Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №54/2019

Про внесення змін до Указу Президента України від 3 березня 2016 року № 78

1. Внести до пункту З Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від З березня 2016 року № 78 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка" (зі зміною, внесеною Указом від б березня 2018 року № 55), такі зміни:

абзац восьмий виключити;

в абзаці дев'ятому слово "п'яти" замінити словом "шести".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

5 березня 2019 року