Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №529/2019

Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг

З метою створення безпечних умов дорожнього руху, розвитку мережі якісних автомобільних доріг, створення належної інфраструктури для розвитку бізнесу постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечувати прозорість та обґрунтованість прийняття рішень у сфері державного планування будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг шляхом визначення чітких, зрозумілих для населення і бізнесу пріоритетів з урахуванням національних інтересів та належного ресурсного забезпечення;

2) проаналізувати програмні документи у сфері будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг на предмет дотримання чітких та зрозумілих пріоритетів і національних інтересів та y разі необхідності до 1 січня 2020 року забезпечити внесення відповідних змін;

3) опрацювати до 1 січня 2020 року питання щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на запровадження в рамках бюджетного планування визначення обсягів фінансового забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг за рахунок коштів бюджетів на довгостроковий період;

4) забезпечити до 1 січня 2020 року:

а) перегляд кваліфікаційних критеріїв, фінансових та технічних вимог до учасників публічних закупівель у сфері будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг відповідно до кращих світових практик здійснення закупівель, що застосовуються міжнародними фінансовими установами;

б) створення умов для використання новітніх технологій та матеріалів у сфері будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг, перегляд відповідних нормативно-технічних документів з метою забезпечення європейської якості автомобільних доріг, безкоштовний доступ до текстів таких документів;

в) встановлення обов’язку для замовників будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг залучати на конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього будівництва (FIDIC) на етапах закупівель, виконання робіт, гарантійного обслуговування;

г) прозорість планування, замовлення, виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг та їх гарантійного обслуговування, зокрема опрацювати питання створення загальнодоступного порталу системи управління та моніторингу в режимі реального часу виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг;

5) опрацювати питання щодо включення до договорів про виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг умов про страхування таких об’єктів.

2. Обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечувати узгодження регіональних програм розвитку автомобільних доріг з відповідними документами державного планування.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування при розробленні місцевих програмних документів щодо будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг враховувати відповідні документи державного планування.

4. Цей Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 липня 2019 року