Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №346/2019-рп

Про підготовку проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України

З метою забезпечення підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України:

1. Утворити робочу групу з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі — робоча група) та затвердити її персональний склад (додається).

2. Покласти:

керівництво підготовкою проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі — проект Послання) на БОГДАНА Андрія Йосиповича — Керівника Офісу Президента України, керівника робочої групи;

методичне та наукове забезпечення підготовки проекту Послання на ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича — директора Національного інституту стратегічних досліджень, заступника керівника робочої групи.

3. Дозволити керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань, а також вітчизняних та іноземних учених, незалежних експертів.

4. Робочій групі:

у двотижневий строк визначитися зі структурою та графіком підготовки проекту Послання, змістом необхідних матеріалів;

y двомісячний строк підготувати і подати на розгляд проект Послання.

5. Державному управлінню справами вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою проекту Послання.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

9 жовтня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 9 жовтня 2019 року № 346/2019-рп

СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України

БОГДАН Андрій Йосипович — Керівник Офісу Президента України, керівник робочої групи

ШЕФІР Сергій Нахманович — перший помічник Президента України, заступник керівника робочої групи

ЛИТВИНЕНКО Олександр Валерійович — директор Національного інституту стратегічних досліджень, заступник керівника робочої групи

БОРЗОВ Сергій Сергійович — Керівник Державного управління справами

ДНІПРОВ Олексій Сергійович — Керівник Апарату Офісу Президента України

ЄРМАК Андрій Борисович — помічник Президента України

ЖОВКВА Ігор Іванович — Заступник Керівника Офісу Президента України

КОВАЛЕНКО Анна Миколаївна — Заступник Керівника Офісу Президента України

КОВАЛІВ Юлія Ігорівна — Заступник Керівника Офісу Президента України

КОСТЮК Юрій Юрійович — Заступник Керівника Офісу Президента України

СМИРНОВ Андрій Олександрович — Заступник Керівника Офісу Президента України

TИМОШЕНКО Кирило Владленович — Заступник Керівника Офісу Президента України

ТРОФІМОВ Сергій Володимирович — Перший заступник Керівника Офісу Президента України.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН