Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №675/2006

Про підготовку пропозицій та попередній розгляд кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій

З метою підвищення ефективності кадрової політики, вдосконалення добору висококваліфікованих фахівців, спроможних забезпечити економічний і соціальний розвиток держави, постановляю:

1. Затвердити Порядок підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

4 серпня 2006 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 серпня 2006 року № 675/2006

ПОРЯДОК
підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій

1. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій подаються у тижневий строк після відкриття відповідної вакансії Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій для попереднього розгляду до Секретаріату Президента України.

2. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій мають містити відомості про прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, займану посаду, а також посаду, на яку рекомендується кандидат, рівень фахової і професійної підготовки кандидата, перебування його в кадровому резерві, характеристику ділових та моральних -якостей, а також обгрунтування щодо спроможності особи забезпечити належний рівень роботи на дорученій ділянці, відомості про наявність судимості або перебування під слідством. Крім зазначених відомостей, пропозиції включають такі документи, що оформлені в установленому порядку:

заява про призначення на посаду;

особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

біографічна довідка, скріплена підписом керівника кадрової служби та печаткою;

копія першої та другої сторінок паспорта;

три фотокартки розміром 4x6 см;

копія військового квитка (для військовозобов'язаних);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

медична довідка про стан здоров'я;

копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

декларація (копія декларації) про доходи за минулий рік і зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, зазначеної особи і членів її сім'ї;

копія довідки про попередження стосовно встановлених законодавством обмежень для державних службовців, підписана особою, яка пропонується для призначення на посаду;

письмова згода на проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців;

копія довідки встановленої форми про наявність допуску до державної таємниці;

довідка про стан справ на підприємстві, в установі та організації, де працює особа, яка пропонується для призначення на посаду;

рекомендаційний лист встановленої форми.

3. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій попередньо розглядаються в Секретаріаті Президента України, в тому числі проводиться перевірка наявності, правильності оформлення документів та обов'язкова спеціальна перевірка відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, протягом сімнадцяти календарних днів. За наявності особливих обставин Глава Секретаріату Президента України може продовжити зазначений строк не більш як на один календарний місяць.

Про завершення попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій Секретаріат Президента України доповідає Президентові України, про результати такого розгляду інформує Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій.

Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться в установленому порядку у триденний строк з урахуванням результатів їх попереднього розгляду у Секретаріаті Президента України.

4. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних державних адміністрацій готуються протягом двадцяти двох календарних днів після відкриття відповідної вакансії за участю структурного підрозділу Секретаріату Президента України, до компетенції якого віднесено питання регіональної та кадрової політики. У цей строк формується пакет документів, зазначених у пункті 2 цього Положення, а також одержуються відомості про належне кандидатам та членам їх сімей нерухоме і цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери, проводиться перевірка правильності оформлення документів та обов'язкова спеціальна перевірка відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців.

Про завершення попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади голів обласних державних адміністрацій Секретаріат Президента України доповідає Президентові України.

5. Кабінет Міністрів України у двотижневий строк розглядає внесені в установленому порядку кандидатури та у разі прийняття позитивного рішення вносить Президентові України подання про призначення на посади голів місцевих державних адміністрацій. В іншому випадку Секретаріат Кабінету Міністрів України у триденний строк інформує Секретаріат Президента України, а також відповідно Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, які відповідно до цього Порядку здійснюють підготовку нових пропозицій щодо призначення на посади голів відповідних місцевих державних адміністрацій.

6. Секретаріат Президента України у триденний строк після надходження з Кабінету Міністрів України подання про призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації здійснює підготовку та подає на розгляд Президентові України проект відповідного акта.

7. У разі внесення Кабінетом Міністрів України подання Президентові України про звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації Секретаріат Президента України протягом п'ятнадцяти календарних днів здійснює підготовку та подає на розгляд Президентові України в установленому порядку відповідні пропозиції.

До подання Кабінету Міністрів України про звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації додаються такі документи: обґрунтування причини неможливості перебування особи на займаній посаді разом із поясненням особи, яку звільняють, у разі потреби – матеріалами службового розслідування, медичною довідкою, чи заява особи про звільнення за власним бажанням, про відставку, інші документи, що безпосередньо стосуються питання.

8. Пропозиції щодо погодження для призначення на посади та звільнення з посад першого заступника та заступника голів обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, а також першого заступника, заступника голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, розглядаються згідно з пунктом 3 цього Порядку.

Глава Секретаріату Президента України О. РИБАЧУК