Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №59/2020

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки» (додається, таємно, без підпункту 5 пункту 2, пункту 3, підпункту 2 пункту 7 — нетаємно).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

27 лютого 2020 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 27 лютого 2020 року № 59/2020

РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України

від 18 лютого 2020 року

Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки

Відповідно до статті 34 Закону України «Про національну безпеку України» Рада національної безпеки і оборони України розглянула підготовлений Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України проект основних показників державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони, а також проблемні питання, які виникли під час реалізації державної військово-промислової політики та функціонування оборонно-промислового комплексу, і вирішила:

1. Схвалити основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки.

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити доопрацювання основних показників державного оборонного замовлення з урахуванням результатів їх обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 18 лютого 2020 року, зокрема щодо їх відповідності показникам Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2022 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 284-6 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 66-1), і затвердити до 29 лютого 2020 року основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки;

2) забезпечити фінансування:

державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету (перерозподілу на інші потреби);

пріоритетних проектів, зокрема з розвитку ракетного озброєння, яке здійснювати виключно за рахунок загального фонду державного бюджету України;

3) затвердити:

до 30 квітня 2020 року відповідно до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» програми, пов'язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для потреб державних замовників з оборонного замовлення;

у двомісячний строк після затвердження програм, зазначених в абзаці другому цього підпункту, умови надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання – резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування зазначених програм в обсязі, визначеному статтею 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», що реалізуються для потреб Міністерства оборони України, – до 10 000 млн гривень;

4) забезпечити укладення державними замовниками державних контрактів з оборонного замовлення у тримісячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України умов надання державних гарантій, зазначених в абзаці третьому підпункту 3 цього пункту;

5) таємно;

6) провести аналіз виконання державних контрактів та використання коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення у 2019 році, та вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб, які допустили неналежне виконання основних показників державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020, 2021 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року № 81-1 «Питання державного оборонного замовлення на 2019 – 2021 роки»;

7) до 1 червня 2020 року внести в установленому порядку на розгляд Ради національної безпеки і оборони України Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України;

8) у двомісячний строк внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекти законів України щодо:

розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки;

внесення змін до Митного кодексу України стосовно спрощення ввезення на митну територію України складових для використання у виробництві продукції оборонного призначення;

удосконалення системи державного оборонного замовлення на принципах конкурентності, прозорості, узгодженості з бюджетним процесом, програмними документами у сфері розвитку озброєння та військової техніки, а також автоматизації процедур формування і виконання державного оборонного замовлення;

внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» з метою удосконалення процедур отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту озброєння і військової техніки, удосконалення процедур державного експортного контролю;

порядку залучення іноземних інвестицій у господарські товариства, що мають стратегічне значення для забезпечення оборони і безпеки держави;

9) внести у місячний строк після затвердження Радою національної безпеки і оборони України звіту про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу на розгляд Верховної Ради України проекти законів України щодо:

внесення змін до деяких законодавчих актів України про створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зокрема шляхом утворення спільних підприємств;

особливостей перетворення державних унітарних комерційних підприємств оборонно-промислового комплексу в акціонерні товариства та їх приватизації;

фінансового оздоровлення та підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу;

10) опрацювати питання щодо:

внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно створення цільового Державного фонду розвитку оборонно-промислового комплексу України;

створення агентства з розвитку оборонних технологій;

створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики та функцій з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;

розроблення стратегії військово-технічного співробітництва;

11) забезпечити у тримісячний строк актуалізацію та продовження строку виконання до 2024 року Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2022 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 284-6 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 66-1), Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 197-3, Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 366-6.

3. Таємно.

4. Державним замовникам з оборонного замовлення – головним розпорядникам бюджетних коштів:

1) передбачати щорічне збільшення видатків на виконання державного оборонного замовлення за загальним фондом державного бюджету у 2021 та наступних роках у межах затверджених бюджетних асигнувань на розвиток озброєння, військової та спеціальної техніки;

2) вжити заходів щодо скорочення дебіторської заборгованості за державними контрактами на створення, закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння, військової та спеціальної техніки;

3) передбачати у межах видатків державного бюджету на відповідний рік протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб'єктами господарювання – резидентами України.

