Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №705/2015

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2015 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених 2015 року:

– за роботу "Перспективні технології підготовки ракетних палив":

САЛУ Максиму Петровичу – начальникові сектору державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля";

– за роботу "Підвищення функціональної ефективності композитних виробів авіакосмічної техніки":

КАРПІКОВІЙ Оксані Олександрівні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля"

ГОЛОВЧЕНКО Яні Олегівні – інженеру-конструкторові державного підприємства "Антонов";

– за роботу "Нові засоби підвищення якості керування електромеханічними об'єктами":

БУР'ЯНУ Сергію Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

ТРЕТЯКУ Михайлу Вікторовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

ДОРОШЕНКУ Андрію Леонідовичу – провідному інженерові Інституту електродинаміки НАН України

ПРИЙМАКУ Максиму Васильовичу – інженерові першої категорії Інституту електродинаміки НАН України;

 – за роботу "Геомеханічне обґрунтування технології відпрацювання вугільних пластів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу":

КРАВЧЕНКУ Костянтину Валерійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

ХАЛИМЕНДИКУ Олексію Володимировичу – кандидатові технічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

ДУБИЦЬКІЙ Марії Сергіївні – кандидатові технічних наук, асистентові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет";

 – за роботу "Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу":

ЗЕЛЕНСЬКОМУ Олегу Івановичу – кандидатові технічних наук, заступникові завідувача відділу державного підприємства "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

СИТНИКУ Олексію Володимировичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові державного підприємства "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)";

– за роботу "Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації":

ЗАВДОВЄЄВУ Анатолію Вікторовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України;

– за цикл наукових праць "Ефективні нанокомпозити полімер-наночастинки для створення новітніх пристроїв фотоніки: голографічних оптичних елементів, мініатюрних лазерів та сенсорів":

КОХТИЧ Людмилі Михайлівні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізики НАН України

ЯРЕМЧУК Ірині Ярославівні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного університету "Львівська політехніка";

– за цикл наукових праць "Наноструктурно-модифіковані халькогенідні склуваті середовища для високонадійних оптоелектронних застосувань":

ШПОТЮКУ Михайлу Володимировичу – кандидатові технічних наук, докторантові Національного університету "Львівська політехніка"

БОЙКУ Віталію Теодоровичу – молодшому науковому співробітникові науково-виробничого підприємства "Карат" дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства "Концерн – Електрон";

– за цикл наукових праць "Фізичні властивості відкритих гетеросистем як функціональних елементів наноприладів":

СЕТІ Юлії Олександрівні – докторові фізико-математичних наук, доцентові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

– за цикл наукових праць "Фізичні засади зміцнення поверхні біосумісних сплавів, які застосовуються в ортопедичній стоматології та імплантології":

ФІЛАТОВІЙ Вірі Сергіївні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

ЯЦЕНКО Людмилі Федорівні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

ХРІПТІ Наталії Ігорівні – кандидатові фізико-математичних наук, інженерові Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України;

– за цикл наукових праць "Математичні моделі та методи оцінювання ресурсу трубопроводів":

ДОЛІНСЬКІЙ Ірині Ярославівні – кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ПОСТОЛАКІ Лесі Іванівні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

ПРИТУЛІ Назару Мирославовичу – кандидатові технічних наук, начальникові сектору філії "Науково-дослідний інститут транспорту газу" публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ";

– за роботу "Теплометричні засоби контролю теплового навантаження на головний обтічник ракети-носія":

ДЕКУШІ Олегу Леонідовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України

КОВТУН Світлані Іванівні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України;  

– за роботу "Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації":

КАРПАШУ Максиму Олеговичу – докторові технічних наук, директору Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ДОЦЕНКУ Євгену Романовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ТАЦАКОВИЧУ Назарію Любомировичу – кандидатові технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

РИБІЦЬКОМУ Ігорю Володимировичу – кандидатові технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

– за цикл наукових праць "Алгебраїчні, геометричні та динамічні властивості скінченних автоматів":

БОНДАРЕНКУ Євгену Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за цикл наукових праць "Розробка паралельної інформаційної технології розв’язання задач багатокритеріальної стохастичної оптимізації та оцінки ризиків у страхуванні":

НОРКІНУ Богдану Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України;

– за роботу "Методи та технології оцінювання і забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичного застосування":

КУЛАНОВУ Віталію Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

ОРЄХОВІЙ Анастасії Олександрівні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

БАБЕШКУ Євгену Васильовичу – старшому викладачеві Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

КОВАЛЕНКУ Андрію Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного університету радіоелектроніки;  

– за роботу "Динамічний інтелектуальний аналіз даних на основі гібридних еволюційних нейро-фаззі систем":

ВИНОКУРОВІЙ Олені Анатоліївні – докторові технічних наук, головному науковому співробітникові Харківського національного університету радіоелектроніки;

– за цикл наукових праць "Комплексні еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля та прогноз екологічних ризиків":

ВОЙТЮК Юлії Юріївні – кандидатові геологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України

ЗЛОБІНІЙ Катерині Сергіївні – кандидатові геологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України

ПОПЕНКУ Едуарду Сергійовичу – кандидатові геологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України

ЯКОВЕНКУ Олександру Валерійовичу – кандидатові геологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України;

– за цикл наукових праць "Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів":

КОРОГОДІ Наталії Петрівні – кандидатові географічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу "Поліфункціональні магніточутливі нанокомпозити та наноматеріали медико-біологічного призначення":

СТОРОЖУК Людмилі Петрівні – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України

ПИЛИПЧУКУ Євгену Володимировичу – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України

ТУРЕЛИК Маргариті Петрівні – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України;

