Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №135/2017

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня

ГОРБУЛІНА Володимира Павловича — директора Національного інституту стратегічних досліджень, академіка Національної академії наук України, м.Київ

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня

КРЕМЕНЯ Василя Григоровича — президента Національної академії педагогічних наук України, академіка Національної академії наук України

ЛАЗОРИШИНЦЯ Василя Васильовича — директора державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України», члена-кореспондента НАМН України, м.Київ

МОРОЗА Василя Максимовича — ректора Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, академіка Національної академії медичних наук України

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

ГРИНЬОВА Бориса Вікторовича — директора Державного фонду фундаментальних досліджень, академіка Національної академії наук України, м.Київ

ПОЛЯКОВА Миколу Вікторовича — ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, члена-кореспондента Національної академії наук України

СПІВАКОВСЬКОГО Олександра Володимировича — народного депутата України, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, доктора педагогічних наук

ФУРДИЧКА Ореста Івановича — директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, академіка НААН України

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

ПАВЛЮКА Степана Петровича — директора Інституту народознавства Національної академії наук України, академіка НАН України, м.Львів

УКРАЇНЦЯ Анатолія Івановича — ректора Національного університету харчових технологій, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня

ЛЯЛЬКА Вадима Івановича — почесного директора державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», академіка НАН України, м.Київ

РАДЗІХОВСЬКОГО Анатолія Павловича — професора Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м.Київ

ЧЕРЕВКА Олександра Івановича — ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

ЖУКОВСЬКОГО Василя Миколайовича — завідувача кафедри Національного університету «Острозька академія», Рівненська область

КРАВЧУКА Петра Івановича — проректора, професора кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

МАНДИГРУ Миколу Станіславовича — академіка-секретаря Відділення ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, м.Київ

ТІМЕНА Григорія Еліазаровича — завідувача відділу державної установи «Інститут отоларингології імені професора О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України», м.Київ

УСЕНКА Ігоря Борисовича — завідувача відділу Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, м.Київ

УСЕНКА Олександра Юрійовича — директора державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України», м.Київ

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ГОНЧАРУК Наталію Трохимівну — професора кафедри Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

МІЛЯЄВУ Людмилу Семенівну — професора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, м.Київ

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ»

КУЛАГІНУ Дмитру Олександровичу — професорові кафедри Запорізького національного технічного університету

ЛАВРЕНКУ Сергію Олеговичу — доцентові кафедри, ученому секретарю державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

БЄЛЯКОВУ Костянтину Івановичу — завідувачеві лабораторії Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, професорові, м.Київ

ВОЛКОГОНУ Віталію Васильовичу — керівникові Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Чернігівської області, директору Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, докторові сільськогосподарських наук, професору, м.Чернігів

ГОГАЄВУ Казбеку Олександровичу — завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України, доктору технічних наук, професорові, м.Київ

ГРИБАНУ Григорію Петровичу — завідувачеві кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктору педагогічних наук, професорові

ДЄГТЯРУ Андрію Олеговичу — завідувачеві кафедри Харківської державної академії культури, доктору наук з державного управління, професорові

ЗАДІРАЦІ Валерію Костянтиновичу — завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, професорові, м.Київ

ІГНАТЬЄВУ Олександру Михайловичу — завідувачеві кафедри Одеського національного медичного університету, доктору медичних наук, професорові

КАРПЕНКО Зіновії Степанівні — завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктору психологічних наук, професорові, м.Івано-Франківськ

КИСЛИЧЕНКО Вікторії Сергіївні — завідувачеві кафедри Національного фармацевтичного університету, доктору фармацевтичних наук, професорові, м.Харків

КОНОНОВУ Іллі Федоровичу — завідувачеві кафедри державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», доктору соціологічних наук, професорові

ЛЯШКУ Сергію Івановичу — завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору фізико-математичних наук, професорові

НИЖНИКУ Віктору Михайловичу — проректорові, завідувачу кафедри Хмельницького національного університету, докторові економічних наук, професору

ПУСТОВІТУ Григорію Петровичу — ученому секретареві Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, доктору педагогічних наук, професорові, м.Київ

СТАСЮКУ Зиновію Васильовичу — завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, доктору фізико-математичних наук, професорові

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ»

КУЗНЄЦОВІЙ Анжелі Ярославівні — першому проректорові державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», доктору економічних наук, професорові, м.Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

БОРИСОВУ Олександру Васильовичу — професорові кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

БУЛАТОВІЙ Олені Валеріївні — першому проректорові Маріупольського державного університету, Донецька область

КАРАСЕВИЧУ Анатолію Олександровичу — завідувачеві кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаська область

ОВЧАРЕНКУ Анатолію Володимировичу — деканові Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

ПОПЛАВСЬКІЙ Наталії Миколаївні — завідувачеві кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

РАШКЕВИЧУ Юрію Михайловичу — проректорові Національного університету «Львівська політехніка»

СОПКОВІЙ Ганні Іванівні — директорові департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації

СТРУКУ Ярославу Михайловичу — заступникові директора інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

СУХОМУ Олексію Миколайовичу — завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

ТИМОШЕНКУ Анатолію Григоровичу — проректорові Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка

ЧЕРНЕЗІ Петру Макаровичу — завідувачеві кафедри Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

18 травня 2017 року