Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №695/2023

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 року «Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 року «Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій» (додається, для службового користування, без пунктів 8, 11 – відкрита інформація).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 


 

17 жовтня 2023 року

Для службового користування
(без пунктів 8, 11 – відкрита інформація)

 

Введено в дію
Указом Президента України
від 17 жовтня 2023 року № 695/2023

 

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 17 жовтня 2023 року

 

Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій

У зв'язку з пошкодженням і руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури на всій території України, які є критично важливими для життєдіяльності суспільства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, можливим подальшим застосуванням агресором тактики масованих повітряних ударів по цих об'єктах, за результатами виявлення певних проблемних питань і недоліків у захисті і обороні об'єктів критичної інфраструктури та з метою подолання кризової ситуації в паливно-енергетичному секторі, особливо під час підготовки до осінньо-зимового періоду 2023 – 2024 років, посилення обороноздатності і соціально-економічного розвитку держави, захисту об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення життєдіяльності населення Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити внесення змін до Методики категоризації об'єктів критичної інфраструктури, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року № 1109, в частині приведення її у відповідність із переліком секторів критичної інфраструктури, затвердженим цією постановою;

2) забезпечити у десятиденний строк виконання робіт та заходів із належного інженерного та фізичного захисту (зокрема, щодо протидронового захисту, систем оповіщення, укриттів для персоналу, розміщення запасних/дублювальних пунктів управління у захищених місцях) об'єктів критичної інфраструктури, збільшення кількості та посилення обороноздатності вогневих груп зі складу Збройних Сил України та Національної гвардії України, які здійснюють протиповітряне прикриття, охорону і оборону об'єктів критичної інфраструктури;

3) вжити у десятиденний строк вичерпних заходів зі створення операторами критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору на відповідних об'єктах умов щодо:

захисту персоналу об'єктів критичної інфраструктури, організації та здійснення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

створення резервів обладнання, запасних частин тощо для своєчасного відновлення пошкоджених об'єктів і захисних споруд, контролю за дотриманням графіків ремонту необхідного обладнання;

створення страхового фонду документації на унікальне обладнання та архівування критичних баз даних (їх частин), зокрема з використанням хмарних послуг;

забезпечення об'єктів критичної інфраструктури джерелами електроживлення (електрогенераторами) та необхідним обсягом палива для їх стійкого і безперебійного функціонування;

дотримання вимог законодавства про зберігання небезпечних хімічних речовин і хімічної продукції та поводження з ними;

можливості оповіщення населення, яке потрапляє в зону можливого ураження, про виникнення надзвичайної ситуації на відповідному об'єкті;

4) затвердити у тримісячний строк План заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, що були зруйновані та/або пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, з визначенням окремим розділом заходів з протидії технічним розвідкам та захисту інформації з обмеженим доступом щодо стану відновлення об'єктів критичної інфраструктури, які призначені для забезпечення оборони і безпеки держави, передбачивши проведення відновлювальних робіт, що дозволяють забезпечити безперебійне електро- та теплопостачання у обсязі, необхідному для належного функціонування об'єктів економічної та соціально-гуманітарної сфер, створення резервних потужностей електричної і теплової генерації.

Визначити джерела фінансування відповідного Плану та механізми контролю за їх розподілом і цільовим використанням, за потреби розробити законопроєкт про внесення відповідних змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та в установленому порядку внести його на розгляд Верховної Ради України;

5) забезпечити затвердження у тримісячний строк нормативно-правових актів щодо:

вимог до закупівлі, постачання та використання товарно-матеріальних цінностей операторами критичної інфраструктури для посилення матеріально-технічної бази воєнізованих підрозділів, які безпосередньо здійснюють охорону і оборону цих об'єктів;

вимог до систем фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури;

6) розробити та затвердити у 2023 році з визначенням джерел фінансування План енергетичної стійкості України, який передбачатиме заходи щодо:

системного моніторингу та аналізу загроз енергетичній інфраструктурі та ризиків для виконання життєво важливих функцій та/або надання життєво важливих послуг;

установлення вимог забезпечення безпеки і стійкості енергетичної інфраструктури відповідно до визначених загроз та їх урахування під час проєктування схем енергозабезпечення;

альтернативного (резервного) енергозабезпечення об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують виконання життєво важливих функцій та/або надання життєво важливих послуг, насамперед шляхом формування децентралізованих енергетичних систем на базі малих систем розподілу з урахуванням кращого іноземного та вітчизняного досвіду;

урахування пріоритетів споживачів щодо енергозабезпечення під час застосування графіків обмеження та/або припинення постачання енергії;

