Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №135/2018

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня

САМОЙЛЕНКА Анатолія Михайловича - директора Інституту математики Національної академії наук України, академіка НАН України

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня

МОВЧАНА Бориса Олексійовича - головного наукового співробітника Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України, академіка НАН України

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

ГРІНЧЕНКА Віктора Тимофійовича - директора Інституту гідромеханіки Національної академії наук України, академіка НАН України

ЗАГІРНЯКА Михайла Васильовича - ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Полтавська область

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

ВЕРГУНОВА Віктора Анатолійовича - директора Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України

КОСТИЦЬКОГО Михайла Васильовича - академіка Національної академії правових наук України

ЛУГОВОГО Володимира Іларіоновича - першого віце-президента Національної академії педагогічних наук України

ЦВИХА Володимира Федоровича - завідувача кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня

ВОРОБІЄНКА Петра Петровича - ректора Одеської національної академії зв’язку імені О.С.Попова

СІДАКА Володимира Степановича - головного наукового співробітника Національної академії Служби безпеки України

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

ЖУК Світлану Іванівну - завідувача кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м.Київ

ЖУКОВА Ігоря Анатолійовича -  завідувача кафедри Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, м.Київ

КАРАСЯ Анатолія Феодосійовича -  завідувача кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

КУБАЛЬСЬКОГО Олега Нарцизовича - першого заступника головного вченого секретаря Національної академії наук України, начальника відділу Президії НАН України

МАРЦІНКОВСЬКОГО Ігоря Богдановича - доцента кафедри Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м.Миколаїв

ШЕВЧУКА Василя Петровича - головного наукового співробітника науково- дослідного центру воєнної історії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

ЛУКІНОВУ Тетяну Борисівну - провідного наукового співробітника Інституту мовознавства імені О.О.Потебні Національної академії наук України

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

БАЛЬ-ПРИЛИПКО Ларису Вацлавівну - декана факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, м.Київ

КУЛИКОВУ Лілію Борисівну - першого проректора Херсонської державної морської академії

ШЕСТОПАЛОВУ Ганну Вікторівну - старшого наукового співробітника, завідувача відділу біологічної фізики Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова Національної академії наук України

Нагородити відзнакою Президента України - Хрестом Івана Мазепи

МОНОЛАТІЯ Івана Сергійовича - професора кафедри державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктора політичних наук, професора, м.Івано-Франківськ

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ АРХІТЕКТОР УКРАЇНИ»

АНТОНЮКУ Дмитру Івановичу - професорові Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, м.Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ»

ЖИГУЦУ Юрію Юрійовичу -  завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», доктору технічних наук, професорові, Закарпатська область

КОЦЮРУБІ Володимиру Івановичу - професорові кафедри Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

АНДРІЄВСЬКОМУ Сергію Михайловичу - директорові науково-дослідного інституту "Астрономічна обсерваторія" Одеського національного університету імені І.ІМечникова, доктору фізико-математичних наук, професорові

ВАВРІВУ Дмитру Михайловичу - заступникові директора Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, професорові

ВОЛОЩУКУ Василю Михайловичу -  директорові Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, доктору сільськогосподарських наук, професору

ГОЛЬЦЕВУ Анатолію Миколайовичу - директорові Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, доктору медичних наук, професорові

ГРИГОРЕНКУ Ярославу Михайловичу - головному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка Національної академії наук України, доктору технічних наук, професорові

ГРИЦЕНКУ Павлу Юхимовичу -  директорові Інституту української мови Національної академії наук України, доктору філологічних наук, професорові

ДРАГОМИРЕЦЬКІЙ Наталії Володимирівні - керівникові відділу державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України», доктору медичних наук, професорові, м.Одеса

ЄВСТАХЕВИЧУ Ігорю Йосифовичу - завідувачеві відділення державної установи «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України», доктору медичних наук

ЗЕРНЕЦЬКІЙ Аллі Анатоліївні - деканові факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктору філологічних наук, професорові, м.Київ

КОШЕВОМУ Віталію Михайловичу - завідувачеві кафедри Національного університету «Одеська морська академія», доктору технічних наук, професорові

ЛАВРЕНТЬЄВУ Володимиру Миколайовичу - начальникові відділення Науково-технічного центру Казенного підприємства «Науково- виробничий комплекс «Іскра», кандидату технічних наук, м.Запоріжжя

ЛОВЕЙКІНУ Вячеславу Сергійовичу -  завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктору технічних наук, професорові, м.Київ

МАХНІЮ Віктору Петровичу -  професорові кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктору фізико-математичних наук, професорові

САВЧЕНКУ Олександру Григоровичу - деканові факультету державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет», доктору фізико-математичних наук, професорові

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ»

ЩЕРБАКОВУ Павлу Семеновичу - заступникові директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»

ОВЧАРЕНКУ Миколі Олексійовичу - завідувачеві кафедри державного закладу «Луганський державний медичний університет», доктору медичних наук, професорові

ЯРОСЛАВСЬКІЙ Світлані Миколаївні - доцентові кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м.Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»

КУЗНЄЦОВІЙ Інні Володимирівні -  ученому секретареві Інституту культурології Національної академії мистецтв України, м.Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

ДУБАСЕНЮК Олександрі Антонівні - професорові кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка

ЗАБОЛОТНОМУ Володимиру Федоровичу - завідувачеві кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

ЗАБОЛОТСЬКІЙ Ользі Олександрівні - завідувачеві кафедри Херсонського державного університету

КАМІНСЬКОМУ Богдану Тадейовичу - директорові відокремленого структурного підрозділу - Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка»

КОСІНСЬКІЙ Ользі Аркадіївні - керуючій справами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій Тернопільського національного економічного університету

КОТОВІЙ Ользі Геральдівні - головному спеціалістові відділу Міністерства освіти і науки України

ЛАЗАРЕНКО Наталії Іванівні - ректорові Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

МАНЖОЛІ Володимиру Андрійовичу - завідувачеві кафедри Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МОШИНСЬКОМУ Віктору Степановичу  - ректорові Національного університету водного господарства та природокористування, м.Рівне

НАГОРНЯКУ Михайлу Миколайовичу -  директорові Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м.Івано-Франківськ

ПАЩЕНКУ Віктору Михайловичу - доцентові кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м.Київ

ПОПОВСЬКОМУ Анатолію Михайловичу - професорові кафедри Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

СІТАРЧУКУ Роману Анатолійовичу - першому проректорові, професору кафедри Полтавського національного педагогічного університету імені В.Е.Короленка

ТОРУБАРІ Олексію Миколайовичу - деканові факультету, професору кафедри Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка

ФРАНЧУКУ Василю Івановичу - професорові кафедри Львівського державного університету внутрішніх справ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»

СТРОЯНОВСЬКОМУ Василю Станіславовичу – проректорові Подільського державного аграрно-технічного університету

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ»

СВИЩУ Ярославу Степановичу - завідувачеві кафедри Львівського державного університету фізичної культури.

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО

 

19 травня 2018 року