Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №307/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору" (додається, таємно, без пунктів 3, 5, 7, 8 – нетаємно).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

23 липня 2021 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 23 липня 2021 року №307/2021

 

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 4 червня 2021 року

Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України

до Організації Північноатлантичного договору

Проаналізувавши виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна –  НАТО на 2020 рік, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2020 року № 203, інших документів з питань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, а також ураховуючи закріплений у Конституції України стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в НАТО, Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що:

суспільство очікує від усіх гілок влади конкретних результатів упровадження реформ, які б конвертувалися у добробут та безпеку громадян;

підготовка України до набуття членства в НАТО є надважливим державним завданням;

Україна буде розглядатися реальним кандидатом на членство в НАТО у разі досягнення серйозного прогресу в усіх сферах життєдіяльності держави;

успішне впровадження внутрішньодержавних реформ є неможливим без ефективного інтегрування принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до всіх сфер державної політики;

Україна вживає заходів для інтенсивної взаємодії з НАТО та державами – членами Альянсу з метою реалізації рішень стосовно євроатлантичних прагнень України, які зафіксовані в Декларації Бухарестського саміту, прийнятій главами держав і урядів, що взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради в Бухаресті 3 квітня 2008 року.

У зв'язку з цим Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) проаналізувати у двомісячний строк стан виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО та за результатами вжити заходів щодо підвищення ефективності їх реалізації центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами;

2) опрацювати питання щодо утворення в центральних органах виконавчої влади та інших державних органах окремих структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції України;

3) опрацювати у тримісячний строк питання щодо формування національної системи переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО з метою прискорення набуття Україною повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору;

4) забезпечити у шестимісячний строк розроблення програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань євроатлантичної інтеграції України;

5) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для повноцінної реалізації Закону України "Про оборонні закупівлі" та переходу на нову систему оборонних закупівель.

2. Міністерству оборони України:

1) вжити в установленому порядку заходів, необхідних для пролонгації дії Меморандуму про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв'язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв'язку та інформації, стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках Програми НАТО "Партнерство заради миру", ратифікованого Законом України від 1 липня 2015 року № 564-VIII;

2) у двомісячний строк унести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з удосконалення вимог стосовно фізичної безпеки, процесів внутрішнього контролю та процедур звітності щодо військового майна;

3) вжити заходів з метою невідкладного призначення Військового представника Місії України при НАТО.

3. Таємно.

4. Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України за участю інших заінтересованих державних органів погодити у тримісячний строк зі стороною НАТО питання розвитку практичної співпраці з Україною як партнером НАТО з розширеними можливостями, зокрема, за такими напрямами:

1) забезпечення участі Збройних Сил України, інших складових сил безпеки та сил оборони України в операціях, тренуваннях і навчаннях НАТО;

2) активізація діалогу розвідувальних органів України з відповідними органами НАТО та держав – членів НАТО;

3) організація обміну досвідом зі стороною НАТО щодо протидії гібридній війні, яка ведеться Російською Федерацією;

4) налагодження роботи українських спеціалістів на додаткових посадах у штаб-квартирі НАТО, командних структурах та агенціях Організації Північноатлантичного договору;

5) забезпечення участі України у заходах НАТО з:

організації кібербезпеки, кіберзахисту та кібероборони;

інформаційної безпеки та протидії дезінформації;

протидії міжнародному тероризму;

6) започаткування регулярних консультацій з державами, що мають статус партнера НАТО з розширеними можливостями, для обміну досвідом та кращими практиками взаємодії з Альянсом.

5. Таємно.

6. Міністерству розвитку громад та територій України спільно з обласними державними адміністраціями у тримісячний строк опрацювати та подати Кабінетові Міністрів України для схвалення узгоджені пропозиції щодо пілотних регіональних проектів у сфері євроатлантичної інтеграції.

7. Таємно.

8. Таємно.

9. Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній митній службі України, Міністерству оборони України підготувати та подати у тримісячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджені  законодавчі пропозиції щодо спрощення прикордонного і митного контролю осіб військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, їх особистих речей та зброї підрозділів збройних сил інших держав, які прибувають в Україну на підставах, визначених Законом України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".

10. Службі безпеки України:

1) продовжити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України";

2) підготувати та внести в установленому порядку проект Закону України "Про безпеку класифікованої інформації" (нова редакція Закону України "Про державну таємницю").

11. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за участю Служби безпеки України з метою забезпечення обміну інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді між державними органами України та відповідними інституціями НАТО до кінця 2022 року:

1) забезпечити підготовку, погодження та впровадження організаційно-технічних рішень зі створення (розгортання) комунікаційно-інформаційних систем (інформаційно-телекомунікаційних систем) відповідно до стандартів НАТО, а також розроблення порядку експлуатації цих систем;

2) розробити проект нормативно-правового акта щодо порядку отримання національними комунікаційно-інформаційними системами (інформаційно-телекомунікаційними системами), що створюються (розгортаються) згідно зі стандартами НАТО, акредитації (підтвердження відповідності) на обробку інформації НАТО з обмеженим доступом.

12. Віце-прем'єр-міністрові з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голові Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України забезпечити постійне інформування Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та народних депутатів України щодо стану та проблемних питань євроатлантичної інтеграції України, які потребують невідкладного вирішення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