Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №2/2018

Про внесення змін до Указу Президента України від 4 серпня 2006 року № 675

1. Внести до Порядку підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій, затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2006 року № 675 (зі змінами, внесеними Указом від 31 грудня 2010 року № 1298), такі зміни:

1)  пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій мають містити відомості про прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, займану посаду, а також посаду, на яку рекомендується кандидат, рівень фахової і професійної підготовки кандидата, характеристику ділових та моральних якостей, а також обґрунтування щодо спроможності особи забезпечити належний рівень роботи на дорученій ділянці, відомості про наявність судимості або перебування під слідством. Крім зазначених відомостей, пропозиції включають такі документи, що оформлені в установленому порядку: заява кандидата про призначення на посаду; особова картка працівника (типова форма № П-2); біографічна довідка з фотокарткою; копія паспорта громадянина України;

три фотокартки розміром 4х6 см та дві фотокартки розміром 3x4 см; копії заповнених сторінок військового квитка (для військовозобов'язаних); копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

копія медичної довідки про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" обмежень, підписане особою, яка пропонується для призначення на посаду;

письмова згода встановленої форми на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення) або копія довідки встановленої форми про результати спеціальної перевірки;

заява, передбачена частиною першою статті 6 Закону України "Про очищення влади", або копія довідки встановленої форми про результати перевірки, видана органом, в якому така перевірка проводилася;

копія довідки встановленої форми про наявність допуску до державної таємниці (у разі наявності такого допуску);

довідка про стан справ на підприємстві, в установі та організації, де працює особа, яка пропонується для призначення на посаду;

копія трудової книжки.

Біографічна довідка та копії документів засвідчуються підписом керівника кадрової служби органу, що подає пропозицію, та скріплюються печаткою.

Особа, яка претендує на зайняття посади голови районної державної адміністрації, подає до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, в порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України "Про запобігання корупції";

2)  у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій попередньо розглядаються в
Адміністрації Президента України, в тому числі проводиться перевірка наявності, правильності оформлення документів та спеціальна перевірка відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

абзац другий після слова "інформує" доповнити словом "листом";

3)  абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних державних адміністрацій готуються за участю структурного підрозділу Адміністрації Президента України, до компетенції якого віднесено питання регіональної та кадрової політики, та формується пакет документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку. Відповідні пропозиції
розглядаються згідно з пунктом 3 цього Порядку".

2/ Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

 

9 січня 2018 року