКУ Валентину Миколайовичу — докторові фізико- математичних наук, завідувачеві відділу Радіоастрономічного інституту НАН України

СТАНИСЛАВСЬКОМУ Олександру Олександровичу — докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України

УЛЬЯНОВУ Олегу Михайловичу — кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Радіоастрономічного інституту НАН України

СИДОРЧУКУ Михайлу Анатолійовичу — науковому співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України

СТЕПКІНУ Сергію Васильовичу — науковому співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України;

— за роботу «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій»:

ХАРЛАМПІДІ Дионісу Харлампійовичу — докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України

КАСАТКІНУ Олегу Георгійовичу — докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ШАВЛАКОВУ Олександру Володимировичу — першому віце-президентові — технічному директорові державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

УССУ Олександру Миколайовичу — заступникові головного конструктора — начальникові конструкторського відділу теплообмінних апаратів акціонерного товариства «Турбоатом»

ПАЦЮКУ Сергію Трохимовичу — заступнику генерального директора акціонерного товариства «Турбоатом»

ВАВІЛОВУ Олександру Васильовичу — начальникові відділу акціонерного товариства «Турбоатом»

ФЕОФЕНТОВУ Миколі Олексійовичу — головному інженерові відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ПАНЧЕНКУ Олександру Вікторовичу (посмертно);

— за роботу «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг»:

КОНДРАТЕНКУ Ігорю Петровичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту електродинаміки НАН України

ГОРИСЛАВЦЮ Юрію Михайловичу — докторові технічних наук, провщ’ному науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

СУПРУНОВСЬКІЙ Наталії Ігорівні — докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

ГУРИНУ Анатолію Григоровичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

ЩЕРБІ Максиму Анатолійовичу — докторові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗОЛОТАРЬОВУ Володимиру Володимировичу — кандидатові технічних наук, директорові з нової техніки приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель»

ОБОЗНОМУ Андрію Леонідовичу — головному технологові приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель»

ЧОПОВУ Євгену Юрійовичу — заступникові головного інженера приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель»;

— за роботу «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень»:

ГАПЄЄВУ Сергію Миколайовичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

СОЛОДЯНКІНУ Олександру Вікторовичу — докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ВИГОДІНУ Михайлу Олександровичу — кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

БАРАБАШУ Михайлу Володимировичу — кандидатові технічних наук, директорові з видобутку вугілля товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Енерго»

ВОРОНІНУ Сергію Анатолійовичу — генеральному директорові приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Енерго»

ПІЛЮГИНУ Віталію Івановичу — докторові технічних наук, технічному експертові товариства з обмеженою відповідальністю «Науково- проектний центр ДТЕК» товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Енерго»

СНІГУРУ Василю Григоровичу — кандидатові технічних наук, директорові виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління імені Героїв космосу» товариства 3 обмеженою відповідальністю «ДТЕК Енерго»

МКРТЧЯНУ Сасуну Вартановичу — пенсіонерові;

— за роботу «Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів»:

ОМЕЛЬЧУКУ Анатолію Опанасовичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України

ОГЕНКУ Володимиру Михайловичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України

МЧЕДЛОВУ-ПЕТРОСЯНУ Миколі Отаровичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

ГУНЬКУ Володимиру Мусійовичу — докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України

ТАРАСЕНКУ Юрію Олександровичу — докторові хімічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України

ДАНИЛОВУ Феліксу Йосиповичу — докторові хімічних наук, директорові інституту державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

ВЕЛІЧЕНКУ Олександру Борисовичу — докторові хімічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

ПРОЦЕНКУ Вячеславу Сергійовичу — докторові хімічних наук, професорові державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»;

— за роботу «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків»:

САЛЮТІНУ Руслану Вікторовичу — докторові медичних наук, заступникові директора державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» Національної академії медичних наук України

ТРЕТЯКУ Ігорю Богдановичу — докторові медичних наук, завідувачеві відділення державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»

ХОМЕНКУ Ігорю Петровичу — докторові медичних наук, полковникові медичної служби, начальникові Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України

НЕГОДУЙКУ Володимиру Володимировичу — кандидатові медичних наук, підполковникові медичної служби, начальникові відділення Військово- медичного клінічного центру Північного регіону Міністерства оборони України