– за роботу "Електричні, оптичні та структурні властивості ультратонких плівок простих та перехідних металів":

БІГУНУ Роману Івановичу – кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Львівського національного університету імені Івана Франка

КУШНІРУ Олексію Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Львівського національного університету імені Івана Франка

БУЧКОВСЬКІЙ Марії Дмитрівні – провідному спеціалістові Львівського національного університету імені Івана Франка;

– за цикл наукових праць "Направлений синтез біологічно-важливих оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних структур на основі епоксидних сполук":

ПАЛЬЧИКОВУ Віталію Олександровичу – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

– за роботу "Вивчення функціонального стану судин у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит":

РОМАНКЕВИЧ Іванні Василівні – кандидатові медичних наук, асистентові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика;

– за роботу "Особливості механізму розвитку ерозивно-виразкових уражень шлунка при тривалому застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів":

БРЕСЛАВЕЦЬ Юлії Сергіївні – кандидатові медичних наук, лікареві- гастроентерологу державної установи "Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України";

– за цикл наукових праць "Система превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів":

ГУТЧЕНКО Катерині Сергіївні – викладачеві Української військово-медичної академії Міністерства оборони України

МИКИТІ Оксані Олександрівні – ад'юнктові Української військово-медичної академії Міністерства оборони України

ШЕВЧУКУ Олександру Сергійовичу – здобувачеві Української військово-медичної академії Міністерства оборони України;

– за роботу "Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів":

ДЕМЧЕНКУ Валерію Леонідовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України;

– за цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища":

КИРІЄНКУ Павлу Івановичу – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ГУБАРЕНІ Євгену Віталійовичу – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ПОПОВИЧ Наталії Олексіївні – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України;

– за роботу "Нові підходи до створення та обґрунтування ефективності функціональних металокомплексних, кластерних та органічних матеріалів для потреб наноелектроніки та наномедицини":

БАРИШНІКОВУ Глібу Володимировичу – кандидатові хімічних наук, викладачеві Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

ЛИТВИН Валентині Анатоліївні – кандидатові хімічних наук, викладачеві Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

– за цикл наукових праць "Нові біоаналітичні системи медичного призначення":

МАРЧЕНКО Світлані Володимирівні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

САЯПІНІЙ Ользі Ярославівні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

КУЧЕРЕНКУ Івану Сергійовичу – молодшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

СТАСЮК Наталії Євгенівні – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту біології клітини НАН України;

 – за цикл наукових праць "Розробка та біотестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю":

ПАНЧУКУ Ростиславу Руслановичу – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біології клітини НАН України

МАЛЮКІНІЙ Маргариті Юріївні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

БОГОРАД-КОБЕЛЬСЬКІЙ Олені Сергіївні – кандидатові біологічних наук, провідному інженерові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

ГАВРИЛЮКУ Дмитру Ярославовичу – кандидатові фармацевтичних наук, доцентові Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

– за цикл наукових праць "Доставка генетичного матеріалу та ліків до клітин еукаріотів за допомогою наноносіїв":

СЕНЬКІВ Юлії Василівні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту біології клітини НАН України

ФІНЮК Наталії Степанівні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту біології клітини НАН України

БУРЛАЦІ Ользі Миколаївні – молодшому науковому співробітникові державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"

РЯБЦЕВІЙ Анні Олександрівні – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Національного університету "Львівська політехніка";

– за роботу "Фінанси холдингових компаній":

РОМАНЕНКО Ользі Анатоліївні – кандидатові економічних наук, доцентові Київського національного торговельно-економічного університету;

– за роботу "Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю":

ПОЛІЩУКУ Володимиру Васильовичу – кандидатові юридичних наук, начальникові сектору Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України

МЕЛЬНИКУ Роману Володимировичу – кандидатові юридичних наук, головному експертові Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України;

– за цикл наукових праць "Управління правами інтелектуальної власності та їх комерціалізація в Україні":

МАЙДАНИК Любові Романівні – кандидатові юридичних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за цикл наукових праць "Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку":

САКАЛЬ Оксані Володимирівні – кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

ТРЕТЯК Наталії Антонівні – кандидатові економічних наук, молодшому науковому співробітникові державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України";  

– за цикл наукових праць "Небанківські фінансові установи у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів":

ДИБІ Олександру Михайловичу – кандидатові економічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПОЛІЩУК Євгенії Анатоліївні – кандидатові економічних наук, докторантові державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";

– за роботу "Система заходів з підвищення валового виробництва зерна ячменю в Україні":

ЗВЯГІНЦЕВІЙ Анні Миколаївні – кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр'єва Національної академії аграрних наук України

МАНЬКО Катерині Миколаївні – кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр'єва Національної академії аграрних наук України

СОЛОНЕЧНОМУ Павлу Миколайовичу – кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр'єва Національної академії аграрних наук України;

– за роботу "Біотехнологія розмноження та вирощування рослин родини Вербові для енергетичних плантацій":

КРУГЛЯК Юлії Михайлівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України

БІЛОУС Світлані Юріївні – кандидатові біологічних наук, асистентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

ЧОРНОБРОВ Оксані Юріївні – кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві лабораторії відокремленого підрозділу "Боярська лісова дослідна станція" Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– за роботу "Нанотехнології отримання концентратів лактози":

ЗМІЄВСЬКОМУ Юрію Григоровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету харчових технологій;

– за роботу "Розробка комплексу новітніх технологій отримання високоякісної вовняної сировини":

СЕМЕШКО Ользі Яківні – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Херсонського національного технічного університету

ПОКРОВСЬКІЙ Альоні Василівні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

16 грудня 2015 року