Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №476/2020

Про внесення змін до Указу Президента України від 7 серпня 2019 року № 584

1. Внести до Указу Президента України від 7 серпня 2019 року № 584 "Питання Комісії з питань правової реформи" (зі змінами, внесеними Указами від 22 серпня 2019 року № 617 та від 7 листопада 2019 року № 811) такі зміни:

1) у Положенні про Комісію з питань правової реформи, затвердженому зазначеним Указом:

а) у пункті 1 слова "в ухваленні рішень" виключити;

б) у пункті 7:

в абзаці першому слова "двох співголів" замінити словами "голови, заступника голови";

абзац п'ятий виключити;

в) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Голова Комісії:

організовує діяльність Комісії, визначає порядок її роботи та головує на її засіданнях;

представляє Комісію у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, закладами вищої освіти, науковими установами, іншими установами та організаціями, у тому числі міжнародними, а також із засобами масової інформації;

інформує Президента України і громадськість про діяльність Комісії та її робочих груп;

вносить на розгляд Президентові України пропозиції щодо зміни персонального складу Комісії.

Заступник голови Комісії виконує повноваження голови Комісії у випадку його відсутності, а також окремі повноваження за дорученням голови Комісії";

г) у пункті 9:

в абзаці восьмому слова "співголів Комісії" замінити словами "голови Комісії"·

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"До участі у роботі Комісії за рішенням голови Комісії, яке приймається за поданням голови робочої групи Комісії, можуть залучатися експерти";

ґ) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Комісія та її робочі групи здійснюють свою діяльність у формі засідань. Засідання Комісії, її робочих груп є повноважними, якщо на них присутні більше половини від складу Комісії, робочих груп відповідно";

2) на зміну абзацу третього статті 1 затвердити новий персональний склад Комісії з питань правової реформи (додається);

3) на часткову зміну статті 2:

а) увести до складу консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи, таких осіб:

Сергій ГРИШКО – член Комісії з альтернативного вирішення спорів Міжнародної торгової палати (за згодою)

Сара ЛАНГЕНКАМП – начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)

Джессі СЕППАЛА – заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Пітер СТАФВЕРФЕЛЬДТ – керівник Компонента з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Олександра ЯНОВСЬКА – аташе з політичних питань Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою);

б) вивести зі складу консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи, Г.Бергмана, Р.Брійя, Ф.Льовеберга, О.Матіяш, С.Холмс, І.Чорногоренка, Р.Шихан, М.Шрьодера.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 жовтня 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 7 серпня 2019 року № 584/2019

(в редакції Указу від 29 жовтня 2020 року № 476/2020)

СКЛАД

Комісії з питань правової реформи

ІОНУШАС Сергій Костянтинович – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, голова Комісії (за згодою)

БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович – професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заступник голови Комісії (за згодою)

робоча група з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України

ЗАЄЦЬ Анатолій Павлович - завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету "Києво-Могилянська академія", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

БАРАБАШ Юрій Григорович – проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи ( за згодою)

ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Федір Володимирович – народний депутат України, Представник Президента України у Конституційному Суді України, заступник голови робочої групи (за згодою)

БАЙМУРАТОВ Михайло Олександрович – головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БАРВІЦЬКИЙ Віктор Юрійович – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України (за згодою)

БАТАНОВ Олександр Васильович - провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БОРИСЛАВСЬКА Олена Марківна – професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету ім.Івана Франка, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

БУТКЕВИЧ Володимир Григорович – суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор ( за згодою)

КОЗЮБРА Микола Іванович – професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету "Києво-Могилянська академія", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович – народний депутат України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОРНІЄНКО Олександр Сергійович – народний депутат України, голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (за згодою)

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович – президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович – доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

СОВГИРЯ Ольга Володимирівна – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЧЕРНИШОВ Олексій Михайлович – Міністр розвитку громад та територій України

ШАПТАЛА Наталя Костянтинівна – суддя Конституційного Суду України у відставці (за згодою)

робоча група з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя

СМИРНОВ Андрій Олександрович – Заступник Керівника Офісу Президента України, голова робочої групи

ЄМЕЛЬЯНОВА Інна Іванівна – заступник голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, заступник голови робочої групи (за згодою)

НОВІКОВ Михайло Миколайович – народний депутат України, заступник голови робочої групи (за згодою)

ВАСИЛЕНКО Андрій Володимирович – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у 2015 - 2019 роках, кандидат юридичних наук (за згодою)

ВИНОКУРОВ Костянтин Сергійович – суддя Вищого адміністративного суду України (за згодою)

ДАНІШЕВСЬКА Валентина Іванівна – Голова Верховного Суду (за згодою)

ДРОЗДОВ Олександр Михайлович – голова Комітету з питань безоплатної правової допомоги, що діє у складі Національної асоціації адвокатів України, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук (за згодою)

КОСТІН Андрій Євгенович – народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою)

КУЙБІДА Роман Олексійович – заступник голови правління громадської організації "Центр політико-правових реформ", кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ЛОПУШАНСЬКА Ольга Володимирівна – координатор законопроектної роботи всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України", кандидат юридичних наук (за згодою)

МОНІЧ Богдан Сильвестрович – Голова Ради суддів України (за згодою)

ОНІЩУК Микола Васильович – ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук (за згодою)

РАДІНА Анастасія Олегівна – народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (за згодою)

