Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1419/98

Про стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів

З метою підвищення інтелектуального потенціалу суспільства та заохочення обдарованих учнів постановляю:

1. Заснувати, починаючи з 1999 року, 35 щорічних стипендій Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Затвердити Положення про порядок призначення стипендій Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів (додається).
3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, починаючи з 1999 року, передбачати в проектах державного та місцевих бюджетів видатки на виплату зазначених у статті 1 цього Указу стипендій.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 30 грудня 1998 року N 1419/98

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення стипендій Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів


1. Стипендії Президента України призначаються учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів з метою морального заохочення та матеріальної підтримки обдарованих учнів, які своїми результатами у навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені, засвідчують високий рівень освіти в Україні.
Перелік базовихнавчальнихпредметіввизначається Міністерством освіти України.
2. Стипендії Президента України призначаються строком на один рік за рішенням колегії Міністерства освіти України тим учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, які є учнями або студентами навчальних закладів України і постійно проживають в Україні.
3. Зазначені стипендії виплачуються щомісячно, починаючи з 1 вересня поточного року, за рахунок коштів бюджету, з якого здійснюється фінансування навчального закладу, де навчається стипендіат.
Якщо міжнародні учнівські олімпіади відбулися після 1 вересня, то стипендії Президента України виплачуються з першого числа місяця, що настає після місяця, в якому проведено відповідну олімпіаду.
4. Призерам міжнародних учнівських олімпіад строк виплати стипендій Президента України може бути продовжено на один рік за особливі успіхи у навчанні за поданням керівників навчальних закладів.
5. Стипендіату одночасно може бути призначено не більше однієї стипендії.
6. Виплата стипендії Президента України може припинятися за рішенням колегії Міністерства освіти України за поданням керівників навчальних закладів за порушення стипендіатом навчальної дисципліни або у разі відрахування стипендіата із навчального закладу, а також у разі від'їзду стипендіата за кордон на навчання (крім випадків, коли це відбувається за направленням навчального закладу, де він навчається), на роботу та з інших причин на строк понад два місяці.
     

Глава Адміністрації
Президента України

М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