5. Міністерству фінансів України разом із державними замовниками з оборонного замовлення:

1) забезпечувати належне фінансування державного оборонного замовлення у поточному бюджетному періоді та у наступних за ним двох бюджетних періодах для виконання довгострокових державних контрактів з оборонного замовлення, укладених у попередні роки та у 2020 році;

2) забезпечити під час складання помісячного розпису видатків Державного бюджету України на 2020 рік можливість фінансування заходів державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки, починаючи з березня 2020 року, та проведення авансування виконавців оборонного замовлення у першому кварталі 2020 року в обсягах, необхідних для виконання державних контрактів з оборонного замовлення.

6. Державним замовникам з оборонного замовлення під час реалізації державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки забезпечити:

1) укладення довгострокових контрактів із підприємствами оборонно-промислового комплексу України на розробку і виробництво озброєння та військової техніки за номенклатурою та в обсягах, визначених основними показниками державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки;

2) закупівлю озброєння та військової техніки за імпортом на конкурентних засадах із застосуванням механізмів компенсації (офсетів), передбачивши поступове освоєння виробництва зазначеної продукції на підприємствах оборонно-промислового комплексу України і заходи щодо забезпечення експлуатації іноземних зразків озброєння та військової техніки, постачання комплектувальних і запасних частин протягом усього життєвого циклу зразків, що закуповуються;

3) закупівлю зразків озброєння та військової техніки в обсягах, що забезпечують переозброєння окремих підрозділів (батальйон, дивізіон тощо), повний перехід на сучасні засоби розвідки, зв'язку та управління.

7. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

1) завершити проведення огляду оборонно-промислового комплексу та до 21 травня 2020 року подати на розгляд й затвердження Радою національної безпеки і оборони України звіт про результати його проведення;

2) таємно;

3) забезпечити виконання передбачених на 2020 та 2021 роки завдань і заходів, визначених Державною цільовою програмою реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 366-6, та Державною цільовою програмою створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 197-3, з урахуванням їх актуалізації відповідно до підпункту 11 пункту 2 цього рішення.

8. Державному концерну «Укроборонпром» забезпечувати своєчасне та у повному обсязі постачання підприємствами – учасниками Концерну озброєння та військової техніки, надання послуг і виконання робіт для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

9. Адміністрації Державної прикордонної служби України, Національній гвардії України, Національній поліції України, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерству оборони України, Міністерству юстиції України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національному антикорупційному бюро України, Державному космічному агентству України, Службі безпеки України, Управлінню державної охорони України, Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України надавати щомісяця до 10 числа до Апарату Ради національної безпеки і оборони України за визначеними ним формами інформацію щодо:

а) виконання державних контрактів на постачання (закупівлю) продукції, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення, створення нових і нарощення наявних виробничих потужностей за державним оборонним замовленням та річним планом закупівлі;

б) використання коштів державного бюджету у 2020 році окремо за державним оборонним замовленням, річними планами закупівлі, а також за програмами, пов'язаними із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, які виконуються суб'єктами господарювання – резидентами України із залученням кредитів (позик), отриманих під державні гарантії;

в) проблемних питань, пов'язаних із виконанням державного оборонного замовлення і забезпеченням Збройних Сил України та інших військових формувань озброєнням, військовою та спеціальною технікою.

10. Визнати таким, що втратило актуальність, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2018 рік та 2019, 2020 роки», введене в дію Указом Президента України від 29 січня 2018 року № 16.

11. Визнати такими, що втратили актуальність, завдання, визначені:

абзацами четвертим та шостим підпункту «а» підпункту 2 пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності», введеного в дію Указом Президента України від 24 вересня 2014 року № 744;

абзацом третім підпункту «б» підпункту 1 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про заходи з розвитку оборонно-промислового комплексу України», введеного в дію Указом Президента України від 2 серпня 2016 року № 323;

підпунктом 5 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 року «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», введеного в дію Указом Президента України від 27 серпня 2014 року № 691.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