Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №128/2018

Питання співробітництва між Україною та Європейською організацією з питань юстиції

З метою забезпечення співробітництва в рамках Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції, ратифікованої Законом України від 8 лютого 2017 року № 1839-VIII, відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Визначити, що Прокурором зі зв'язку для Європейської організації з питань юстиції (далі - Прокурор зі зв'язку для Євроюсту) є за посадою прокурор Генеральної прокуратури України, який відряджається в установленому порядку на посаду радника дипломатичного представництва України в іноземній державі за місцем знаходження Європейської організації з питань юстиції (далі - Євроюст) для виконання функцій із забезпечення співробітництва у рамках Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції.

2. Основними функціями Прокурора зі зв'язку для Євроюсту є:

забезпечення обміну інформацією з представниками держав - членів Євроюсту та органами Євроюсту у рамках Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції, опрацювання відповідних документів;

сприяння координації взаємодії правоохоронних органів держави з компетентними органами держав - членів Євроюсту у сферах, віднесених до компетенції Євроюсту;

взаємодія з посадовими особами Євроюсту та представниками держав - членів Євроюсту, участь у заходах, які організовуються Євроюстом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

 

17 травня 2018 року