БІЛЕНЬКОМУ Віктору Андрійовичу — полковникові медичної служби, провідному хірургові Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Міністерства оборони України

МИХАЙЛУСОВУ Ростиславу Миколайовичу — кандидатові медичних наук, доцентові Харківської медичної академії післядипломної освіти

КОВТУНУ Костянтину Васильовичу — кандидатові фізико-математичних наук, директорові державного підприємства «Науково- технологічний центр «Берилій» Національної академії наук України»

ВЕЛИКОДНОМУ Олексію Миколайовичу — кандидатові фізико- математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України;

— за роботу «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань»:

ЖДАНУ Вячеславу Миколайовичу — докторові медичних наук, ректорові Української медичної стоматологічної академії

КАЙДАШЕВУ Ігорю Петровичу — докторові медичних наук, проректорові Української медичної стоматологічної академії

КОЛЕСНИКУ Юрію Михайловичу — докторові медичних наук, ректорові Запорізького державного медичного університету

ЧОП’ЯК Валентині Володимирівні — докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ДРІЯНСЬКІЙ Вікторії Євгенівні — докторові медичних наук, заступникові директора державної установи «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України»

ГАВРИСЮКУ Володимиру Костянтиновичу — докторові медичних наук, завідувачеві відділення державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України»

ДРАННІКУ Георгію Миколайовичу — докторові медичних наук, завідувачеві лабораторії державної установи «Інститут урології Національної академії медичних наук України»

ІЩЕЙКІНУ Костянтину Євгеновичу — докторові медичних наук, народному депутатові України, голові підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

— за роботу «Біологічна активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві»:

ІУТИНСЬКІЙ Галині Олександрівні — члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

КУРДИШУ Івану Кириловичу — докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

БІЛЯВСЬКІЙ Людмилі Олексіївні — докторові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

ЦИГАНКОВІЙ Вікторії Анатоліївні — докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П.Кухаря НАН України

ГОНЧАРУ Михайлу Васильовичу — докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інституту біології клітини НАН України

СМУТКУ Олегу Володимировичу — кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біології клітини НАН України

ФЕДОРЕНКУ Віктору Олександровичу — докторові біологічних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

ВОЛКОГОНУ Віталію Васильовичу — докторові сільськогосподарських наук, директорові Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України;

— за роботу «Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур»:

АДАМЧУКУ Валерію Васильовичу — докторові технічних наук, директорові Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України

НАСОНОВУ Василю Андрійовичу — кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України

КЮРЧЕВУ Володимиру Миколайовичу — докторові технічних наук, ректорові Таврійського державного агротехнологічного університету

БУЛГАКОВУ Володимиру Михайловичу — докторові технічних наук, професорові Національного університету біоресурсів і природокористування України

АНТОНЦЮ Семену Свиридоновичу — консультантові приватного підприємства «Агроекологія»

ГАВРИЛЕНКУ Петру Миколайовичу — директорові приватного акціонерного товариства «Богуславська сільгосптехніка»

КАЛАПІ Сергію Георгійовичу — голові правління — генеральному директорові публічного акціонерного товариства «Ельворті»

ПОНОМАРУ Юрію Васильовичу — генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Краснянське спеціалізоване підприємство «Агромаш»;

— за роботу «Правова доктрина України»:

БАРАБАШУ Юрію Григоровичу — докторові юридичних наук, проректорові Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

КУЧЕРЯВЕНКУ Миколі Петровичу — докторові юридичних наук, завідувачеві кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ШЕПІТЬКУ Валерію Юрійовичу — докторові юридичних наук, завідувачеві кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ШИЛО Ользі Георгіївні — докторові юридичних наук, завідувачеві кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПРИЛИПКУ Сергію Миколайовичу — докторові юридичних наук, професорові Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

КОЛОДІЮ Анатолію Миколайовичу — докторові юридичних наук, директорові інституту державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЩЕРБИНІ Валентину Степановичу — докторові юридичних наук, виконувачеві обов’язки завідувача кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СЕЛІВАНОВУ Анатолію Олександровичу — докторові юридичних наук, постійному представникові Верховної Ради України у Конституційному Суді України.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2018 рік триста тисяч гривень кожна.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

8 квітня 2019 року