створення механізмів та розроблення порядку залучення всіх сил і ресурсів для подолання кризової ситуації;

7) забезпечити у 2023 році:

складання секторальних переліків об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням об'єктів критичної інфраструктури, розташованих на тимчасово окупованій території України, та включення таких об'єктів до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури;

створення секторальними органами у сфері захисту критичної інфраструктури у межах штатної чисельності структурних підрозділів з питань захисту критичної інфраструктури з урахуванням кількості об'єктів критичної інфраструктури у відповідному секторі та їх категорій;

затвердження секторальними органами у сфері захисту критичної інфраструктури актів, передбачених статтею 19 Закону України «Про критичну інфраструктуру»;

8) забезпечити запровадження у 2024 році системи обміну інформацією та взаємодії у відповідних секторах критичної інфраструктури між суб'єктами національної системи захисту критичної інфраструктури.

2. Кабінету Міністрів України разом з Генеральним штабом Збройних Сил України:

1) здійснювати моніторинг ситуації на об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури з метою актуалізації переліку об'єктів критичної інфраструктури, які потребують першочергового протиповітряного прикриття;

2) вжити у десятиденний строк заходів з посилення бойової спроможності мобільних вогневих груп зі складу Збройних Сил України та Національної гвардії України, які здійснюють протиповітряне прикриття, охорону і оборону об'єктів критичної інфраструктури.

3. Міністерству енергетики України забезпечити у 2023 році погодження та затвердження операторами критичної інфраструктури у встановленому законодавством порядку технічних завдань на відновлення об'єктів критичної інфраструктури, які призначені для забезпечення оборони і безпеки держави, в частині протидії технічним розвідкам.

4. Міністерству енергетики України разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, операторами критичної інфраструктури, обласними, Київською міською військовими адміністраціями забезпечити у десятиденний строк:

1) облаштування інженерного захисту об'єктів критичної інфраструктури та їх відновлення у разі пошкодження;

2) захист будівель (приміщень), пожежних насосних станцій, інших зовнішніх розподільних вузлів та трубопроводів систем протипожежного водопостачання та пожежогасіння, що можуть бути ушкоджені внаслідок обстрілів;

3) створення резервів обладнання, запасних частин тощо для своєчасного відновлення пошкоджених об'єктів і захисних споруд;

4) здійснення за необхідності ремонтно-відновлювальних робіт огорож периметра об'єктів та загороджувальних конструкцій;

5) створення або приведення у готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту, в тому числі сховищ, а також можливість дистанційного управління об'єктом з відповідного укриття.

5. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України підготувати у місячний строк методичні рекомендації для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розроблення та затвердження місцевих програм забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, програм підвищення стійкості територіальних громад до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи для здійснення життєво важливих функцій.

6. Міністерству енергетики України спільно з операторами критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, із залученням Державної служби України з надзвичайних ситуацій вжити до 1 листопада 2023 року невідкладних заходів щодо:

1) забезпечення працездатності систем протипожежного водопостачання та протипожежного захисту, у тому числі в умовах відсутності електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури;

2) приведення у готовність до використання за призначенням наявних захисних споруд цивільного захисту, а також улаштування нових захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури, де вони відсутні;

3) облаштування окремо розташованих захисних споруд цивільного захисту для розміщення сил охорони і оборони об'єктів критичної інфраструктури з пунктами їх управління;

4) відновлення в установленому порядку пожежної охорони теплових електростанцій державними пожежно-рятувальними підрозділами, а також забезпечення необхідною кількістю особового складу, сучасною пожежно-рятувальною технікою та матеріально-технічними засобами пожежно-рятувальних підрозділів, що здійснюють пожежну охорону об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури на підставі відповідних договорів;

5) створення в установленому порядку матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури.

7. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України разом із функціональними і секторальними органами у сфері захисту критичної інфраструктури поінформувати у місячний строк Кабінет Міністрів України про можливість запровадження захищеної електронної комунікаційної мережі для обміну інформацією з обмеженим доступом між суб'єктами національної системи захисту критичної інфраструктури.

8. Для службового користування.

9. Центральним органам виконавчої влади, обласним військовим адміністраціям за участю операторів критичної інфраструктури вжити у місячний строк заходів щодо недопущення поширення інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про об'єкти критичної інфраструктури, у тому числі про критичну технологічну інформацію.

10. Міністерству оборони України запровадити у 2023 році навчальні програми, курси підвищення кваліфікації з радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби для військовослужбовців підрозділів, залучених до забезпечення захисту і оборони об'єктів критичної інфраструктури.

11. Для службового користування.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