Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №138/2018

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2017 року:

- за роботу "Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи":

ХАРЧЕНКУ Валерію Володимировичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України

ЧИРКОВУ Олександру Юрійовичу - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України

ГАЧКЕВИЧУ Олександру Романовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

ТЕРЛЕЦЬКОМУ Ростиславу Федоровичу - докторові фізико- математичних наук,          провідному         науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

ЯСІНСЬКОМУ Анатолію Васильовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному         науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

МАХНЕНКУ Олегу Володимировичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ЛОБОДІ Володимиру Васильовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ПОПОВИЧУ Василю Степановичу - докторові технічних наук (посмертно);

- за роботу "Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур":

КУЧМІЮ Степану Ярославовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

СТРОЮКУ Олександру Леонідовичу - докторові хімічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ГОМОННАЮ Олександру Васильовичу - докторові фізико- математичних наук, завідувачеві відділу Інституту електронної фізики НАН України

АЖНЮКУ Юрію Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електронної фізики НАН України

ЮХИМЧУКУ Володимиру Олександровичу - докторові фізико- математичних наук, завідувачеві відділу Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

ТАРАСОВУ Георгію Григоровичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

ДЖАГАНУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові фізико- математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

НОСИЧУ Олександру Йосиповичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України;

- за роботу "Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки":

ЮЩЕНКУ Костянтину Андрійовичу - академікові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ФЕДІРКУ Віктору Миколайовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ОСТАШУ Оресту Петровичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка ПАН України

УЧАНІНУ Валентину Миколайовичу - докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ЛАБУР Тетяні Михайлівні - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

БИЧКОВУ Андрію Сергійовичу - кандидатові юридичних наук, заступникові завідувача відділу Державного науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України

НЕЧИПОРЕНКО Ользі Юріївні - кандидатові технічних наук, провідному інженерові-технологу державного підприємства "Антонов"

КОЦЮБІ Олександру Анатолійовичу - радникові голови правління публічного акціонерного товариства "ФЕД";

- за роботу "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об'єднаної енергетичної системи України"

СОКОЛУ Євгену Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, ректорові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ЦАРЮКУ Анатолію Корнійовичу - кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ЧЕРКАСЬКОМУ Олексію Юрійовичу - першому заступникові генерального директора публічного акціонерного товариства "Турбоатом"

ІЩЕНКУ Григорію Івановичу - головному інженерові публічного акціонерного товариства "Турбоатом"

ЛИННИКУ Олександру Васильовичу - головному конструкторові публічного акціонерного товариства "Турбоатом"

ВАКУЛЕНКУ Олексію Миколайовичу - головному конструкторові державного підприємства "Завод "Електроважмаш"

ГАЛАТУ Віктору Вячеславовичу - технічному директорові публічного акціонерного товариства "Укргідропроект"

СИРОТІ Ігорю Григоровичу - генеральному директорові публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго";

- за роботу "Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України":

МОЙСИШИНУ Василю Михайловичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

БОЙКУ Василю Степановичу - докторові технічних наук, професорові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

СТОГНІЮ Олексію Вадимовичу - кандидатові технічних наук, директорові дочірнього підприємства "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

ГУНДІ Миколі Васильовичу - заступникові директора дочірнього підприємства "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

ЗАРУБІНУ Юрію Олександровичу - докторові технічних наук, головному науковому співробітникові дочірнього підприємства "Науково- дослідний інститут нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

ДОРОШЕНКУ Володимиру Михайловичу - докторові технічних наук, директорові департаменту публічного акціонерного товариства "Укрнафта"

ПРОКОПІВУ Володимиру Йосиповичу - кандидатові геологічних наук, виконавчому віце-президентові публічного акціонерного товариства "Укрнафта"

ГРИШАНЕНКУ Володимиру Петровичу - кандидатові технічних наук, директорові з розвідки та розробки родовищ нафти і газу товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Центр нафтогазових ресурсів";

- за роботу "Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії":

ГОЛОВЕНКУ Миколі Яковичу - докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

ПАВЛОВСЬКОМУ Віктору Івановичу - докторові хімічних наук, заступникові завідувача відділу Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

ЄГОРОВІЙ Аллі Володимирівні - докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені ОВ.Богатського НАН України

КАРАСЬОВІЙ Тамарі Леонідівні - докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

РЕДЕРУ Анатолію Семеновичу - кандидатові хімічних наук, генеральному директорові товариства з додатковою відповідальністю "Інтерхім"

ПОЗІГУНУ Дмитру Володимировичу - кандидатові хімічних наук, заступникові генерального директора товариства з додатковою відповідальністю "Інтерхім"

СТЕЛЬМАХУ Ігорю Борисовичу - кандидатові хімічних наук, директорові з виробництва товариства з додатковою відповідальністю "Інтерхім"

НІКІТІНУ Євгену Васильовичу - докторові медичних наук, науковому консультантові товариства з додатковою відповідальністю "Інтерхім";

- за роботу "Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України":

ОСАДЧОМУ Володимиру Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України

КОРНІЛОВИЧУ Борису Юрійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

НИКИФОРОВИЧУ Євгену Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту гідромеханіки НАН України

