Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №274/2023

Про внесення змін до деяких указів Президента України

1. Внести зміни до таких Указів Президента України:

1) у Статуті звання Герой України, затвердженому Указом Президента України від 2 грудня 2002 року № 1114/2002 (зі змінами, внесеними Указом від 28 березня 2019 року № 92/2019):

а) у пункті 8:

в абзаці першому слова «Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України» замінити словами «Верховний Суд, Офіс Генерального прокурора»;

доповнити абзацом такого змісту:

«Попередній розгляд подань та інших матеріалів про присвоєння звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку особами, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, здійснюється експертною групою, утвореною при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України. Експертна група формується з представників Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ (сил), Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Офісу Президента України»;

б) у пункті 16 слова «Голова Верховного Суду України, Голова Вищого господарського суду України, Генеральний прокурор України» замінити словами «Голова Верховного Суду, Генеральний прокурор»;

в) у пункті 17 слова «Управління державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України» замінити словами «Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України»;

2) у Порядку представлення до нагородження та вручення державних нагород України, затвердженому Указом Президента України від 19 лютого 2003 року № 138/2003:

а) у пункті 2 слова «Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України» замінити словами «Верховний Суд, Офіс Генерального прокурора»;

б) в абзаці першому пункту 11 слова «Управлінні державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України (далі — Управління державних нагород та геральдики)» замінити словами «Департаменті з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України (далі — Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород)»;

в) доповнити пунктом 11-1 такого змісту:

«11-1. У випадках, коли статутами та положеннями про державні нагороди передбачено попередній розгляд подань про відзначення державними нагородами експертними групами при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України, матеріали вносяться на розгляд цієї Комісії разом з висновком відповідної експертної групи»;

г) у пункті 14 слова «Глава Адміністрації Президента України» замінити словами «Керівник Офісу Президента України», а слова «Голова Верховного Суду України, Голова Вищого господарського суду України, Генеральний прокурор України» — словами «Голова Верховного Суду, Генеральний прокурор»;

ґ) в абзаці другому пункту 16 і пункті 17 слова «Управління державних нагород та геральдики» замінити словами «Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород»;

3) у Положенні про Комісію державних нагород та геральдики, затвердженому Указом Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211/2011 (зі змінами, внесеними Указами від 5 квітня 2012 року № 241/2012, від 15 липня 2013 року № 381/2013, від 14 січня 2015 року № 12/2015, від 2 липня 2016 року № 285/2016, від 29 листопада 2017 року № 391/2017 та від 13 серпня 2019 року № 595/2019):

а) абзац четвертий пункту 4 доповнити реченням такого змісту: «У випадках, передбачених статутами та положеннями про державні нагороди України, утворення робочих, експертних груп є обов’язковим»;

б) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Підготовка матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності, робочих, експертних груп Комісії здійснюється Департаментом з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України.

У випадках, коли статутами та положеннями про державні нагороди передбачено попередній розгляд подань про відзначення державними нагородами експертними групами Комісії, матеріали вносяться на розгляд Комісії разом з висновком відповідної експертної групи».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

12 травня 2023 року