Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №399/2022

Про внесення змін до Указу Президента України від 20 червня 2019 року № 417/2019

1. Внести до статті 2 Указу Президента України від 20 червня 2019 року № 417/2019 «Питання забезпечення діяльності Президента України» (зі змінами, внесеними Указами від 14 лютого 2020 року № 54/2020, від 12 березня 2020 року № 77/2020, від 13 квітня 2020 року № 137/2020, від 4 листопада 2020 року № 484/2020, від 31 травня 2021 року № 220/2021 та від 15 червня 2021 року № 239/2021) такі зміни:

абзаци «Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності» та «Директорат з питань регіональної політики» виключити;

після абзацу «Директорат з питань соціальної політики та охорони здоров’я» доповнити абзацами такого змісту:

«Департамент з питань юстиції та правоохоронної діяльності»;

«Департамент з питань регіональної політики».

2. Керівнику Апарату Офісу Президента України здійснити заходи, що випливають із цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

9 червня 2022 року