ЛИННИКУ Петру Микитовичу - докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту гідробіології НАН України

ПРОТАСОВУ Олександру Олексійовичу - докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту гідробіології НАН України

ЩЕРБАКУ Володимиру Івановичу - докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту гідробіології НАН України

ХІЛЬЧЕВСЬКОМУ Валентину Кириловичу - докторові географічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НАБИВАНЦЮ Юрію Богдановичу - кандидатові географічних наук, заступникові директора Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України;

- за роботу "Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття"

КАПЛУНУ Віктору Володимировичу - докторові технічних наук, проректорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЧАБАНУ Віталію Васильовичу - докторові технічних наук, проректорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЗДОРЕНКУ Валерію Георгійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ЧУБУКОВІЙ Ользі Юріївні - докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ЩЕРБАНЮ Володимиру Юрійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ПІПІ Борису Федоровичу - докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЩЕРБАНЮ Юрію Юрійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Київський коледж легкої промисловості";

- за роботу "Хірургічне лікування патології грудної аорти":

КРАВЧЕНКУ Віталію Івановичу - кандидатові медичних наук, завідувачеві • відділу державної установи "Національний інститут серцево- судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України"

ПОПОВУ Володимиру Владиславовичу - докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Національний інститут серцево- судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України"

ЗАХАРОВІЙ Валентині Петрівні - докторові медичних наук, головному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України"

КРАВЧЕНКУ Івану Миколайовичу - докторові медичних наук, головному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України"

ФУРКАЛУ Сергію Миколайовичу - докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

ЄМЦЮ Іллі Миколайовичу - докторові медичних наук, директорові державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України»

РУДЕНКО Надії Миколаївні - докторові медичних наук, заступникові директора державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України»

РОМАНЮКУ Олександру Миколайовичу - кандидатові медичних наук, доцентові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика;

- за роботу «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини»:

СУШКУ Віктору Олександровичу - докторові медичних наук, першому заступникові генерального директора державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

ЛИТВИНЕНКУ Олександру Олександровичу - докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

КРАСНОСЕЛЬСЬКОМУ Миколі Віллєновичу - докторові медичних наук, директорові державної установи «Інститут медичної радіології імені С.П.Григор'єва Національної академії медичних наук України»

САНДОМИРСЬКОМУ Борису Петровичу - докторові медичних наук (посмертно)

ХУДЕЦЬКОМУ Ігорю Юліановичу - докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ЛЕЩЕНКУ Володимиру Миколайовичу - заступникові директора товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Пульс»

КОРПАНУ Миколі Миколайовичу - докторові медичних наук, професорові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, директорові Міжнародного інституту кріохірургії (Австрія);

- за роботу «Шевченківська енциклопедія»:

ДЗЮБІ Івану Михайловичу - академікові Національної академії наук України, радникові президії НАН України

БОРОНЮ Олександру Вікторовичу - кандидатові філологічних наук, завідувачеві відділу Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

ХАРЧУК Роксані Борисівні - кандидатові філологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

ЮР Марині Володимирівні - кандидатові мистецтвознавства, старшому науковому співробітникові Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

СМІЛЯНСЬКІЙ Валерії Леонідівні - докторові філологічних наук, пенсіонерові

ЧАМАТІ Ніні Павлівні - кандидатові філологічних наук, пенсіонерові

БОРОДІНУ Василю Степановичу - докторові філологічних наук (посмертно);

- за роботу "Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес"

ПОПОВИЧУ Мирославу Володимировичу - академікові Національної академії наук України (посмертно)

ГАРДАШУК Тетяні Василівні - докторові філософських наук, провідному науковому співробітникові Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

ПРОЛЕЄВУ Сергію Вікторовичу - докторові філософських наук, провідному науковому співробітникові Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

ГУБЕРСЬКОМУ Леоніду Васильовичу - академікові Національної академії наук України, ректорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІЛЬЇНУ Володимиру Васильовичу - докторові філософських наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БАКІРОВУ Вілю Савбановичу - академікові Національної академії наук України, ректорові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

АНДРУЩЕНКУ Віктору Петровичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, ректорові Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

РАФАЛЬСЬКОМУ Олегу Олексійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України;

- за роботу "Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації":

СІДЕНКУ Володимиру Романовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, науковому консультантові громадської організації "Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова"

СКРИПНИЧЕНКО Марії Іллівні - члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Інституту економіки та прогнозування НАН України

ЛУНІНІЙ Інні Олександрівні - докторові економічних наук, завідувачеві відділу Інституту економіки та прогнозування НАН України

ПОНОМАРЕНКУ Володимиру Степановичу - докторові економічних наук, ректорові Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

ЗАПАТРІНІЙ Ірині Вікторівні – докторові економічних наук, директорові Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету

БЛАКИТІ Ганні Владиславівні – докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного торговельно-економічного університету

ЧУГУНОВУ Ігорю Яковичу – докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного торговельно-економічного університету

КВАЧУ Ярославу Петровичу – докторові економічних наук, директорові Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2017 рік двісті сімдесят тисяч гривень кожна.

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО

 

19 травня 2018 року