СЕРДЮК Олександр Васильович – професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

СТЕФАНЧУК Марина Миколаївна – професор кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою)

ХОТИНСЬКА-НОР Оксана Зіновіївна – завідувач кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

ЦІРАТ Геннадій Артурович - доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

ШЕВЧЕНКО Лідія Максимівна - адвокат адвокатського об'єднання "Шевченківська колегія адвокатів м.Києва" (за згодою)

ШЕЛЕСТ Світлана Богданівна – член Вищої ради правосуддя (за згодою)

робоча група з питань розвитку кримінального права

БАУЛІН Юрій Васильович – професор кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

ХАВРОНЮК Микола Іванович – директор з наукового розвитку громадської організації "Центр політико-правових реформ", доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи (за згодою)

АНДРУШКО Петро Петрович – професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

БАКУМОВ Олександр Сергійович – народний депутат України, голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

БУРДІН Володимир Миколайович – декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГОРОХ Олексій Петрович – доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету "Києво¬-Могилянська академія", кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ГУТОРОВА Наталія Олександрівна – професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МАРЧУК Наталія Олегівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді (за згодою)

НАВРОЦЬКИЙ Вячеслав Олександрович – професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПОНОМАРЕНКО Юрій Анатолійович – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

СТРЕЛЬЦОВ Євген Львович – завідувач кафедри кримінального права Національного університету "Одеська юридична академія", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

робоча група з питань реформування кримінальної юстиції

ТАТАРОВ Олег Юрійович – Заступник Керівника Офісу Президента України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи

КАПЛІНА Оксана Володимирівна – завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи (за згодою)

ПАВЛЮК Максим Васильович – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, заступник голови робочої групи (за згодою)

БАКАНОВ Іван Геннадійович – Голова Служби безпеки України

БАНЧУК Олександр Анатолійович – заступник Міністра юстиції України

ВЕНЕДІКТОВА Ірина Валентинівна – Генеральний прокурор, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГЛОВЮК Ірина Василівна – професор кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЛОБОЙКО Леонід Миколайович – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МИХАЙЛЮК Галина Олегівна – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою)

МОНАСТИРСЬКИЙ Денис Анатолійович – народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук (за згодою)

ПОГОРЕЦЬКИЙ Микола Анатолійович – завідувач кафедри правосуддя Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

РОМАНЮК Олена Степанівна – начальник управління правового забезпечення Департаменту організаційно-контрольної діяльності правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора (за згодою)

СОЛОДКО Євгеній Вікторович – заступник голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України (за згодою)

ЦУЦКІРІДЗЕ Максим Сергійович – заступник Голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

ШИЛО Ольга Георгіївна – завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЩЕПОТКІНА Валентина Володимирівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді (за згодою)

робоча група з питань розвитку юридичної освіти

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна – віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

НАЗАРОВ Іван Володимирович – заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор юридичних наук, заступник голови робочої групи (за згодою)

ГРИШИНА Юлія Миколаївна – народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ДОВГЕРТ Анатолій Степанович – професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОМАРОВ Вячеслав Васильович – проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

КУЦЕВИЧ Максим Петрович – професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

МАРИНІВ Володимир Іванович – директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою)

МЕЛЕШЕВИЧ Андрій Анатолійович – професор кафедри загальнотеоретичного та публічного права Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктор філософії, професор (за згодою)

МЕРЕЖКО Олександр Олександрович – народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, доктор юридичних наук (за згодою)

МИКІЄВИЧ Михайло Миколайович – завідувач кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

СМИРНОВА Ксенія Володимирівна – професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою)

СТЕПАНЕНКО Олена Анатоліївна – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав (за згодою)

ТИМЧЕНКО Ліліана Олексіївна – доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук (за згодою)

УЛЬЯНОВА Галина Олексіївна – проректор з навчальної роботи Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Сергій Сергійович – проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

КОРИНЕВИЧ Антон Олександрович – Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, кандидат юридичних наук, доцент, голова робочої групи

ПАВЛІЧЕНКО Олександр Миколайович – виконавчий директор громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", заступник голови робочої групи (за згодою)

ВОЛКОВА Надія Сергіївна – директор громадської організації "Українська правова консультативна група" (за згодою)

ДЕМЧЕНКО Руслан Михайлович – Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

ДУРНЄВА Тетяна Володимирівна – виконавчий директор громадської організації "Громадський холдинг "Група впливу" (за згодою)

КОРОТКИЙ Тимур Робертович – завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ЛІСОВИЙ Олександр Олександрович – голова Донецького апеляційного суду (за згодою)

ЛУНЬОВА Олена Валентинівна – менеджер із адвокації громадської організації "Центр інформації про права людини" (за згодою)

МАРТИНОВСЬКИЙ Роман Юрійович – адвокат громадської організації "Регіональний центр прав людини" (за згодою)

РЕЗНІКОВ Олексій Юрійович – Віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

РОМАНОВ Роман Валерійович – директор Програми "Права людини та правосуддя" Міжнародного фонду "Відродження" (за згодою)

СВИРИДОВА Дар'я Олександрівна – координатор освітніх програм для юристів громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", адвокат (за згодою)

СЕНАТОРОВА Оксана Василівна – доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ТКАЧЕНКО Максим Миколайович – народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин (за згодою).

Керівник Офісу Президента України

А.ЄРМАК