Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №195/2021

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня

КОШЕЧКА Вячеслава Григоровича — віце-президента Національної академії наук України, директора Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України, академіка НАН України

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня

КОРДЮМА Віталія Арнольдовича — завідувача відділу Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, члена-кореспондента НАН України

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

ІВАНИШИНА Володимира Васильовича — ректора Подільського державного аграрно-технічного університету, Хмельницька область

ПОЧЕПЦОВА Георгія Георгійовича — професора кафедри Маріупольського державного університету, Донецька область

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня

ЛУРІНА Ігоря Анатолійовича — віце-президента Національної академії медичних наук України, члена-кореспондента НАМН України

СЕНЧЕНКА Миколу Івановича — директора державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», доктора технічних наук, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

ВІДНЯНСЬКОГО Степана Васильовича — завідувача відділу Інституту історії України Національної академії наук України, члена-кореспондента НАН України

ГАВРИЛЮКА Миколу Микитовича — заступника директора Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, академіка НААН України

ДРОНОВА Олексія Івановича — завідувача кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м.Київ

ЄВДОКИМОВА Віктора Валерійовича — ректора державного університету «Житомирська політехніка»

ІСАЄНКА Михайла Геннадійовича — генерального директора державного підприємства «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

КАШУБУ Віталія Олександровича — професора кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України, м.Київ

КОРДУ Михайла Михайловича — ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського

КУЧЕРЕНКА Володимира Михайловича — винахідника, директора Наукового центру «Український інститут вина», кандидата економічних наук, м.Київ

САФОНОВА Юрія Миколайовича — заступника директора державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», м.Київ

ТЕРЕЩУКА Григорія Васильовича — першого проректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

ШАЙГОРОДСЬКОГО Юрія Жановича — головного наукового співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса Національної академії наук України

ШИНКАРУКА Василя Дмитровича — декана факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, м.Київ

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ДРЕБОТ Оксану Іванівну — завідувача відділу, директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, академіка НААН України

МАТЯШ Ірину Борисівну — голову правління громадської організації «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин», доктора історичних наук, м.Київ

Нагородити орденом Данила Галицького

ТРІНЬКУ Ігоря Степановича — начальника кафедри Української військово-медичної академії Міністерства оборони України

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ»

СЕНДЕЦЬКОМУ Миколі Миколайовичу — старшому науковому співробітникові відділу Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

АНДРІЇВУ Василю Івановичу — завідувачеві кафедри Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

АРКУШИНУ Григорію Львовичу — професорові кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки

БАРКУ Вадиму Івановичу — головному науковому співробітникові науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту МВС України

ВАСТЬЯНОВУ Руслану Сергійовичу — завідувачеві кафедри Одеського національного медичного університету

ВОЛОШИНОВСЬКОМУ Анатолію Степановичу — завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

ДОРОШЕНКО Світлані Іванівні — завідувачеві кафедри вищого навчального закладу «Київський медичний університет»

ЄМЕЛЬЯНОВУ Володимиру Олександровичу — директорові державної наукової установи «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення Національної академії наук України», членові-кореспонденту НАН України

ЗІНОВ’ЄВУ Геннадію Михайловичу — завідувачеві відділу Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України, члену-кореспонденту НАН України

ІГНАТОВИЧУ Сергію Ромуальдовичу — завідувачеві кафедри Національного авіаційного університету

КАЗИМИРУ Володимиру Вікторовичу — професорові кафедри Національного університету «Чернігівська політехніка»

КАЧАНУ Олексію Яковичу — завідувачеві кафедри Національного університету «Запорізька політехніка»

КРИВОРУЧКУ Ігорю Андрійовичу — завідувачеві кафедри Харківського національного медичного університету

КУЛИКУ Володимиру Михайловичу — головному науковому співробітникові Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса Національної академії наук України

ЛОБАНОВУ Анатолію Анатолійовичу — професорові кафедри інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України

МИКИТЕНКО Вікторії Володимирівні — професорові кафедри Поліського національного університету, м. Житомир

НИКИФОРЧИНУ Григорію Миколайовичу — провідному науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України

ПЕСЧАНЕНКУ Володимиру Сергійовичу — завідувачеві кафедри Херсонського державного університету

ПИЛІ Василю Івановичу — професорові кафедри Хмельницького університету управління та права

ПУШКАРЬОВІЙ Катерині Костянтинівні — завідувачеві кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури

САЙЄДУ Мухсену Ахмеду — професорові кафедри Одеського національного медичного університету

СПІРІНУ Олегу Михайловичу — проректорові державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, члену-кореспонденту НАПН України

СТЕЦЕНКО Валентині Юріївні — завідувачеві кафедри Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ

СТРИЖАКУ Олександру Євгенійовичу — заступникові директора Національного центру «Мала академія наук України», м.Київ

ХУМАРОВІЙ Ніні Іпполитівні — ученому секретареві Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

ШАПОШНИКОВУ Костянтину Сергійовичу — начальникові відділу державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», м.Київ

ЯНОВСЬКОМУ Феліксу Йосиповичу — завідувачеві кафедри Національного авіаційного університету, м.Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ»

ДАНЬКІВУ Йосипу Якимовичу — завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», Закарпатська область

МАЛИХІНІЙ Оксані Михайлівні — професорові кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

БІЛАНЮКУ Володимиру Івановичу — деканові факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

ЗАДОРОЖНІЙ-КНЯГНИЦЬКІЙ Леніні Вікторівні — завідувачеві кафедри Маріупольського державного університету, Донецька область

КОБЕЦЬКІЙ Надії Романівні — завідувачеві кафедри навчально-наукового юридичного інституту державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м.Івано-Франківськ

КОБИЛЯНСЬКОМУ Олександру Володимировичу — завідувачеві кафедри Вінницького національного технічного університету

КОМЕЛІНІЙ Ользі Володимирівні — завідувачеві кафедри Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

КОРОБОЧЦІ Олександру Миколайовичу — ректорові Дніпровського державного технічного університету, Дніпропетровська область

МЕЛЬНИЧЕНКУ Олександру Івановичу — завідувачеві кафедри Національного транспортного університету, м.Київ

МОЙСІЄНКУ Василю Миколайовичу — першому проректорові Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

НАБОКУ Миколі Васильовичу — ученому секретареві відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

ПОГРІЩУК Галині Борисівні — завідувачеві кафедри Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету

СВІРЕНЮ Миколі Олександровичу — завідувачеві кафедри Центральноукраїнського національного технічного університету, м.Кропивницький

ЧАЙКОВСЬКОМУ Михайлу Євгеновичу — директорові Хмельницького інституту соціальних технологій вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ШАФРАНЬОШУ Івану Івановичу — завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», Закарпатська область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»

ЗАГОРКО Надії Петрівні — доцентові кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Запорізька область

СЕМЕНІХІНУ Михайлу Павловичу — директорові державного підприємства (дослідного господарства) Селекційно-генетичного інституту — Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРИРОДООХОРОНЕЦЬ УКРАЇНИ»

ЧЕРІНЬКУ Павлу Миколайовичу — керівникові Сектору проблем навколишнього середовища Науково-організаційного відділу Президії Національної академії наук України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»

ВІТВІЦЬКОМУ Сергію Сергійовичу — ректорові Донецького державного університету внутрішніх справ, доктору юридичних наук

КУРИЛУ Миколі Петровичу — першому проректорові Сумського національного аграрного університету, доктору юридичних наук

МАХІНЧУКУ Віталію Миколайовичу — заступникові директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук

МЕЛЬНИКУ Петру Васильовичу — доцентові кафедри, заступнику директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидату юридичних наук.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 травня 2021 року