Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №549/2013

Питання Державної служби інтелектуальної власності України

1. Установити, що діяльність Державної служби інтелектуальної власності України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

2. Внести до розділу IV Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року №1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (в редакції Указу від 24 грудня 2012 року №726 зі змінами, внесеними Указами від 16 січня 2013 року №19 і від 28 лютого 2013 року №96), такі зміни:

1) пункт 4 після абзацу «Державна служба експортного контролю України» доповнити абзацом такого змісту:

«Державна служба інтелектуальної власності України»;

2) у пункті 9 абзац «Державна служба інтелектуальної власності України» виключити.

3. Кабінету Міністрів України:

подати пропозиції щодо внесення до актів Президента України змін, що випливають із цього Указу;

привести свої акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

8 жовтня 2013 року