Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №593/2019

Питання Комісії при Президентові України з питань громадянства

1. Внести до Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України» (3i змінами, внесеними Указами від 27 червня 2006 року № 588, від 19 серпня 2010 року № 826, від 1 лютого 2012 року № 46, від 30 травня 2012 року № 367, від 29 березня 2016 року № 120 та від 6 березня 2019 року № 56) такі зміни:

1) y пунктах 7 і 12 Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства, затвердженого зазначеним Указом, слова «Адміністрації Президента України» замінити словами «Офісу Президента України» ;

2) у пункті 110 та абзаці другому пункту 114 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого зазначеним Указом, слова «Адміністрації Президента України» замінити словами «Офісу Президента України».

2. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 30 квітня 2005 року № 740 «Про Комісію при Президентові України з питань громадянства» (з наступними змінами) затвердити новий персональний склад Комісії при Президентові України з питань громадянства (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 1 Указу Президента України від 5 червня 2015 року № 315 «Про новий склад Комісії при Президентові України з питань громадянства» ;

Указ Президента України від 29 лютого 2016 року № 71 «Про зміни у складі Комісії при Президентові України з питань громадянства»;

Указ Президента України від 8 квітня 2016 року № 131 «Про зміни у складі Комісії при Президентові України з питань громадянства» ;

пункт перший статті l Указу Президента України від 5 жовтня 2016 року № 431 «Про внесення змін до деяких актів Президента України»;

Указ Президента України від 11 квітня 2017 року № 106 «Про зміни у складі Комісії при Президентові України з питань громадянства»;

Указ Президента України від 24 липня 2017 року № 190 «Про зміни у складі Комісії при Президентові України з питань громадянства»;

Указ Президента України від 19 квітня 2019 року № 151 «Про зміни у складі Комісії при Президентові України з питань громадянства».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

12 серпня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 серпня 2019 року № 593/2019

СКЛАД
Комісії при Президентові України з питань громадянства

ДНІПРОВ Олексій Сергійович — Керівник Апарату Офісу Президента України, Голова Комісії

МОІСЄЄВ Максим Вікторович — заступник Керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород — керівник управління з питань громадянства Офісу Президента України, заступник Голови Комісії

БАРАНЕЦЬКИЙ Руслан Федорович — перший заступник Голови Служби безпеки України

БАШЕЙ Ольга Олексіївна — радник заступника Міністра оборони України, волонтер (за згодою)

ВОЙНАЛОВИЧ Віктор Анатолійович — завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктор політичних наук (за згодою)

ДИБА Світлана Григорівна — головний консультант управління з питань громадянства Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, відповідальний секретар Комісії

ЗАЯЦЬ Андрій Іванович — державний секретар Міністерства закордонних справ України

ЛИСЮК Юрій Олександрович — начальник управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України

ЛІБАНОВА Елла Марленівна — директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

НАУМЕНКО Наталія Миколаївна — перший заступник Голови Державної міграційної служби України

ОВАДЕНКО Ігор Васильович — керівник громадської організації «Громадсько-військовий альянс Обухівщини «Союз вільних духом» (за згодою)

РУСНАК Іван Степанович — перший заступник Міністра оборони України

СУКМАНОВА Олена Валеріївна — перший заступник Міністра юстиції України

ТАХТАЙ Олексій Володимирович — державний секретар Міністерства внутрішніх справ України.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН